Támogatások

 

ÚJSZÜLÖTTEK ÉS KISGYERMEKEK TÁMOGATÁSA

Születési támogatás

 

Az önkormányzat a gyermekszületéssel járó anyagi terhek csökkentése érdekében egyszeri, 60 000 forint születési támogatásban részesíti azt a magyar állampolgárságú gyermeket, akinek első lakóhelye Terézvárosban van, akinek a támogatás megállapításához szükséges adatlapot benyújtó szülője a gyermek születését megelőzően legalább egy éve Terézvárosban él, és ha a gyermek és a szülő is életvitelszerűen a kerület lakói.

 

A támogatási igényt a gyermek születését követő 90 napon belül kell benyújtani az önkormányzat polgármesteri hivatalához.

 

Örökbefogadó szülő is kaphat támogatást, ha a gyermek a születését követő hat hónapon belül az örökbefogadó szülő háztartásába kerül.

 

 

Terézváros újszülöttje

 

Terézváros Újszülöttje címet kap a hatodik kerületi önkormányzattól az a gyermek, aki az adott év 6. hó 6-án (vagy ahhoz legközelebbi időpontban) születik. A díszoklevél mellé 60 000 forint értékű nem pénzbeli adomány jár.

 

 

Önkormányzati hozzájárulás az újszülött Start számlájához

 

Az állam a születő gyermekek életkezdési támogatásaként mindenkinek 42 500 forint induló hozzájárulást biztosít. Az összeg egy Start számlára kerül, amelynek nyitását a szülőknek kell kezdeményezniük. A szülői befizetéseket az állam azok 10%-a erejéig (évente legfeljebb hatezer forintig) kiegészíti. Terézváros önkormányzata a Start-számlával rendelkező újszülötteket 2019. január 1-től egyszeri, 42 500 forintos támogatással segíti. Az életkezdési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő egy éven belül nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Osztályához.

 

 

A mosható nadrágpelenka használatának támogatása

 

A támogatás gyermekenként egy alkalommal (indokolt esetben három évente ismétlődő gyakorisággal) igényelhető, és az Európai Unió területén gyártott mosható nadrágpelenka beszerzési költségeinek csökkentéséhez használható fel. A támogatást azok vehetik igénybe, akik gyermekvédelmi kedvezményre/gyermekvédelmi támogatásra jogosultak, akik nagycsaládban élnek vagy akiknél orvosilag tartós betegséget, illetve atopiás dermatitiszt állapítottak meg. A támogatás mértéke 30−60 ezer forint közötti összeg lehet; a beszerzési árat számlával igazolni kell. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

 

 

A bárányhimlővírus (varicella) és a rotavírus elleni védőoltás költségeinek önkormányzati átvállalása

 

Az önkormányzat átvállalja a területén élő, 13. hónapot betöltő, 3. életévüket meg nem haladó gyermekek bárányhimlő elleni oltássorozata mindkét vakcinája teljes vételárának megfizetését.

 

Az önkormányzat ugyancsak átvállalja a területén élő, 6 hetes életkort betöltött, legfeljebb 24 hetes gyermekek rotavírus elleni oltássorozat mindkét vakcinája teljes vételárának megtérítését.

 

A kérelmeket a polgármesteri hivatalhoz, meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás feltétele, hogy mind a szülő, mind a gyermek kerületi lakóhellyel rendelkezzen.

 

A vakcinák kiváltása és a védőoltások beadása a kerületi házi gyermekorvosokkal és az önkormányzattal leszerződött gyógyszertárral együttműködve történik.

 

 

Babacsomag

 

2017-től minden születési támogatásra jogosult terézvárosi újszülött ajándékcsomagot kap az önkormányzattól. A 22 ezer forint értékű babacsomag pelenkázótáskát, fürdőlepedőt, mosható textilpelenkát, babaétkészletet, előkét, fürdetéshez való játékot, tájékoztató füzetet, írható hűtőmágnest és egy Ringató könyvet tartalmaz.

 

 

Óvodások ajándékcsomagja

 

Az óvodát kezdő terézvárosi gyerekek 16 ezer forint értékű ajándékot kapnak a terézvárosi önkormányzattól. A plüssállatkás hátizsák kéztörlőt, kulacsot, gyurmát, színes ceruzát, gyerekkártyát, tájékoztató füzetet, írható hűtőmágnest és egy könyvet tartalmaz.

 

 

TANULÓK TÁMOGATÁSA

Terézvárosi iskolakezdő ajándékcsomag

 

Az általános iskola első osztályát kezdő gyerekek 13 ezer forint értékű ajándékcsomagot kapnak Terézvárosban az önkormányzattól. A kirándulásokhoz is jól használható hátizsák többek között kulacsot, uzsonnásdobozt, kéztörlőt, sapkát, színesceruza-, illetve filctollkészletet, tájékoztató füzetet, írható hűtőmágnest, valamint egy türelemjátékot rejt.

 

 

Tanévkezdési támogatás

 

A kerületben élő és tanuló gyerekeknek, alanyi jogon, évi 10 000 forint összegű támogatást nyújt az önkormányzat Iskolai Erzsébet Utalvány formájában. Az utalvány augusztus végén, postai úton kerül kiküldésre.

 

 

Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj

 

Általános iskolásoknak és középiskolásoknak 4,5 feletti tanulmányi átlagnál vagy tanulmányi versenyen elért kiemelkedő eredménynél vehető igénybe, figyelemmel a család szociális helyzetére. Évente 30 diák kaphatja, egy egész éven át, tanulmányi szerződés alapján.

 

Pályázati alapon működik, az ösztöndíjkérelmet minden év augusztus 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályához.

 

 

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj

 

3,5-ös tanulmányi átlag fölötti főiskolásoknak és egyetemistáknak, félévente, 25-25 fő részére, a szociális helyzet figyelembevételével, tanulmányi szerződés keretében.

Pályázati alapon működik, a kérelmeket augusztus 31-ig, illetve február 28-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályához.

A Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj és a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj költségvetési kerete 2018-ban 20 millió forint.

 

 

Terézváros Ifjú Tehetsége önkormányzati támogatás

 

Kiemelkedő művészeti, sport- és tudományos teljesítmények alapján igényelhető, 25 éves korig, részvételi és nevezési díjakra, útiköltségre, szállásköltségre, eszközbeszerzésre vagy -bérlésre. Az éves támogatási keret 2018-ban 5 millió forint.

 

A támogatás pályázati eljárás alapján adható, a kérelmet a Terézvárosban élő diákok egész éven át folyamatosan adhatják be a polgármesternek

 

 

Terézváros Kiváló Diákja kitüntetés

 

Polgármesteri dicséret a fővárosi, országos vagy nemzetközi versenyeken dobogós helyezést elért terézvárosi általános iskolásoknak. A kitüntetéssel elismerő oklevél és diákonként 20 000 forint ajándékutalvány jár.

A kitüntetésre jogosultak névsorát javaslatként a kerületi székhelyű, az önkormányzat ingatlanában működő általános iskolák igazgatói juttatják el május végéig a polgármesternek.

A kitüntetést 2016-ban 115, 2017-ben 96, 2018-ban 112 diák vehette át.

 

 

Támogatás a vezetői engedély megszerzéséhez

 

50 000 forint támogatás a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a 17. életévüket betöltött, de 20. életévüket még be nem töltött középiskolásoknak vagy főiskolásoknak, egyetemistáknak, amennyiben legalább 1 éve Terézváros közigazgatási területén laknak. A támogatás igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályához.

 

 

Nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott támogatás

 

20 000 forint támogatás az első államilag elismert komplex nyelvvizsga megszerzéséhez a 14. életévüket betöltött, de 35. életévüket még be nem töltött diákoknak, amennyiben legalább 1 éve Terézváros közigazgatási területén laknak. A támogatás igényléséhez kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályához.

 

 

FELNŐTTEKNEK – FIATALTÓL IDŐSKORIG – NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Lakhatási támogatás

 

Havi 6000 forint támogatás annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum 350 százalékát, egyedül élő személy esetén a 400 százalékát nem haladja meg. A lakhatási támogatás egy adott évre szól, és villanyáram-, víz- és gázfogyasztási, távhőszolgáltatási, csatornahasználati, szemétszállítási díjhoz, lakbérhez, albérleti díjhoz, banki lakáskölcsön törlesztéséhez, közös költséghez vagy tüzelőanyag költségeihez igényelhető és használható fel.

 

 

Fűtéstámogatás

 

Az önkormányzat a november 1-jétől április 30-ig terjedő fűtési időszakra fűtéstámogatást nyújt annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg a 120 000 forintot, egyedül élő személy esetén a 150 000 forintot. A támogatás havi összege háztartásonként 6000 forint.

 

 

Ápolási támogatás

 

Ápolási támogatásra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, tartósan beteg 18. életévét betöltött személy ápolását, gondozását végzi, családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 3255 százalékát, továbbá ő maga vagy családja vagyonnal nem rendelkezik. Az ápolási támogatás havi összege bruttó 32 600 forint.

 

 

Gyógyszertámogatás

 

Gyógyszertámogatás adható annak a személynek, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum négyszeresét, egyedül élő esetén a négy és félszeresét nem haladja meg. A támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg, éves összege nem haladhatja meg 120 000 forintot.

 

 

Hátralékkiegyenlítő támogatás

 

Hátralékkiegyenlítő támogatás adható annak, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum három és félszeresét, egyedül élő esetén a négyszeresét nem haladja meg, és a lakhatási költségek körébe tartozó legkevesebb 50 000 forint, de legfeljebb 500 000 forint összegű tartozása van, vagy szolgáltatását kikapcsolták.

 

A hátralékkiegyenlítő támogatás mértéke legfeljebb az adósság 75%-a, összege legfeljebb 300 000 forint lehet. A támogatott vállalja a különbözet megfizetését, valamint a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központtal való együttműködést.

 

 

Egyszeri támogatás

 

Ápolási támogatásra vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak kaphatják, egy összegben, december hónapban.

 

 

Eseti támogatás

 

Eseti támogatás adható annak, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimum három és félszeresét, egyedül élő esetén a négyszeresét nem haladja meg, és ő maga, valamint családja vagyonnal nem rendelkezik.

 

A támogatás 30 napon belül egyszer, évente hat alkalommal kérelmezhető.

 

 

Egyszeri természetbeni juttatás

 

A segélyben vagy megélhetési támogatásban részesülő terézvárosiak kaphatják, 15 000 forint értékben, szeptember hónapban, Étkezési Erzsébet-utalvány formájában. Az egyszeri támogatás alanyi jogon jár, igényelni nem kell, postázása minden év szeptember 15-ig történik.

 

 

Méltányossági segély

 

Kivételes helyzet, méltányolható rendkívüli körülmény esetén igényelhető, évente négy alkalommal, összege éves szinten maximum 100 000 forint.

 

 

Rendkívüli bérletidíj-támogatás

 

Az a terézvárosi lakcímmel rendelkező természetes személy igényelheti, aki lakhatását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, és lakhatását átmenetileg nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban oldja meg. A támogatás mértéke a bérleti díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 forint, megállapítására a polgármester jogosult..

 

 

Lakásfelújítási támogatás

 

Kétévente nyújtható annak a terézvárosinak, aki legalább 3 éve a kerületben él, és egy főre jutó havi jövedelme a 120 000 forintot, egyedülálló esetén a 150 000 forintot nem haladja meg. A támogatás összege 75 000 forint.

 

 

Támogatás idősek világnapjára

 

A 62. életévüket betöltött terézvárosiak kaphatják 10 000 forint értékben, szeptember hónapban, Étkezési Erzsébet-utalvány formájában. Az egyszeri támogatás alanyi jogon jár, igényelni nem kell, postázása minden év szeptember 15-ig történik.

 

 

Pneumococcus baktérium elleni védőoltás költségeinek átvállalása

 

Az önkormányzat átvállalja a területén élő, 70. életévüket betöltött terézvárosiak pneumococcus elleni oltóanyaga teljes vételárának megtérítését.

 

 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása

 

A házi segítségnyújtást − önkormányzati forrás terhére – a Tegosz gondozási központjai keretében szakápolók, szociális gondozók és díjazásban részesülő társadalmi gondozók, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást – ugyancsak önkormányzati forrás terhére – részben a Tegosz, részben a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. munkatársai biztosítják.

 

 

Temetési támogatás

 

Temetési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a temetési költségek viselése önmaga, valamint családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság és a támogatás nagysága szociális helyzethez kötött, a támogatás összege legfeljebb 100 000 forint lehet.

 

 

LAKÓKÖZÖSSÉGEK ÉS TÁRSASHÁZAK TÁMOGATÁSA

Támogatott, pályázható felújítási munkák társasházi közös tulajdonú épületszerkezetek felújítására

 

• Külső homlokzat felújítására a külső homlokzati albetétek nyílászáróinak és/vagy a külső, közös tulajdonú nyílászáróknak a cseréjével egyidejűleg, vagy anélkül;

 

• Belső homlokzat felújítására a közös tulajdonú nyílászárók cseréjével egyidejűleg, vagy anélkül;

 

• Tetőhéjazat felújítására annak minden tartozékával (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók);

 

• Statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek stb.) felújítására;

 

• Társasházi közösségi kéményfelújításokra, -szabványosításokra kéménybéleléssel, kéményseprőjárda cseréjével;

 

• Állagromlott kémény helyreállítására, és ha szükséges, akkor a kéményseprőjárda szabvány szerinti felújításával együtt;

 

• Kéményseprőjárda szabvány szerinti felújítására;

 

• A bejárati kapu cseréjére vagy felújítására;

 

• Lépcsőház felújítására;

 

• Kapualj felújítására.

 

 

Támogatott, pályázható felújítási munkák társasházi közös tulajdonú épületgépészeti rendszerek felújítására, korszerűsítésére

 

• Társasházi közösségi víz alap- és felszállóvezetékek cseréjére az ágvezetékekig;

 

• Társasházi közösségi szennyvíz alap- és ejtővezetékek cseréjére az ágvezetékekig;

 

• Társasházi közösségi gáz alap- és felszállóvezetékek cseréjére a gázmérő órákig;

 

• Társasházi közösségi elektromos hálózat cseréjére az árammérő órákig;

 

• Társasházi közösségi fűtésrendszer (társasházi, egyedi központi fűtés esetében) cseréjére kazáncserével alap- és felszállóvezetékekkel, a hőleadó berendezések (radiátorok stb.) elzáró szerelvényéig (radiátorok és egyéb hőleadó berendezések nélkül, mivel azok lakástartozékok és így az albetét tulajdonosok tulajdona) kéménykiépítéssel;

 

• Személyfelvonó közép- vagy nagyjavítására, legalább egy fődarab cserével;

 

• Személyfelvonó létesítésére;

 

• Kaputelefon-rendszer kiépítésére, felújítására.

 

 

Társasházi zöldfelület-felújítási pályázat

 

Társasházak belső udvarainak, előkertjeinek, növényanyagának, zöld felületeinek növelésére és megújítására. A támogatás összege a költségvetés legfeljebb 90%-a, de maimum 200 000 forint lehet. A pályázat beadásának határideje minden év május 15., a pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájához kell benyújtani.

 

 

Pályázat a helyi lakóközösségek részére biztonsági berendezések létesítéséhez

 

Kapufigyelő rendszer kialakítására, szén-monoxid-érzékelő berendezés igénylésére, hevederzár felszerelésére, pályázónként max. 150 000 forint támogatás erejéig.

 

EGYÉB JUTTATÁSOK, TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK ÉS PROGRAMOK

• terézvárosi civil szervezetek támogatása,

• ingyenes köztéri kulturális rendezvények,

• ingyenes lakossági angolnyelvi és informatikai tanfolyamok,

• ingyenes szűrővizsgálatok – egészségnapok az Eötvös10-ben és a Széchenyi fürdőben,

• ingyenes muskátliosztás a Föld Napján,

• ingyenes és kedvezményes (50%) kulturális/közösségi programok az Eötvös10-ben,

• ingyenes korcsolyapálya a Hunyadi téren,

• kedvezményes sportolási lehetőség a Rózsa utcai SportPontban,

• Terézvárosi Szépkorúak Kártyája (vásárlási kedvezmények biztosítása),

• karácsonyi ajándékcsomag időseknek,

• nehéz élethelyzetbe került lakók számára élelmiszercsomag juttatása – Terézvárosi Szolidaritási Központ.