Visszakapta a Szinyei Merse Pál Gimnázium az érettségi vizsgaszervezési jogát

Ismét érettségiztethet a Szinyei Merse Pál Gimnázium. Az engedélyező határozat indokolása szerint „Az átdolgozott pedagógiai program megfelel a hatályos jogszabályoknak, a továbbiakban tehát nem indokolt az Intézmény érettségi vizsgaszervezésének megvonása”.

 

A vizsgáztatási jog visszavonásához 2019-ben az vezetett, hogy a vizsgabizottság a vizsgára bocsátás feltételeinek 2019. júniusi vizsgálatakor súlyos, sorozatosan ismétlődő tanügyigazgatási szabálytalanságokat állapított meg. Az ügy körülményeinek áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy az érettségire jelentkezés problémáit a jogszabályoknak nem megfelelő pedagógiai program okozta, ezért az intézményvezetőt kötelezték az átdolgozására.

 

A fenntartóval, a Köznevelésért felelős Államtitkársággal és az EMMI munkatársaival egyeztetve a határozatban előírt kötelességét a gimnázium teljesítette, így az intézmény érettségi vizsgaszervezési joga 2020 január 15-től helyreállt.