Válaszok a 2019. december 12-én tartott közmeghallgatás kérdéseire

A közmeghallgatásra nagyon sok közérdeklődésre számot tartó kérdés érkezett, amikre az önkormányzat ígéretéhez híven mindenki számára elérhető módon válaszol.

 

A vendéglátóhelyek működéséről, ellenőrzéséről

 

 

Kerületi lakosként érdeklődni szeretnék, hogy a Liszt Ferenc téren és a Nagymező utcában üzemelő vendéglátóhelyiségeknek van-e területfoglalási engedélye, és ha igen, akkor ellenőrzi-e az önkormányzat, hogy valójában mekkora területet használnak? Szeretném megtudni továbbá, hogy a járdaszakasz mind a két oldalát igénybe vehetik-e vendéglátó egységek, mert jobb időben egy babakocsival gyakorlatilag képtelenség közlekedni ezekben az utcákban.

A jelenlegi állapotában méltatlan sorsra jutott a Liszt Ferenc tér. Alapvető probléma, hogy a tér nincs megfelelően kivilágítva.

 

A Nagymező utcában és a Liszt Ferenc téren is a kerületi önkormányzat ad ki közterület-használati engedélyeket teraszok létesítésére.

 

A vendéglátóhelyek teraszainak engedélyezéséhez minden esetben be kell tartani az előírásokat: a teraszokat úgy kell kialakítani, hogy közterületen minimum 1,5 méter szélességű, akadálytalanul használható gyalogosfelület maradjon. 

 

A Liszt Ferenc téri teraszoknál a kötelező legkisebb visszamaradó akadálytalan gyalogosfelület nagysága 2,5 méter.

 

Az engedélyben foglaltak betartását a Rendészeti Osztály munkatársai folyamatosan ellenőrzik.

 

Számos észrevétel érkezett az önkormányzathoz a Liszt Ferenc tér állapotáról, az ott élők és a vendéglátóhelyek közötti konfliktusokról.

 

A teraszok által elfoglalt közterület-használatok után jelentős bevétele származik az önkormányzatnak, és jogos az ott élők igénye arra, hogy ezekből többek között fordítsunk a terület kivilágítására.

 

A jelenlegi helyzeten javítani szeretnénk, ezért a jövő évben az összes érintett bevonásával közösségi tervezést tartunk a Liszt Ferenc tér használatának újragondolására. Bízunk benne, hogy közösen sikerül olyan megoldást találni, amely a terület fejlesztését és a békés egymás mellett élést is szolgálja.

 

Kinek a feladata hogy ellenőrizze a Nagymező utcában, az Andrássy út és a Mozsár utca közötti részen a vendéglátóhelyek, egyéb szolgáltatók működését? A szabályoknak, határozatoknak ki szerez érvényt?

 

A vendéglátóhelyek és az egyéb szolgáltatók működésének rendjét a Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi Osztálya vizsgálja. A Kereskedelmi Osztály tud intézkedni, ha a nyitvatartással vagy az alkoholárusítással összefüggő észrevétele van. A terveink között szerepel a Kereskedelmi Osztály erőforrásainak és létszámának növelése, hogy a vendéglátóhelyeket érintő ügyekben a jelenleginél hatékonyabban tudjanak eljárni.

 

A területfoglalási engedélyeket a Városüzemeltetési Osztály, az engedélyekben foglaltak pontos betartását pedig a Rendészeti Osztály ellenőrzi.

 

A Rendészeti Osztálynak kell jelezni, ha terület túlfoglalásáról vagy jogosulatlan használatáról szól a panasz.

 

Rendbontás esetén pedig a rendőrséggel kell felvenni a kapcsolatot. A Rendészeti Osztály a rendőrséggel közös szolgálatot lát el a területen minden csütörtök, péntek és szombat éjjel.

 

 

A szállásadók ellenőrzéséről

 

 

A társasházakban lévő, szállodaként üzemelő lakások ügyében várható-e további korlátozás/szigorítás? Aki évek óta feketén üzemeltet így lakást, annak miért nincs következménye?

 

A terézvárosiak nyugalma, a túlzsúfoltság csökkentése érdekében a terézvárosi képviselő-testület a december 12-i ülésén emelte a szálláskiadáshoz kapcsolódó parkolóhely megváltási díját. Az emelés egyaránt érinti az üzleteket, a szállodákat és a rövid távú lakáskiadókat, azaz az Airbnb-t is.

 

Terézvárosban minden 15. lakást Airbnb-n adnak ki, és a tulajdonosok közül sokan nem egy, hanem több ingatlant adnak bérbe. Az üzletelés haszna a lakástulajdonosokhoz áramlik, a költsége és következménye (zaj, parkolás, takarítás) pedig a kerületet, az itt élőket terheli.

 

A törvényi szabályozás hiánya kényszerítette Terézvárost is arra, hogy lépjen, és saját kerülethatárain belül megpróbálja korlátozni az üzletágat.

 

A kerületben a jelenlegi szabály az, hogy a szállásadóknak parkolóhelyet kell biztosítaniuk vendégeiknek, s ha ezt nem tudják megtenni, pénzben megváltják a parkolóhelyet az önkormányzatnál. Ily módon egy parkolóhely létrehozásának a harmadát fizeti csak jelenleg egy szállásadó. A megváltás összegét emelte most föl az önkormányzat a korábbi 1,2-1,5 millió forintról üzletegységtől és elhelyezkedéstől függően 2,8–5,6 millió forint közötti összegre. Az új szabályozás 2020. január 1-jétől lépett életbe.

 

Az önkormányzat szigorít a szállások ellenőrzésén is. Épp decemberben záratott be egy szabálytalanul működő szálláshelyet.

 

 

A kerület zöldebbé tételéről

 

 

Kerületünk legnagyobb szégyenfoltja és kiaknázatlan lehetősége a Nyugati pályaudvar régi mozdonysilói és a ki nem használt MÁV-terület végig a Podmaniczky utca mentén. (…) Szeretném megkérdezni, mi a jelenlegi kerületi álláspont, terv és ütemezés ezzel a területtel kapcsolatban.

 

A terület állami tulajdonú, ezért az önkormányzat kicsiny mozgástérrel, szabályozóként vehet részt a terület alakításában. Mindazonáltal elkötelezettek vagyunk ennek a mozgástérnek a maximális kihasználásában. A készülő, várhatóan 2020 első negyedévében elfogadandó új Kerületi Építési Szabályzatban a jelenlegi 10-ről 40 százalékra emeljük a minimálisan kialakítandó zöldfelületet az Eiffel tér – Podmaniczky utca – Ferdinánd híd – vasúti vágányok közötti területen. Ez körülbelül másfél hektár új közhasználatú zöldfelületet jelent. Ennek megvalósításának ideje, ütemezése jelenleg még nyitott kérdés a Magyar Állam, a MÁV, a főváros és a kerület között. Mindent megteszünk azért, hogy az érintett szereplőket együttműködésre bírjuk, és megvalósulhasson a főváros új közparkja, a Podmaniczky park.

 

Milyen határozott lépések várhatók a kerülettől, hogy a zöldfelületek aránya komolyan változzon?

 

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy növeljük a zöldterületek arányát a kerületben. Figyelembe véve azt a sajátosságot, hogy a kerület lényegében már teljesen beépült, korlátozottak a lehetőségeink új parkok és más zöldfelületek kialakítására. Ugyanakkor keressük azokat a megoldásokat, amelyekkel a jelenlegi épített környezetbe tudunk zöldfelületeket csempészni. Tervezünk egy épület- és homlokzatzöldítést, valamint tetőkert kialakítását támogató társasházi pályázat létrehozását. A kerület a faültetésekben is elkötelezett, vizsgáljuk annak lehetőségét, hogyan tudjuk növelni az utcákon található, árnyékot adó fák mennyiségét.

 

Tervben van-e (háztartási) komposztálás bevezetése a kerületben?

 

Tervezünk egy – egyelőre kísérleti jellegű – komposztálási programot bevezetni, amelyben családi komposztálóegységekre lehet majd pályázni. Emellett megvizsgáljuk, hogy mely közterületekre érdemes komposztgyűjtő állomást kihelyezni.

 

Társasházak zöldfelület-pályázatával kapcsolatban időpont-módosításra van-e lehetőség?

 

A kerület vezetése elkötelezett abban, hogy kibővítse a társasházak által igénybe vehető, belső udvarok zöldítésére elkülönített pályázati alapot, illetve felülvizsgálja a pályázati dátumokat és a pályázat menetét. Igyekszünk a pályázat leadásának és elbírálásának időpontját annyival előrébb hozni, hogy egybeessen a tavaszi ültetési időszakkal.

 

Van-e terv közösségi kert kialakítására?

 

Vizsgáljuk, hogy van-e olyan terület, amely közösségi kert kialakítására alkalmas lehet, bár azt látni kell, hogy a kerület adottságai és beépítettsége miatt ezzel nincs könnyű dolgunk. A kommunikációs felületeinken azonnal tájékoztatjuk a terézvárosiakat, ha sikerül megfelelő területet találnunk.

 

A Bajza utcai fasor tudatos megtervezésére és telepítésére volna szükség: a menthető fák folyamatos kezelése (2010 előtt még tavasszal voltak permetezések), a senyvedők cseréje, valamint a járdafelület rendezése, a fatövek körüli részek gondozása, rácsok visszapótlása.

 

A Bajza utcai fasor kiemelt fasorként nem az önkormányzat, hanem a Főkert Nonprofit Zrt. kertészeti kezelésében áll. Észrevételeit és kérdéseit továbbítottuk számukra.

 

A fővárosi cég a megküldött válaszában leírta, hogy a fatelepítési munkálatokat két időszakban végzik, ősszel és tavasszal, és e munkálatok megkezdésének ideje a faiskolai beszállítók kitermelési időszakának kezdetétől függ. Az idei és az elmúlt években tapasztalható egyre későbbi időpontra elhúzódó meleg időjárásnak köszönhetően a nyugalmi időszak késik, a beszállítások jelentősen elhúzódnak, így a jelenlegi ültetési időszak kitolódott. Nyugalmi időben a fák telepítése a tartós fagyok beálltáig végezhetők, a december elején lehullott néhány centis hó és néhány mérsékelten hideg nap, valamint a szemerkélő eső a faültetési munkát nem akadályozta, illetve lehetetlenítette el. Munkatársaik a kedvezőtlen időjárási körülmények között is elvégezték a telepítést, és igyekeznek a lakosság számára sokszor zavaró munkafolyamatokat a legkisebb helyfoglalással és kényelmetlenséget okozva végrehajtani.

 

Törekszenek az egységes városképi arculat kialakítására, így elsődleges szempont az uralkodó fajjal való visszatelepítés. A Bajza utcában az utóbbi két évben jelentősen megnőtt az elpusztult – főként fiatal – fák száma. Az eredeti fafaj az utcában a hárs (Tillia) volt, amely az egyre romló ökológiai körülmények miatt nem felelt meg, a leváltására megkezdett mogyoróval (Coryllus) együtt, így kényszerűségből új fafajt ültettek. A fafajválasztás a Munkácsy utcában jól bevált Robinia pseudoacacia Umbraculiferára esett.

 

Az utca adottságai jelentősen befolyásolják a kiültethető fasori fák fajtáját, valamint azok hosszú távú megmaradási esélyeit. A javaslatként említett platán méretei és ökológiai igényei miatt a szűk városi utcák fásítására nem alkalmas, esetleg nyírott alakfa formában egy ideig, de gyökérzetének kiterjedésével a bejelentésben is jelzett járdaburkolat-felnyomás esélye is megnő, továbbá a fajt az egyre intenzívebb növényvédelmi problémái miatt csak meglévő platánfasorokba telepítenek.

 

A fővárosi és a kerületi önkormányzat is főkertész kinevezését tervezi, akik szakmai iránymutatásával, kiemelt figyelmük mellett bővülhetnek, újulhatnak meg a budapesti és a terézvárosi zöldfelületek.

 

Zöldítési programjába ajánlom, hogy a Benczúr utcába jó néhány évvel ezelőtt (még a Hassay-korszak előtt) a fák közé telepítettek növényeket. Mivel ezeket senki nem gondozza, amit nem loptak el, az igencsak összevissza nőtt. A kertészek biztos tudják, mikor lehetne egy kicsit rendbe tenni vagy pótolni ezeket.

 

A jelzett területen lévő fagyalcserjék locsolása szükség szerint, metszése a telepítést követő minden évben terv szerint megtörtént. Az építkezések miatt kipusztult növények pótlására, sűrítésére ősszel és tavasszal, az időjárástól függően kerülhet sor.

 

Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy minden lehető eszközzel növeljük a kerület zöldfelületeit, így természetesen erre a területre is figyelmet fogunk fordítani.

 

A Benczúr kertben várható tavaszra, hogy a két csap körüli tócsák eltűnnek, a lefolyórendszert kijavítják?

 

Kollégáim tájékoztatása szerint a Benczúr kerti csapok szinte állandóan javítás alatt állnak, a tócsák vélhetően a lefolyóba kerülő homok miatt alakulnak ki. Megvizsgáljuk, hogy létezik-e másfajta technikai megoldás a víz elvezetésére.

 

 

Az épített környezetről

 

 

Megtörténik-e belátható időn belül a Jókai tér korábban ígért felújítása?

 

A terézvárosi önkormányzat a főváros TÉR_KÖZ 2016 pályázatán nyert 200 millió forint támogatást a Jókai tér rendezésére. Információnk szerint az elkészült tervek megvalósítását azért kellett elhalasztani, mert a kivitelezőktől beérkezett árajánlatok magasabb összeget mutattak, mint amennyi forrás erre rendelkezésre állt. Az előző ciklus képviselő-testülete ezért – a fővárossal egyeztetve – a projekt véghatáridejének két évvel későbbre halasztásáról döntött.

 

Az önkormányzat jelenlegi vezetése a terület zöldítését szem előtt tartva, újabb közösségi tervezés után szeretné véghezvinni a felújítást.

 

A városkép helyi rendeletének életbelépése után a társasházunkban sorozatban létesült légkondicionálókat szabálytalanul az udvar homlokzati falára szerelték fel konzollal. (…) Ez annak idején nagy lakossági felháborodást váltott ki, amelynek következtében nem a bejelentőket védték, hanem három év türelmi időt adtak a szabálytalankodóknak. Szeretnénk, ha ez az időszak lerövidülne, és a jövő évben ezt nem kellene elviselnünk.

 

A vonatkozó rendelet előírásai értelmében az épületek közterület felőli homlokzatain – beleértve a közterületekről látható tetőzetet is – fűtési vagy klímaberendezés kültéri egysége, illetve kivezetőnyílása, gáznemű égéstermék homlokzati kivezetője valóban nem helyezhető el.

 

Tekintettel azonban a már korábban kihelyezett kültéri egységekre, valamint a szabályos megoldás tervezési és költségigényére, a képviselő-testület türelmi időt adott a kerületi lakosoknak. Az épület közterület felőli és közterület felől nem látható – általában udvari – homlokzatán a berendezések a mostani kialakítással 2020. december 31-ig lehetnek kihelyezve, utána viszont azokat kártérítési igény nélkül el kell távolítani.

 

Mikor lehet külső homlokzatfelújítási pályázat kiírására számítani?

 

A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló pályázatot évente legalább egy alkalommal a Tulajdonosi Bizottság írja ki. A társasházak külső homlokzatának felújítása a támogatott munkák között van. A jövő tavaszi pályázat kiírására az önkormányzat költségvetésének elfogadása után, várhatóan márciusban lesz lehetőség.

 

Társasház beépítése lehetséges-e úgy, hogy a tulajdonosok nem járulnak hozzá?

 

A társasházakban való építési tevékenység engedélyezéséhez – amely lehet építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban hozott döntés – nem kell a társasházi tulajdonosok hozzájárulása.

 

Ugyanakkor ha az építtető nem kizárólagos tulajdonosa az építési tevékenységgel érintett építménynek vagy építményrésznek, akkor az építési naplóba a kivitelezési szerződés mellékleteként csatolnia kell azt a hivatalos nyilatkozatot, amelyben a társtulajdonosok az építési munkaterület átadását, átvételét tudomásul veszik.

 

A társasház tulajdonostársai e döntésüket a társasházi közgyűlésen hozhatják meg a Társasházakról szóló törvény betartásával.

 

Bécsben a pincehelyiségeket maximálisan kihasználják közösségi terek, kávézók stb. kialakítására. Várható-e hasonló intézkedés a kerületben található pincehelyiségek hasznosítására?

 

A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. egy új ingatlangazdálkodási stratégia kialakításán kezdett el dolgozni. A pincehelyiségek hasznosítására tett javaslat összhangban van az elképzeléseinkkel, amelyek szerint a kihasználatlanul álló kisebb-nagyobb helyiségeinket a lehető legelőnyösebben, a közösségi érdekek figyelembevételével hasznosítsuk. A társasházak tulajdonában álló helyiségek hasznosítására ösztönzőket tervezünk kidolgozni.

 

Hetven éve az Andrássy út 44.-ben lakom, az Írók Boltjával szemben, a sarokház saroklakásában. Évek óta nézem a szemben lévő két lepusztult házat, az egyik alá is van dúcolva, a másik is romos. Az Andrássy úton a mellettünk lévő házat évekkel ezelőtt tatarozták, de mivel lakatlan, málladozik, szétesik, undorító deszkával van a kapu eltorlaszolva, hogy a hajléktalanok ne fészkeljék be magukat a házba. Mellette elegáns étterem. Jó lenne rendbe tenni a gyönyörű Andrássy utat, az „ország főútját”, ami egyébként épül, szépül.

 

A felsorolt házak mindegyike műemlék, ezért a magyar állam kormányhivatala ellenőrzi az ezeket érintő építési, felújítási szándékokat. Évek óta el kellett volna készülnie a kezelési tervüknek, és az abban elfogadott elvek szerint kellene védeni az örökséget.

 

A kerület a szerény anyagi eszközeivel – elsősorban szociális és közösségi alapon – a társasházak és a helyi védett épületek felújítását tudja segíteni.

 

Információnk szerint az Andrássy út 40–42. műemlék épületét néhány magántulajdonos-csere után a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Alapítványai vásárolták meg. Tavalyi hírek szerint a belül egyébként nem eredeti állapotban megtartott, utoljára a 90-es években irodaházként átalakított épületek lakóházzá visszaalakítását tervezik. Idén azonban a kerülethez nem nyújtottak be erről szóló tervet véleményezésre.

 

Az Andrássy 45. szám alatti épületben állítólag egy német tulajdonos szerez egyre nagyobb résztulajdont. Az udvar és a lépcsőház felújítása sajnos ötletszerűen zajlik.

 

Az Andrássy út 47. tulajdonosi helyzetét úgy próbálta rendezni az önkormányzat, hogy pályázat útján, az épület felújításának megkezdését határidőhöz kötötten, biztosítékkal vállaló beruházónak adta el az épületet. A tervek alapján az épület lakóház lesz, a földszinten üzletekkel. A beruházást a BBID Ingatlanfejlesztő Kft. valósítja meg. Az épület terveit 2019. május 16-i nyilvános ülésén tárgyalta és feltételekkel támogatta a kerületi tervtanács.

 

A műemlék épületek engedélyezési eljárásait kormányhivatal végzi, a tulajdoni viszonyokat pedig nem lehet ezekben az eljárásokban ellenőrizni, így az önkormányzatnak általában nincsenek naprakész információi az egyes épületek felújítási folyamatairól. Ettől függetlenül igyekszünk időről időre tájékozódni és a szerzett információkat a lakossággal megosztani.

 

Ki ellenőrzi a társasházak ereszeinek megfelelő kialakítását, karbantartását?

 

A társasház által megbízott felelős műszaki vezetőnek és a műszaki ellenőrnek kell ellenőriznie ezeket. Amennyiben nem megfelelők, a társasház tulajdonosainak (közös képviselőinek) a feladata, hogy a hibát elháríttassa. Ha ez nem történik meg, akkor építésfelügyeleti hatóságként a területi kormányhivatal kötelezheti a társasházat mint jogi személyt a jókarbantartási munkálatok elvégzésére. Amennyiben ez a kötelezés ellenére sem történik meg, úgy az állami adóhatóság végrehajtási eljárást indít a tulajdonossal szemben.

 

Az erről szóló panaszt közvetlenül eljuttathatja az V. kerületi kormányhivatal Építésfelügyeleti Osztályához (epitesfelugyelet@05kh.bfkh.gov.hu; 1368 Budapest, Pf.: 205.), de természetesen kollégáim is továbbítják, ha megküldi beadványát az önkormányzatnak.

 

Mikorra várható, hogy a kerületben a rengeteg hiányzó utcanévtáblát pótolják, illetve visszaszerelik őket? Tervezik-e és mikorra, hogy a házszámtáblák összevisszasága, hiánya megszűnjön a kerületben?

 

A hiányzó utcanévtáblák felmérése folyamatban van, a jövő év elején elkezdődik a pótlásuk. A házszámtáblák kihelyezése ugyanakkor a társasházak feladata.

 

Milyen segítséget tudnának adni a társasházaknak megbízható kivitelező megtalálásához?

 

Az önkormányzat megbízható kivitelezőt nem tud ajánlani. Javaslom, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján létrehozott felületet használja erre a célra:

https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search&hdnum=0

 

Az utcai lámpák miért csak akkor kapcsolódnak fel, amikor teljesen sötét van?

 

A közvilágítás felkapcsolása, időpontjának meghatározása nem önkormányzati hatáskörbe tartozik. Ugyanakkor értjük a problémát, ezért azt jelezzük az illetékes Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-nek, és kérjük a szükséges intézkedések megtételét.

 

 

Kutyás témákról

 

 

Miért bánik Terézváros másodrendű állampolgárokként a kutyásokkal?

 

Már felvettük a kapcsolatot a kerület kutyás civil szervezeteivel, hogy az érintettek bevonásával alakítsuk ki kutyás programunkat. A problémákat meg fogjuk velük vitatni és azokra együtt keresünk megoldásokat.

 

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet a felelős állattartásra, így szemléletformáló programok is várhatók a jövőben.

 

A Hunyadi téren igen sok a térkő. A belső részt akár ilyen állapotban hagyva, miért nem lehet a termelői piacot felköltöztetni a csarnok emeletére, és a helyét befüvesítve, bokrosítva, fásítva egy kis kutyafuttatót kialakítani?

 

Elszántak vagyunk a kerület zöldítésében, de a Hunyadi téren a termelői piac elköltöztetését csak akkor lehetne megoldani, ha végéhez ér a zárt piac felújítása. A terület beültetése, füvesítése csak ezt követően valósulhatna meg.

 

Mivel azonban a termelői piac nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében, és az önkormányzat is szeretné megkönnyíteni számukra az egészséges és szezonális élelmiszerekhez való hozzájutást, a termelői piac elköltöztetése nem szerepel a kerület vezetésének tervei között.

 

Nagy szükség lenne a VI. kerületben a kutyák természetes szükségleteit minden szempontból kielégítő kutyafuttatóra, mivel a jelenlegi, Podmaniczky utcai erre nem alkalmas. Terveznek-e kialakítani ilyet?

 

Nagyon sok megkeresést kaptunk a kerület kutyás közösségétől, amelyben kutyafuttatók iránt érdeklődnek. Elsőként a jelenlegi, Podmaniczky utcai kutyafuttatók kitakarítását rendeltük meg, és reméljük, ez hamarosan érzékelhető változást hoz a futtatót látogató négylábúak és gazdik számára.

 

Keressük a lehetőségét további futtatók kialakításának is. Ez azért nehéz feladat, mert a kerületben általában kevés a közpark és egyéb zöldfelület. Az igényt mindenesetre értjük, és amint van előrelépés újabb kutyafuttató telepítésében, tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

 

 

Parkolási és forgalomtechnikai problémákról

 

 

A Király utca és a Nagymező utca sarkán a gyalogos közlekedés észszerűsítése is szükséges volna.

 

A gyalogosok biztonsága érdekében szükség van mindhárom kijelölt gyalogátkelőhelyre; ezek segítik a környező iskolákba és a közösségi közlekedés megállóhelyeihez való biztonságos eljutást.

 

A helyszínt a közterület-felügyelők visszatérően ellenőrzik, szabálysértés esetén pedig megteszik a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések visszatartó erejűek, de a jelenlegi állománylétszám nem teszi lehetővé, hogy a rendészet folyamatos jelenlétet biztosítson a helyszínen. A területet mindenesetre kiemelten fogják kezelni, napi 1-2 órás posztos szolgálattal.

 

Szükség volna a Nagymező utcai trolimegállók ismételt felfestésére.

 

A trolibusz- és egyéb megállóhelyek felfestését a főváros egész területén a Budapest Közút Zrt. végzi. A Nagymező utcai megállókról szóló jelzését továbbítjuk számukra, kérve a lehetőség szerinti mielőbbi intézkedést.

 

Miért nem lehet a főbb utakból (Teréz körút, Andrássy út, Király utca, Izabella utca, Podmaniczky utca stb.) nyíló mellékutcákból legalább az első keresztutcáig megtiltani a parkolást a nem kerületi lakosoknak? Van-e mód arra, hogy Terézváros valamilyen formában hozzájáruljon a helyi lakosok közösségi közlekedési költségeihez? Ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy a helyiek is csak akkor használják az autójukat, ha nagyon muszáj, és ez csillapítaná a forgalmat.

 

A főváros és a kerület is dolgozik azon, hogy a budapesti parkolási gondokat megoldja.

 

Terveink között szerepel, hogy visszaadjuk a kerületieknek az őket megillető parkolóhelyeket, továbbá parkolást segítő szolgáltatásokat vezetünk be. Ezek segítségével jelentősen javíthatunk a tarthatatlan parkolási helyzeten. Az alternatív közlekedési lehetőségeket is népszerűsíteni, támogatni fogjuk: növelni szeretnénk a közösségi autózás (car-sharing) részarányát, továbbá a kerékpármegosztás mellett az elektromos biciklik közösségi használatát is támogatjuk.

 

A kerület több pontján tervezünk forgalomcsillapításra irányuló intézkedéseket. Felvesszük a kapcsolatot a forgalomtechnikai ügyekben eljáró Budapest Közút Zrt.-vel, hogy lehetőség szerint vegyék figyelembe a kerületi igényeket a megnövekedett forgalmú területek forgalomszabályozása során.

 

Milyen elképzelés van a járdán bárhol letett elektromos roller parkolási rendjének kialakítására?

 

A járdákon hagyott elektromos rollerek parkolásáról egyelőre semmilyen jogszabály nem rendelkezik, ám reményeink szerint az Országgyűlés egy törvénymódosítással ezt a kérdést rövidesen rendezni fogja.

 

 

Köztisztasági problémákról

 

 

A kerületi hatáskörű hótakarítás elmaradását tapasztalva mit tehetünk?

 

Az utakat a fenntartó önkormányzat, illetve a közútkezelő köteles tisztíttatni, a közintézmények előtti járdaszakaszokat pedig a közintézmény fenntartója. A magán- és társasházaknál pedig a tulajdonosnak, illetve a lakóközösségnek kell gondoskodnia a járhatóságról, valamint a csúszásmentességről.

 

A kerület tulajdonában és kezelésében álló területeken nem maradt el decemberben a hó eltakarítása. Harminchét fővel, valamint a síkosság mentesítésre is alkalmas géppel a feladatot elvégeztük. Emellett az Oktogon és a Nyugati téri, a BKK Zrt. által kezelt villamosmegállók letaposott jegének feltörésében is részt vettünk.

 

Hogyan javítható az az állapot, hogy hóeséskor a sarkon lévő házak esetén ne csak az egyik oldal legyen letakarítva? A sarkon lévő csatornák léelvezetésre nem használhatók, ezért az átkelésnél többcentis vízbe kell belépni.

 

A burkolt felületű utak takarítása a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. feladat- és hatáskörébe tartozik. Az ingatlan tulajdonosa/kezelője/használója pedig köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről. Amennyiben valamely terület takarítása következetesen elmarad, az önkormányzat felszólítja, szükség szerint bírságolja az ingatlan tulajdonosát vagy használóját.

 

Mi a rendszere a nyári utcai takarításnak, járdamosásnak?

 

Nyáron az utcai takarítást a kézi takarítók 5.45-kor kezdik a legszennyezettebb (belső) kerületrész takarításával. A gépekkel dolgozó takarítók fél 7-kor kezdik a munkát a járdák nagynyomású vízzel történő mosásával. Ugyanekkor indulnak a kis méretű mosótraktorok, amelyek olyan – nagymértékben szennyezett – területeket tisztítanak, amelyeket tehergépkocsival nem lehet megközelíteni (pl. Anker köz, Dalszínház utca, Hajós sétány, Nyugati tér, Lázár utca Opera mögötti része).

 

Munkatársaink a belső területeket mindennap kézzel takarítják, gépi mosásra pedig hetente legalább négyszer sor kerül. Ugyancsak napi szinten takarítják a Szondi és az Aradi utcát, a Hunyadi teret és környékét, a Lövölde teret és környékét. Ennek gépi takarítására hetente háromszor kerül sor. Az ezeken kívül eső területeken a mellékutcákat hetente ötször, elsősorban géppel seprik a kollégák. Vizes mosásra hetente négyszer kerül sor ezeken a területeken.

 

A következő évek egyik legfontosabb feladata, hogy Terézvárost Budapest egyik legtisztább kerületévé tegyük. Az újabb kukák kihelyezéséről már döntöttünk, továbbá szeretnénk beszerezni új takarítógépeket. Elengedhetetlen az is, hogy a köztisztaságért felelős cégünk létszámát növeljük, mert egyelőre nincs elég munkavállalónk ahhoz, hogy ezt a fontos, de kevésbé megbecsült feladatot elvégezzük a kerületben. A közterületek takarítására tehát kiemelt figyelmet fordítunk.

 

A közterület-felügyelőknek fokozottabban kellene fellépniük a szemetelőkkel, a megállókban dohányzókkal szemben.

 

A közterület-felügyelők szabálysértés – szemetelés, tiltott helyen való dohányzás stb. – tettenérése esetén tudnak intézkedni a szabályszegőkkel szemben. Közterület-felügyelői állományunk ugyanakkor egyelőre nem akkora, hogy ezeket a szabálysértéseket a kerület összes pontján, az elkövetés pillanatában észlelni tudják. Igyekszünk a helyzeten javítani, hiszen a célunk az, hogy egy tisztább, zöldebb és élhetőbb kerületet teremtsünk az itt élők számára.

 

 

Adózásról

 

 

Kíván-e Terézváros változtatni az építményadónak azon az igazságtalan szabályán, amely szerint a szellemi szabadfoglalkozásúaknak ugyanolyan mértékű adót kell fizetni a saját lakásuk után, mint a ténylegesen üzleti ingatlanoknak? Miért nem a ténylegesen munkára használt terület után kell fizetni? A szellemi munkát végzőknél ez általában nem több mint 2 négyzetméter.

 

Az adó tárgyát és az adó alanyát nem helyi önkormányzati rendelet, hanem a helyi adókról szóló 1990. évi törvény (Htv.) határozza meg, alkotmánybírósági döntés alapján pedig nincs lehetőség a szabályozástól való eltérésre.

 

A vonatkozó adótörvény szerint az adókötelezettség az ingatlantulajdonra, az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó tárgya az érintett ingatlan és annak teljes területe, ezért nem lehet a vállalkozás által használt ingóság (az íróasztal) alapján adót fizetni.

 

Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan, a fogyasztói árszínvonal változásáról mért KSH-adatokhoz mérten megállapítsa.

 

A terézvárosi képviselő-testület a rendeletalkotása során figyelembe vette a helyi sajátosságokat, valamint az adó mértéke tekintetében a jogszabály által megadott határokat. Ezek alapján 2013. január 1-jétől az építményadó mértékét 1500 forint/négyzetméterben határozta meg, amely a Htv. által szabályozott adómaximumhoz, az 1898 forint/négyzetméterhez képest 398 forint/négyzetméterrel alacsonyabb összeg.

 

Azon, magánszemélyek tulajdonában levő lakások esetén, amelyeket életvitelszerű ott lakás céljára használnak, de a lakásban bejelentett székhely, telephely, fióktelep is működik, az adó éves mértéke 750 forint/m².

 

(A kereskedelmi és egyéb szálláshelyek, valamint az eltérő nyitvatartású vendéglátó üzletek esetén az adó éves mértéke 1898 Ft/négyzetméter, vagyis azok az adómaximumon adóznak.)

 

Meg fogjuk vizsgálni, hogy az esetleges módosításra milyen opciók állnak előttünk.

 

 

Egyéb javaslatok, kérések

 

 

Jó volna egy füzet bevezetése az információn (portán), amibe a lakosok bármikor beírhatják kérdéseiket, javaslataikat.

 

Szeretnénk, ha a kerületben élők javaslataikkal aktívan részt vennének Terézváros élhetőbbé tételében és részt vennének a közösségi tervezésekben. Az ötletet köszönjük és megvalósítjuk.

 

Javaslom, hogy a közeljövőben indítsanak tanfolyamot – talán 3 vagy 4x2 órásat – a kerületi lakosok részére a Windows 7 támogatásának megszűnése és a Windows 10-re történő, előbb-utóbb kényszerű átállás kapcsán, érintve a böngészők, a közösségi hálózatok kezelésének kérdéseit is.

 

Az ingyenes lakossági tanfolyamok célja, hogy használható tudást adjanak a résztvevőknek, így jogosnak tartjuk és köszönjük a felvetést. A következő lakossági tanfolyamok meghirdetésekor – várhatóan 2020. február közepén – a javaslata szerinti képzést is igyekszünk elindítani. Bízunk benne, hogy informatikatanárokból és jelentkezőkből sem lesz hiány.

 

A mi utcánkban (Benczúr) igen ritka, hogy Terézváros újságot kézbesítenek. Sajnos ez már évek óta így van, ezt már többször szóvá tettem írásban és személyesen is. Jelenleg nyár óta nem találkoztunk a kiadvánnyal. Amikor választ kapok, akkor közlik, hogy a postának kellene kézbesíteni. A postás azonban erről még csak nem is hallott. Én úgy vélem, hogy az újság és a kézbesítés igen sok pénzbe (pénzünkbe) kerül, nem ártana utánanézni, hogyan működik a terjesztés.

 

A Terézváros magazint a Magyar Posta terjeszti az önkormányzattal kötött szerződése alapján. A hírlapok kézbesítését a posta Hírlap Igazgatósága látja el, és a szolgáltatást saját kézbesítőivel, valamint külsős vállalkozókkal biztosítja. Ezt tehát nem a levélküldeményeket kézbesítő postások feladata.

 

A kézbesítés elmaradásáról érkező panaszokat minden esetben jelezzük a Magyar Postának, illetve az elmúlt hónapokban az önkormányzat is végzett célzott ellenőrzéseket. Ezek során kiderült, hogy bizonyos esetekben a társasház képviselője kéri a Magyar Postánál a kézbesítés mellőzését, vagy nem biztosítja a kézbesítő bejutását a postaládákhoz. Volt olyan eset is, amikor egyértelműen a posta nem tett eleget a kötelezettségének.

 

A közeljövőben az önkormányzat egyeztet a Magyar Postával a fennálló szerződés teljesítéséről.

 

Mikor nyit ki újra a kerületben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtára?

 

A VI. kerületi tagkönyvtár 2018. szeptember 3-tól a VII. kerületben, a Kertész u. 15. szám alatt működik, ahol változatlan feltételekkel várja a kerület lakosait. Elkészülte után, várhatóan 2021-től a könyvtár a Teréz krt. 2–4. szám alatt működik majd.

 

A terézvárosi önkormányzat addig is sokféle támogatással segíti a könyvtár munkáját.

 

Szeretném felhívni a figyelmét egy látszólag jelentéktelen feladatra: a jövő év a 75 éves évfordulók éve /a II. világháború vége/. Fontosnak tartanám a megemlékezések szervezését.

 

Valóban jelentős évforduló előtt állunk, és magam is fontosnak tartom, hogy a diákok minél alaposabban ismerjék meg ezt az időszakot. A közös múltunk ismerete mellett ugyanis napjaink egyes politikai és társadalmi folyamatait is könnyebben megértik, ha tisztában vannak az előzményekkel.

 

Igyekezni fogunk megtalálni a módját, hogy méltóképpen megemlékezzünk történelmük ezen súlyos időszakáról.

 

Kérem, vizsgálják meg a Terézvárosi Gondozó Szolgálat konyháján készül ételek húsadagjának súlyát.

 

A kérésének eleget téve 2019. december 16-án a Tegosz konyhájában ellenőriztük az ételadagokat. Az aznapi menü adagját és a hús mennyiségét is megfelelőnek találtuk.

 

Egy vizsgálat természetesen nem ad átfogó képet, ezért a jövőben fokozottabban ellenőrizzük a húsadag mennyiségét.

 

Tervez-e javítani az önkormányzat az iskolák ellátottságán?

 

Az iskolákkal való eddigi együttműködést szeretnénk fenntartani. A jelenlegi kedvezményeket megtartjuk, sőt szükségesnek tartjuk a kiemelkedő képességű tanulók és jól sportoló diákok, az iskolakezdők támogatásának növelését. Terveink szerint támogatni fogjuk a tanulmányi és szakmai kirándulások, versenyek, rendezvények szervezését is. Tervezünk ösztöndíjprogramot indítani a kiemelkedően teljesítő pedagógusoknak, hogy továbbra is Terézvárosban találjanak munkát.

 

Elfogadhatatlan a karácsonyi vásár bejáratánál a szexshopreklám.

 

A karácsonyi vásár területén a jelzett tevékenység tilos, a vásár üzemeltetőjét felhívta az önkormányzat a reklám eltávolítására.

 

A kerületi karácsonyi vásárt évekkel ezelőtt nem a Jókai téren, hanem a Liszt Ferenc téren rendezték. Az új helyszínen a vásár ideje alatt kb. száz parkolóhelyet vesznek el a kerületiektől. Nem a karácsonyi vásár ellen szólunk, csak nem tartjuk jó helyszínnek és jó megoldásnak a Jókai teret.

Maga a vásár is frissítésre szorulna, kicsit hétköznapi, és messze elmarad a Vörösmarty téri és más kerületi vásároktól.

 

Az újonnan megválasztott önkormányzati vezetésnek nem volt lehetősége arra, hogy a már szervezés alatt álló karácsonyi vásár technikai kivitelezését újragondolja, esetleg módosítsa. 

 

Az előttünk álló egy év alatt ugyanakkor fel fogjuk mérni a szokásos rendezvények népszerűségét, kulturális értékeit, költség-haszon arányait, lesz idő értékelni az ezekről szóló visszajelzéseket, és ezen ismeretek birtokában dönteni a kerületi programok jövőbeni megrendezéséről. Köszönjük, hogy jelezte a Jókai téri vásáron tapasztaltakat, figyelembe vesszük a későbbi döntés során.