Tájékoztató a parkolóhely-létesítés, -megváltás szabályairól 2020. január 1. után

Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló  2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2020. január 1-jétől hatályos módosítása, valamint Terézváros új kerületi építési szabályzata (23/2019. (XI. 21.) rendelet, a továbbiakban: KÉSZ) 2020. január 1-jei hatálybalépése okozta változásokról:

 

Az egyes rendeltetésekhez előírt parkolószámot 2020. január 1. után az alábbi módon határozzuk meg:

 

Ahol saját telken tudják biztosítani az új építmény, önálló rendeltetési egység rendeltetésszerű használatához előírt szükséges személygépkocsi-tároló helyeket, ott a KÉSZ 3. sz. mellékletében előírtak szerint kell a szükséges parkolószámot kiszámítani, majd a R szerinti korrekciós értéket, parkolási mérlegszámítást alkalmazni (KÉSZ 8. § (1) bekezdés).

 

Minden más esetben a hatályos OTÉK (253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet) 4. számú melléklete szerint kell a szükséges parkolószámot meghatározni, és ugyancsak a R szerinti korrekciós értéket, illetve mérlegszámítást lehet alkalmazni.

 

Mindkét esetre vonatkozik, hogy 2020. január 1-jétől  megváltozott a parkolómegváltás összege. Az új összegek az adott területre érvényes mindenkori várakozási díj egyévnyi összegének figyelembevételével lettek meghatározva, az alábbiak szerint:

 

 

Teréz krt. – Bajcsy-Zs. út – Király utca határolta terület

A  kerület többi része

Lakás rendeltetés

3 162 500 Ft

2 078 125 Ft

Minden egyéb rendeltetés

6 325 000 Ft

4 156 250 Ft

 

Az így kiszámított megváltási díjat a R 2. számú függeléke szerinti parkolómegváltási megállapodás aláírását követően a megváltási díjnak a megállapodásban szereplő bankszámlaszámára való átutalásával lehet teljesíteni.

 

A fentiek a már 2019-ben benyújtott, folyamatban lévő ügyekre nem vonatkoznak.

 

A parkolómegváltás az áfakörön kívül esik.

 

2020. január 1-jétől műemlék és helyi, egyedileg védett épület bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetén nem kell gépjárművek elhelyezését biztosítani (OTÉK 42. § (1)).

 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÚJ ELŐÍRÁSOK 2020. JANUÁR 1. UTÁN:

 

A KÉSZ 23. § (4) bekezdése szerint (nagyvárosias lakóterületen Ln-1): „Lakóépületben a szállás jellegű önálló rendeltetési egységek bruttó szintterülete nem haladhatja meg az épület összes bruttó szintterületének 10%-át.”

 

A KÉSZ 25. § (3) bekezdése szerint (városközpont területén Vt-V): „Lakóépületben a szállás jellegű önálló rendeltetési egységek bruttó szintterülete nem haladhatja meg az épület összes bruttó szintterületének 20%-át.”

 

A fenti előírásoknak való megfelelés igazolása az ügyfél kötelessége a településképi bejelentési eljárás során.