Terézváros helyi kitüntetései - javaslattételi lehetőség

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (V. 23.) rendelete az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről tartalmazza a „Terézváros Díszpolgára” cím, a „Terézvárosért”, a „Terézváros Mestere” és a „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozásáról szóló eljárási szabályokat.

 

Ezek szerint:

  • Terézváros Díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki életművével, kiemelkedő jelentőségű munkájával úgy Terézvárosban, mint országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, és példamutató emberi magatartása alapján köztiszteletben áll; továbbá annak, aki tevékenységével hozzájárult Terézváros jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához.

 

A „Terézváros Díszpolgára” cím évente egy élő személynek és egy elhunyt személynek (posthumus) adományozható.

 

  • Terézvárosért” kitüntetés azoknak a személyeknek adományozható, akik Terézvárosban hosszú éveken keresztül kiemelkedő szakmai, közéleti tevékenységet folytattak.

 

A „Terézvárosért” kitüntetésben évente legfeljebb két személy részesíthető.

 

  • Terézváros Mestere” kitüntetés adományozható annak a személynek, aki legalább 15 éve végez Terézváros területén kimagasló kisipari szakmai munkát.

 

A „Terézváros Mestere” kitüntetés minden évben legfeljebb egy fő részére adományozható.

 

  • Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozható annak a személynek vagy csapatnak, közösségnek, aki vagy akik a jelölést megelőző egy év folyamán kiemelkedő hazai, ill. nemzetközi sportteljesítményt értek el, és Terézváros közigazgatási területén laknak vagy sporttevékenységük a városrészhez köthető.

 

Terézváros Sportolója” kitüntetés minden évben egy fő vagy egy közösség részére adományozható.

 

A „Terézváros Díszpolgára” cím, a „Terézvárosért”, a „Terézváros Mestere” és a „Terézváros Sportolója” kitüntetések átadására minden évben a Terézvárosi Napok rendezvénysorozat során, ünnepélyes keretek között kerül sor.

 

A fenti rendelet értelmében a „Terézváros Díszpolgára” címre és a „Terézvárosért” kitüntetés adományozására:

a Képviselő-testület tagjai, valamint bizottságai,

a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei,

minden választójoggal rendelkező terézvárosi lakos,

az önkormányzati- és nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetői,

továbbá a terézvárosi székhelyű, illetve tevékenységüket részben vagy egészben

Terézvárosban kifejtő civil szervezetek, alapítványok

tehetnek javaslatot.

 

A „Terézváros Mestere” kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság tagjai,

minden terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakos,

a Kereskedelmi és Iparkamara tagjai.

 

A „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozására:

a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság tagjai,

a kerületi székhelyű oktatási-, kulturális- és sportintézmények, ill. szervezetek vezetői,

terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakosok

tehetnek javaslatot.

 

Az írásbeli, indokolással ellátott javaslatot – az előző bekezdésekben meghatározottak – 2019. augusztus 15-ig nyújthatják be a polgármesternek (1067 Budapest, Eötvös u. 3.).

 

 

Humánszolgáltatási Főosztály

FELHÍVÁS

 

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (V. 23.) rendelete az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről tartalmazza a „Fromm Pál Emlékérem” és a „Terézváros Szociális Segítőjének” emlékérem adományozásáról szóló eljárási szabályokat.

 

Ezek szerint:

  • Fromm Pál Emlékérem” annak az egészségügy területén dolgozó orvosnak, illetve egészségügyi szakdolgozónak adományozható, aki a kerület egészségügyéért, az itt élő polgárok egészségéért kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és legalább tíz éve dolgozik Terézváros egészségügyi rendszerében.

 

A „Fromm Pál Emlékérem” minden évben egy, egészségügy területén dolgozó személy részére adományozható.

 

  • Terézváros Szociális Segítőjének” emlékérem annak a személynek adományozható, aki legalább öt éve végez Terézváros Önkormányzata által fenntartott szociális vagy gyermekjóléti intézményben kiemelkedő szakmai munkát, és legalább 10 éves, a szociális ellátásban szerzett munkaviszonnyal rendelkezik.

 

A „Terézváros Szociális Segítőjének” emlékérem minden évben egy fő részére adományozható.

 

 

A „Fromm Pál Emlékérem” átadására minden év októberében kerül sor.

A „Terézváros Szociális Segítőjének” emlékérem átadására minden év novemberében, a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

 

 

A fenti rendelet értelmében a „Fromm Pál Emlékérem” adományozására:

a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság tagjai,

a Terézvárosi Orvosi Kamara elnöksége,

a Terézvárosban működő egészségügyi intézmények dolgozói,

minden terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakos

tehetnek javaslatot.

 

A „Terézváros Szociális Segítőjének” emlékérem adományozására javaslatot tehetnek:

a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság tagjai,

a kerületi fenntartású szociális intézmények dolgozói,

a kerületi fenntartású szociális intézményekben működő közalkalmazotti tanácsok,

minden terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakos.

 

Az írásbeli, indokolással ellátott javaslatot – az előző bekezdésekben meghatározottak – 2019. augusztus 15-ig nyújthatják be a polgármesternek (1067 Budapest, Eötvös u. 3.).

 

Humánszolgáltatási Főosztály