Parkjaink és játszótereink házirendje

A Hunyadi tér házirendje

 

A házirend a park teljes területére vonatkozik, a rendelkezéseit pedig mindenkinek be kell tartania, aki a területre belép.

A park csak nyitvatartási időben látogatható, záráskor el kell hagyni a területet.

 

Nyári időszakban (május 1. - szeptember 30.)

A hét minden napján:

7.00 - 21.00

 

 

Téli időszakban (október 1. – április  30.)

 

A hét minden napján:    8.00-19.00

 

 

A szabadtéri korcsolyapálya működése alatt:    8.00-20.00

 

 

 

A park nyitvatartása indokolt esetben – például hivatalos ünnepnapokon, üzemzavar vagy rendkívüli időjárási körülmények miatt – módosulhat. Az önkormányzat a park használatát ideiglenesen, biztonsági okból szüneteltetheti is, de erről a látogatókat lehetőség szerint előzetesen értesíti a honlapján (www.terezvaros.hu) és a közösségi oldalán.

 

Az önkormányzat esetenként a parkot bérbe adja zártkörű rendezvényre. Ilyenkor a park szolgáltatásait és területét kizárólag a bérbevevő használhatja. A zártkörű rendezvények időpontjáról, és így a park zárvatartásának időpontjáról az önkormányzat az online felületein ad tájékoztatást.

 

Általános szabályok

A parkban parkőrszolgálat működik. A parkőr a park védelme, valamint a látogatók személyi- és vagyonbiztonsága érdekében van jelen.

A parkőr figyelmeztet a házirend betartására, súlyosabb szabálysértés esetén pedig közterület-felügyeleti intézkedést vagy rendőrségi eljárást kezdeményez.

A házirendet be nem tartó, mások pihenését rendszeresen zavaró látogatókat szólíthatják fel, a parkba való belépését a későbbiekben megakadályozhatják.

A szemetet, az üres üvegeket a szemétgyűjtőbe kell elhelyezni.

A park egész területén tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a bódító hatású szerek fogyasztása és árusítása.

A parkba fertőző betegséggel, vagy nyílt sebfelülettel nem lehet belépni.

A parkba nem lehet állatot bevinni vagy beengedni, sétáltatni. Kivételt képeznek a jelzéssel ellátott segítő kutyák, a karhatalmi szervek kiképzett kutyái, a park őrzésével megbízottak szolgálati kutyái, vagy az üzemeltető engedélyével behozott kutyák.

A park belső útjain – az üzemeltető vagy megbízottja kivételével – autóval, motorkerékpárral, kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával, egyéb közlekedési eszközzel (howerboarddal, segway-jel, stb.) közlekedni tilos.

A parkban mások nyugalmát zavaró módon zenét hallgatni, egyéb hangos eszközöket használni tilos.

A parkban engedély nélkül árusítani, szórólapot osztani tilos.

A parkban koldulni tilos.

A parkba tilos behozni tűz- és balesetveszélyes tárgyakat, szúró- és vágóeszközöket, fegyvert, pirotechnikai eszközöket, bármilyen tudatmódosító szert és alkoholt, illetve bármilyen egyéb, a látogatók nyugalmának megzavarására alkalmas eszközt. A nyílt láng használata ugyancsak tilos.

A parkban nem lehet közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni. Az ittas vagy kábítószer hatása alatt álló látogatókat a parkőr távozásra szólíthatja fel.

A füves területeken lehet pihenni, de a növényzetben nem szabad kárt okozni, így tilos a növényzet szedése és tépkedése, a fák, bokrok engedély nélküli kivágása, a fák törzseire hirdetések kihelyezése, a fák törzsére való írás, vésés.

A szökőkút május és október között üzemel, de abban nem lehet pancsolni. A víz minősége sem erre, sem ivásra nem alkalmas.

 

A házirend megsértéséből következő balesetért az üzemeltető nem vállal felelősséget, és minden követelési igényt elhárít.

 

Bármilyen rendkívüli eseményt, személyi sérülést, tűzesetet, vegyszerrel összefüggő veszélyt, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy használatát haladéktalanul jelezni kell a parkőrnek vagy az üzemeltetőnek.

Sérülés esetén a legközelebbi egészségügyi intézmény a Csengery u. 25. sz. alatt található Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat, amely a 321-2200 telefonszámon érhető el. Ha nagyobb a baj, akkor az alábbi számokon tudnak segítséget hívni:

 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
TŰZOLTÓSÁG: 105
RENDŐRSÉG: 107

 

A parkba hozott vagy otthagyott tárgyakért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A talált tárgyakat az önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet leadni.

 

A parkban térfigyelő kamerarendszer üzemel. A felvételeket a térfigyelő üzemeltetője három napig őrzi, azt követően megsemmisíti. A felvételekről az üzemeltető csak bíróság, illetve hatóság részére ad másolatot. A rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának célja a kamerával megfigyelt területen tartózkodók értékeinek, életének és testi épségének védelme. A kezelt adatok köre: a megfigyelt területen közlekedők arcképmása és magatartása.

 

Az üzemeltető a terézvárosi önkormányzat Városüzemeltetési főosztálya. Azonnal elérhető segítséget a főosztály Rendészeti osztálya tud nyújtani. Kérjük, probléma esetén vegyék fel velük a kapcsolatot a +36 1 279 2470-es telefonszámon vagy az ugyelet.kozter@terezvaros.hu e-mail címen.

 

A Jókai tér házirendje

 

A házirend a tér teljes területére vonatkozik, a rendelkezéseit pedig mindenkinek be kell tartania, aki a területre belép.

A tér csak nyitvatartási időben látogatható, záráskor el kell hagyni a területet.

 

Nyári időszakban (május 1. - szeptember 30.)

A hét minden napján:

7.00 - 21.00

 

Téli időszakban (október 1. - április 30.)

 

A hét minden napján:

8.00 - 19.00

 

 

 

A tér nyitvatartása indokolt esetben – például hivatalos ünnepnapokon, üzemzavar vagy rendkívüli időjárási körülmények miatt – módosulhat. Az önkormányzat a tér használatát ideiglenesen, biztonsági okból szüneteltetheti is, de erről a látogatókat lehetőség szerint előzetesen értesíti a honlapján (www.terezvaros.hu) és a közösségi oldalán.

 

Az önkormányzat esetenként a területet bérbe adja zártkörű rendezvényre. Ilyenkor a tér szolgáltatásait és területét kizárólag a bérbevevő használhatja. A zártkörű rendezvények időpontjáról, és így a tér zárvatartásának időpontjáról az önkormányzat az online felületein ad tájékoztatást.

 

Általános szabályok

 

A téren parkőrszolgálat működik. A parkőr a tér védelme, valamint a látogatók személyi- és vagyonbiztonsága érdekében van jelen.

A parkőr figyelmeztet a házirend betartására, súlyosabb szabálysértés esetén pedig közterület-felügyeleti intézkedést vagy rendőrségi eljárást kezdeményez.

A házirendet be nem tartó, mások pihenését rendszeresen zavaró látogatókat távozásra szólíthatják fel, a térre való belépését a későbbiekben megakadályozhatják.

A szemetet, az üres üvegeket a szemétgyűjtőbe kell elhelyezni.

A tér egész területén tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a bódító hatású szerek fogyasztása és árusítása.

A térre fertőző betegséggel, vagy nyílt sebfelülettel nem lehet belépni.

A térre nem lehet állatot bevinni vagy beengedni, sétáltatni. Kivételt képeznek a jelzéssel ellátott segítő kutyák, a karhatalmi szervek kiképzett kutyái, a park őrzésével megbízottak szolgálati kutyái, vagy az üzemeltető engedélyével behozott kutyák.

A tér belső útjain – az üzemeltető vagy megbízottja kivételével – autóval, motorkerékpárral, kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával, egyéb közlekedési eszközzel (howerboarddal, segway-jel, stb.) közlekedni tilos.

A téren mások nyugalmát zavaró módon zenét hallgatni, egyéb hangos eszközöket használni tilos.

A téren engedély nélkül árusítani, szórólapot osztani tilos.

A téren koldulni tilos.

A térre tilos behozni tűz- és balesetveszélyes tárgyakat, szúró- és vágóeszközöket, fegyvert, pirotechnikai eszközöket, bármilyen tudatmódosító szert és alkoholt, illetve bármilyen egyéb, a látogatók nyugalmának megzavarására alkalmas eszközt. A nyílt láng használata ugyancsak tilos.

A téren nem lehet közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni. Az ittas vagy kábítószer hatása alatt álló látogatókat a parkőr távozásra szólíthatja fel.

A füves területeken lehet pihenni, de a növényzetben nem szabad kárt okozni, így tilos a növényzet szedése és tépkedése, a fák, bokrok engedély nélküli kivágása, a fák törzseire hirdetések kihelyezése, a fák törzsére való írás, vésés.

 

A házirend megsértéséből következő balesetért az üzemeltető nem vállal felelősséget, és minden követelési igényt elhárít.

 

Bármilyen rendkívüli eseményt, személyi sérülést, tűzesetet, vegyszerrel összefüggő veszélyt, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy használatát haladéktalanul jelezni kell a parkőrnek vagy az üzemeltetőnek.

Sérülés esetén a legközelebbi egészségügyi intézmény a Csengery u. 25. sz. alatt található Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat, amely a 321-2200 telefonszámon érhető el. Ha nagyobb a baj, akkor az alábbi számokon tudnak segítséget hívni:

 

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
TŰZOLTÓSÁG: 105
RENDŐRSÉG: 107

 

A térre hozott vagy otthagyott tárgyakért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A talált tárgyakat az önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet leadni.

 

A téren térfigyelő kamerarendszer üzemel. A felvételeket a térfigyelő üzemeltetője három napig őrzi, azt követően megsemmisíti. A felvételekről az üzemeltető csak bíróság, illetve hatóság részére ad másolatot. A rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának célja a kamerával megfigyelt területen tartózkodók értékeinek, életének és testi épségének védelme. A kezelt adatok köre: a megfigyelt területen közlekedők arcképmása és magatartása.

 

Az üzemeltető a terézvárosi önkormányzat Városüzemeltetési főosztálya. Azonnal elérhető segítséget a főosztály Rendészeti osztálya tud nyújtani. Kérjük, probléma esetén vegyék fel velük a kapcsolatot a +36 1 279 2470-es telefonszámon vagy az ugyelet.kozter@terezvaros.hu e-mail címen.