Pályázati felhívás egyházak részére

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tematikus pályázatot hirdet a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő egyházak és egyházi  jogi személynek minősülő szervezetek részére igényelhető támogatás megszerzésére, a 2021. július 1 – december 31. között megvalósuló programokhoz.

 

A pályázati alap éves keretösszege 17 millió forint. A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület évente, nyílt pályázati eljárást követően dönt.

 

Pályázhatnak azok az egyházak és egyházi jogi személyek, amelyek:

 1. VI. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel,
 2. bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek,
 3. tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki
 4. az Önkormányzat által korábban nyújtott támogatásokkal elszámoltak,  nem áll fenn sem tartozás, sem elszámolási kötelezettség az Önkormányzattal szemben.

 

Támogatandó célok:

 1. a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:
 1. a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,
 2. városszépítészeti célok,
 3. környezetvédelem, zöldprogram,
 4. kulturális programok,
 5. tanácsadó, oktatási, fejlesztő- és segítő tevékenységek, kiadványok,
 6. ifjúsági programok (pl. táborok, stb.),
 1. a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:
  1. idősügyi programok,
  2. a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,
  3. egyéb esélyegyenlőségi programok,
  4. ételosztás, ruhaosztás,
 2. a terézvárosi működést elősegítő célok, különösen:
  1. eszközbeszerzés,
  2. Terézváros közigazgatási területén elhelyezkedő, a működéshez szükséges ingatlan felújítása.

 

Pályázati feltételek:

Pályázni az erre a célra rendszeresített Pályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok  egyidejű csatolásával lehet,

 • a pályázathoz csatolandó továbbá a program(ok)hoz kapcsolódó minimális kommunikációs terv (pl. meghívó Terézváros magazinban vagy Terézváros honlapján vagy közösségi oldalán történő megjelentetés, stb.)
 • a pályázott program(ok)on kötelezően megjelenítendő Terézváros logója a Terézváros jelképeiről és használatuk rendjéről  szóló 53/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2.§-a szerint és „A program Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata támogatásával valósult meg” felirat,
 • pályázó köteles a program megvalósulása előtt legalább 8 munkanappal meghívót küldeni a támogatónak, hogy az a program megvalósulását ellenőrizhesse.

 

Nem kérhető és adható olyan célra pályázati támogatás, melyre a szervezet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 16.§ és 17. §-a szerinti egyházi céltámogatást vagy más, költségvetési támogatást kap.

 

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát illetve a pályázati eredményét az önkormányzat honlapján és magazinjában közzétegyék.

 

Az adatlapok beszerezhetők

 1. a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában,
 2. illetőleg letölthetők innen.
 3.  

A pályázat beadási határideje: 2021.07.12

 

A pályázatot írásban kérjük eljuttatni:

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal  Ügyfélszolgálati Irodájában (1067 Bp. Eötvös u.4.) személyesen, vagy a képviseletre jogosult(ak) által aláírva e-mailben az onkormanyzat@terezvaros.hu e-mail címre, vagy az elektronikus hivatali kapun keresztül (terezonk).

 

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán (Tel.: 342-7582)

 

A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.

 

                          Temesvári Szilvia                                                               Szilágyi Erika
                         alpolgármester                                                   civil kapcsolatok tanácsnoka, képviselő