Pályázati felhívás egyházak részére

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet tematikus pályázatot a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek részére az Önkormányzat 2020. évi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a 2020. április 1 – december 31. között megvalósuló programokhoz.

 

A pályázati alap éves keretösszege 17 millió forint. A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület évente, nyílt pályázati eljárást követően dönt.

 

Pályázhatnak azok a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek, amelyek:

 

 1. VI. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel,
 2. bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek,
 3. tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki.

Támogatandó célok:

 1. a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:
 1. a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,
 2. városszépítészeti célok,
 3. környezetvédelem, zöldprogram,
 4. kulturális programok,
 5. tanácsadó, oktatási, fejlesztő- és segítő tevékenységek, kiadványok,
 6. ifjúsági programok (pl. táborok, stb.),
 1. a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:
  1. idősügyi programok,
  2. a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,
  3. egyéb esélyegyenlőségi programok,
  4. ételosztás, ruhaosztás,
  5. járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos segítő tevékenység,
 2. a terézvárosi működést elősegítő célok, különösen:
  1. eszközbeszerzés,
  2. Terézváros közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan felújítása.

 

Pályázati feltételek:

 

Pályázni

 • az erre a célra rendszeresített Pályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok egyidejű csatolásával lehet,
 • a pályázathoz csatolandó továbbá a program(ok)hoz kapcsolódó minimális kommunikációs terv (pl. meghívó Terézváros magazinban vagy Terézváros honlapján vagy közösségi oldalán történő megjelentetés, stb.)
 • a pályázott program(ok)on kötelezően megjelenítendő Terézváros logója a Terézváros jelképeiről és használatuk rendjéről  szóló 53/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2.§-a szerint és „A program Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata támogatásával valósult meg” felirat,
 • pályázó köteles a program megvalósulása előtt legalább 8 munkanappal meghívót küldeni a támogatónak, hogy az a program megvalósulását ellenőrizhesse.

 

Nem kérhető és adható olyan célra pályázati támogatás, melyre a szervezet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 16.§ és 17. §-a szerinti egyházi céltámogatást vagy más, költségvetési támogatást kap.

 

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát illetve a pályázati eredményét az önkormányzat honlapján és magazinjában közzétegyék.

 

Az adatlapok beszerezhetők

 

 1. a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában,
 2. illetőleg letölthetők az önkormányzat honlapjáról, innen

 

A pályázat beadási határideje: a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben meghirdetett veszélyhelyzet lezárultát követő 28. nap

 

A pályázatot írásban kérjük eljuttatni:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Főosztályára postai úton 1395 Budapest 62., Pf. 409. címre vagy a képviseletre jogosult(ak) minősített aláírásával ellátott küldeményként az onkormanyzat@terezvaros.hu e-mail címre vagy az elektronikus hivatali kapun keresztül.

 

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán (Tel.: 342-7582)

 

A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.

 

Temesvári Szilvia

  alpolgármester