Pályázati felhívás civil szervezetek részére

A terézvárosi önkormányzat a 2021. augusztus 15. – december 31. között megvalósuló programjuk támogatásához pályázatot hirdet a Terézvárosban működő, vagy tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványoknak, egyesületeknek és társadalmi szervezeteknek.

 

Azok az alapítványok, egyesületek, személyek pályázhatnak, amelyek:

 

 • a VI. kerületben bejegyzett székhellyel rendelkeznek,

 • bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek,

 • tevékenységüket részben vagy egészben Terézvárosban fejtik ki,

 • az önkormányzat által korábban nyújtott támogatásokkal elszámoltak, nem áll fenn sem tartozás, sem elszámolási kötelezettség az önkormányzattal szemben.

 

Támogatott programok lehetnek:

 

A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:

 • a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,

 • városszépítészeti célok,

 • környezetvédelem, zöldprogram,

 • kulturális programok, bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása

 • tanácsadó, oktatási, fejlesztő- és segítő tevékenységek, kiadványok,

 • a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai,

 

A kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:

 • idősügyi programok,

 • a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,

 • egyéb esélyegyenlőségi programok,

 • ételosztás, ruhaosztás


 

Pályázati feltételek:

 • a pályázati adatlap és a nyilatkozatok egyidejű benyújtása

 • a pályázott program(ok)on kötelezően meg kell jeleníteni Terézváros logóját és „A program Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata támogatásával valósult meg” feliratot

 • a program megvalósulása előtt legalább 8 munkanappal meghívót küldeni a támogatónak a program megvalósulásának ellenőrzésére

 • a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát és annak eredményét az önkormányzat honlapján és magazinjában közzétegyék

 

Nem kérhető és adható olyan célra pályázati támogatás, amely egyházi céltámogatást vagy más, költségvetési támogatást kap.

 

Az adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös u. 4.) lehet beszerezni, és letölthetők az önkormányzat INNEN is.


A pályázat benyújtási határideje 2021. szeptember 10., 12.00 óra

 

A benyújtás módja:

 • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán

 • a képviseletre jogosult(ak) által aláírva, szkennelt formában az onkormanyzat@terezvaros.hu

e-mail címre küldve

 • elektronikus hivatali kapun keresztül (TEREZONK)

További információt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán, a 06 1 342 7582-es telefonszámon lehet kérni.

 

A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület nyílt pályázati eljárást követően dönt.

A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.

 

Temesvári Szilvia
alpolgármester