Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet tematikus pályázatot a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az önkormányzat 2020. év I. félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a 2020. március 1.–július 31. között megvalósuló programokhoz.

A pályázati alap éves keretösszege 17 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület évente két alkalommal, nyílt pályázati eljárást követően dönt. Az I. fél évben felhasználható keretösszeg 8 500 000 Ft.

Pályázhatnak azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek:

 1. VI. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel,
 2. bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek,
 3. tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki.

Támogatandó célok:

 1. a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:
 1. a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,
 2. városszépítészeti célok (pl. falfirka elleni tevékenység stb.),
 3. környezetvédelem, zöldprogram,
 4. bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása,
 5. tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok,
 6. a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai,
 1. a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:
 1. idősügyi programok,
 2. a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,
 3. egyéb esélyegyenlőségi programok.

Pályázati feltételek:

Pályázni a civil szervezetek pályázati úton való támogatásáról szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint;

 • a terézvárosi Civil Adatbázisba nem regisztrált szervezeteknek az 1/A mellékletben szereplő,
 • a terézvárosi Civil Adatbázisba kérelmük alapján korábban már regisztrált szervezeteknek az 1/B mellékletben szereplő Pályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok egyidejű csatolásával lehet,
 • a pályázathoz kérjük csatolni a program(ok)hoz kapcsolódó minimális kommunikációs tervet (pl. meghívó a Terézváros magazinban vagy a Terézváros honlapján, vagy közösségi oldalán történő megjelentetés stb.)
 • a pályázott program(ok)on megjelenítendő Terézváros logója és „A program Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata támogatásával valósult meg” felirat,
 • pályázó a program megvalósulása előtt legalább 8 munkanappal meghívót küld a támogatónak, hogy az a program megvalósulását ellenőrizhesse.

 

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát, illetve a pályázati eredményét az önkormányzat honlapján és magazinjában közzétegyék.

 

Az adatlapok beszerezhetők és a civil szervezetek pályázati úton való támogatásáról szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető

 1. a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában,
 2. illetőleg letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.terezvaros.hu/uploads/images/O.05.pdf .

A pályázat beadási határideje: 2020. március 31.

A pályázatot írásban az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Főosztály (1067 Budapest, Eötvös u. 3.)

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán (tel.: 342-7582)

A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.

                                                                                                                                                                                 Soproni Tamás

                                                                                                                                                                                  polgármester