Pályázati felhívás a „Terézváros Ifjú Tehetsége” támogatásra

A terézvárosi önkormányzat a kerületi fiataloknak pályázatot hirdet a „Terézváros Ifjú Tehetsége” támogatásra.

 

A támogatás hazai és külföldi versenyeken, mesterkurzusokon, kiállításokon, bemutatókon való részvételre, nevezési díj, útiköltség, szállásköltség, anyagköltség, eszközbeszerzés finanszírozására, sport- és hangszer vásárlására vagy bérlésére használható fel.

 

Azok pályázhatnak, akik:

 

 • a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 napja Terézváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen itt élnek
 • a pályázat benyújtásakor a 25. életévüket még nem töltötték be
 • magyar állampolgárok
 • korosztályukban kimagasló hazai vagy nemzetközi művészeti (ének- és zeneművészet, előadóművészet, képző- és iparművészet, színház- és filmművészet, táncművészet, népművészet, irodalom), vagy
 • sportsikereket értek el, vagy
 • önálló és kiemelten eredményes műszaki/tudományos tevékenységet folytatnak.

 

 

A pályázati adatlapot személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös utca 4.). Az adatlapot az Ügyfélszolgálaton lehet beszerezni, de letölthető az önkormányzat honlapjáról is.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 

 • a kézzel írt szakmai önéletrajzot,
 • a pályázó lakcímkártyájának másolatát,
 • az iskolalátogatási igazolást,
 • az elért eredmények igazolásául szolgáló iratok másolatát,
 • a szaktanár szakmai ajánlását, illetve az adott szakterület országosan ismert és elismert képviselőjének ajánlását,
 • kiskorú pályázó esetén a törvényes képviselő által adott írásos hozzájárulást.

 

A pályázat benyújtására egész évben lehetőség van.

 

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódiságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba vegye.

 

A pályázatokat a képviselő-testület Humán Bizottsága bírálja el (a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a polgármester). A pályázatokat a bizottság a benyújtást követő rendes ülésén bírálja el (a veszélyhelyzet ideje alatt az elbírálás határideje a beadást követő 31. nap).

 

A nyertes pályázóval Terézváros polgármestere támogatási szerződést köt.

 

A nyertes pályázó a támogatásról a támogatási összeg felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb a következő pályázati forduló meghirdetéséig köteles elszámolni számlák, bizonylatok bemutatásával.

 

A támogatás eseti jellegű, a rendelkezésre álló pályázati keret felhasználása a beadott pályázatok, teljesítmények minőségének függvényében alakul.  

 

A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.

 

A támogatásról, a pályázat további részleteiről a 342-7582-es telefonszámon lehet érdeklődni.

 

 

 

* Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet alatt a Képviselő-testületi átruházott hatáskörök visszavételéről szóló 51/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-ára, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján