Pályázat: Terézváros Ifjú Tehetsége

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján a tehetséges kerületi fiatalok támogatása érdekében pályázatot hirdet a „Terézváros Ifjú Tehetsége” önkormányzati támogatásra.

 

A támogatásra pályázhatnak a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 napja az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is az önkormányzat közigazgatási területén élő, az igény benyújtásakor 25. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok, ha

- korosztályukban kimagasló hazai vagy nemzetközi művészeti (ének- és zeneművészet, előadóművészet, képző- és iparművészet, színház- és filmművészet, táncművészet, népművészet, irodalom), vagy

- sportsikereket értek el vagy

- önálló és kiemelten eredményes műszaki/tudományos tevékenységet folytatnak.

 

A támogatás hazai és külföldi versenyeken, mesterkurzusokon, kiállításokon, bemutatókon való részvételre, nevezési díj, útiköltség, szállásköltség, anyagköltség, eszközbeszerzés finanszírozására, sport- és hangszer vásárlására vagy bérlésére használható fel.

 

A pályázatot az erre a célra rendszeresített adatlapon személyesen kell benyújtani a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán (IV. emelet 410/a).

A pályázathoz csatolni kell:

  • kézzel írt szakmai önéletrajzot,

  • a pályázó lakcímkártyájának másolatát,

  • iskolalátogatási igazolást,

  • az elért eredmények igazolásául szolgáló iratok másolatát,

  • a szaktanár szakmai ajánlását, illetve az adott szakterület országosan ismert és elismert képviselőjének ajánlását,

  • kiskorú esetén a törvényes képviselő által adott írásos hozzájárulást.

 

A pályázati adatlapok beszerezhetők és a 6/2016. (II. 18.) rendelet teljes szövege megtekinthető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vagy letölthető a www.terezvaros.hu honlapról. A támogatásról érdeklődni lehet a 342-7582-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódiságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba vegye.

 

A benyújtott pályázatokat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága bírálja el.

A nyertes pályázóval Terézváros Polgármestere támogatási szerződést köt.

A nyertes pályázó a támogatási összeg felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb a következő pályázati forduló meghirdetéséig a támogatásról számlákkal, bizonylatokkal igazoltan elszámolni köteles.

 

A támogatás eseti jellegű, fedezetét az önkormányzat éves költségvetésének külön sora biztosítja. A keret felhasználása a beadott pályázatok, teljesítmények minőségének függvényében alakul.

 

A pályázat benyújtása egész évben folyamatosan történhet.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a beérkezett pályázatokat a bizottság a benyújtást követő rendes ülésén bírálja el.

 

A pályázat benyújtásának helyszíne:

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának IV. emelet 410/a. szobájában (1067 Budapest, Eötvös utca 3.).

 

A fent hivatkozott rendeletnek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.

 

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Képviselő-testületének

Humán Bizottsága