Meghosszabbítva november 29-ig! - Pályázat Sas József-emléktábla elkészítésére

Tekintettel arra, hogy Sas József és a Nagymező utcában található Mikroszkóp Színpad vitathatatlanul részese volt Terézváros kulturális életének és fejlődésének, az önkormányzat emléktáblát szeretne elhelyezni a Nagymező utca 22-24. homlokzatán. Az önkormányzat ezért nyílt tervpályázatot ír ki domborműves emléktábla tervezésére és kivitelezésére.

 

A pályázat célja:
A pályázónak Sas József portréját vagy arcképét megformázó bronz dombormű tervezetét kell a pályaművében elkészítenie, 3D nyomtatással vagy gipsz domborműként.

Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthatnak be művészek, magánszemélyek, szervezetek, cégek vagy egyesületek, egyéni vállalkozók, akik a pályázati felhívásban foglaltakat tudomásul veszik.
 • A pályaműveket zsűri bírálja el.
 • A pályaműveket benyújtók az alábbiak szerinti díjazásban részesülnek:
  1. helyezett: 500.000 forint
  2. helyezett: 250.000 forint
  3. helyezett: 100.000 forint

Az emléktábla:

 • A tábla maximális mérete 80x80 cm, a dombormű tervezett mérete minimum 20x20 cm, maximum 40x40cm.
 • Márvány vagy gránit alap, a művész portréját vagy arcképét megformázó bronz dombormű.
 • A tábla felső részét a bronz dombormű foglalja el, alatta középre rendezetten az alábbi felirat szerepel:

SAS JÓZSEF

(1939-2021)

 

EBBEN AZ ÉPÜLETBEN, A MIKROSZKÓP SZÍNPAD MŰVÉSZEKÉNT, MAJD IGAZGATÓJAKÉNT ALKOTOTT 1973-TÓL HALÁLÁIG.

JÁSZAI MARI-, ÉRDEMES- ÉS KIVÁLÓ MŰVÉSZ-DÍJAS SZÍNMŰVÉSZ.

 

TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022.

 

 • A pályázónak Sas József portréját vagy arcképét megformázó bronz dombormű tervezetét kell a pályaművében elkészítenie, 3D nyomtatással vagy gipsz domborműként. Az ezektől eltérő, a szemléltetései célnak megfelelő pályamű is elfogadható. A pályázónak grafikus vagy rajzolt formában be kell mutatnia azt is, hogy a dombormű az emléktáblával együtt milyen összképi hatást kelt.
 • A pályázat mellé tervdokumentációt – homlokzati rajzot vagy fotót – kell csatolni, amelyen szerepel a domborműves emléktábla pontos mérete, kialakítása, anyag- és színhasználata, elhelyezése és a rögzítés módja.
 • A pályázat kiírója fenntartja a lehetőségét annak, hogy a megvalósításra kiválasztott emléktábla paraméterei a kiíráshoz képest kis mértékben módosulhatnak.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat megnyerése esetén a rövid határidő ellenére is elkészíti az emléktáblát a bronz domborművel együtt, és hogy gondoskodik az emléktábla homlokzatra történő felhelyezéséről is.
 • A teljes kivitelezési tervet az emléktábla elkészítéséről, szállításáról, és szakszerű felhelyezéséről.
 • A várható költségeket és a határidőket.

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye:

2021. november 29., 13.30, az Önkormányzat székhelye, 1067 Budapest, Eötvös utca 3., Porta-Információ

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. december 17.

 

Az emléktábla elhelyezésének tervezett ideje:
2022. március-április

 

További tudnivalók:

A pályázatról a (06 1) 342 0905-ös telefonszámon, a 2105-ös melléken, vagy e-mailben a kovacs.alex@terezvaros.hu címen lehet további információt kérni.

Az önkormányzat az elhelyezéshez szükséges társasházi, valamint a további engedélyeket (pl.: OMSZI Nonprofit Kft.) beszerzi.

Az önkormányzat a kiválasztott pályázóval szerződést köt a megvalósításra, a pályázó által megjelölt határidő, költségek és díjak rögzítésével.

A nyertes pályázó együttműködési kötelezettséget vállal az önkormányzattal a kész pályaművet érintő szakmai eljárások során, a kulturális szakmai szervez és személyek előtt.

Az önkormányzat a pályázatot visszavonhatja, eredménytelenné nyilváníthatja, valamint eredményes pályázat esetén is elállhat a megvalósításra irányuló szerződés megkötésétől.

 

Budapest, 2021. július 23.

 

 

 

 

 

Soproni Tamás

polgármester