Ösztöndíjra pályázhatnak a Terézvárosban élő főiskolai, egyetemi hallgatók

Ösztöndíjjal segíti a terézvárosi önkormányzat a szociálisan rászoruló, államilag elismert felsőoktatási intézményben, hallgatói jogviszonnyal rendelkező lakóit.

 

A hat hónapon át folyósított, szabadon felhasználható, havi 40.000 forintos támogatásra az a tanuló pályázhat, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem több 128.250 forintnál, és tanulmányi eredménye az előző félévben elérte 3,5-es átlagot.

 

Szociálisan rászorulónak minősül az a hallgató is, aki árva vagy félárva, aki tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy családjában ilyen személy él és rá való tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. Idesorolandó az is, akinek szülője munkanélküli vagy nyugdíjas, akinek családjában legalább két kiskorú gyermekről gondoskodnak, és az a fiatal is, aki kiskorú gyermekét saját háztartásában neveli.

 

A pályázat benyújtási határideje 2021. február 28., az adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatalban és az önkormányzat honlapján, a részletes információkat tartalmazó felhívás itt található.