Ösztöndíjjal segít az önkormányzat

A terézvárosi önkormányzat felsőoktatási ösztöndíjra hirdet pályázatot, hogy elősegítse a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esélyegyenlőségét.

 

Ösztöndíjra pályázhat, aki

 • a felhívást megelőzően legalább 30 napja bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkezik,
 • államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vesz részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5-ös tanulmányi átlagot ért el,

VAGY államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésre nyert felvételt, az elbírálást megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesít, valamint a középiskola utolsó tanévének végén legalább 3,5-ös tanulmányi átlagot ért el,

 • családjában – a felhívást megelőző 12 hónapban (2020.12.01. – 2021.11.30.) szerzett jövedelem egyhavi átlaga szerint – az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg a 128.250 forintot,
 • szociálisan rászorulónak minősül, azaz aki a fenti jövedelmi feltételen túl
 • árva vagy félárva
 • tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő, vagy akinek tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő családtagja van, és rá való tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak
 • a szülője munkanélküli vagy nyugdíjas
 • kiskorú gyermekét saját háztartásában neveli
 • a családjában legalább két kiskorú gyermekről gondoskodnak.

 

Az ösztöndíj hat hónapra (március 1-től augusztus 31-ig) szól, és 25 hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj összege havi 40 ezer forint. Egy pályázó legfeljebb négy alkalommal kaphat felsőoktatási ösztöndíjat.

 

A további részletekről a 342-7582-es telefonszámon lehet érdeklődni.

 

A pályázathoz szükséges adatlapot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán lehet beszerezni, vagy a https://www.terezvaros.hu/uploads/images/2015_11b.pdf linkről lehet letölteni, és azt kizárólag személyesen lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban (1067 Budapest, Eötvös utca 3.). Ehhez a 342-7582-es telefonszámon lehet időpontot kérni. A pályázat benyújtásakor a hivatal munkatársa az igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő adatok hitelességét. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba vegye.

 

A kitöltött, aláírt adatlaphoz csatolni kell:

 • a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt igazoló dokumentumot, és utólagosan kell majd pótolni a jogviszony-igazolást),
 • a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszony-igazolást,
 • a tanulmányi átlagot,
 • a szociális rászorultságot,
 • és a 12 hónapos jövedelmet igazoló iratokat.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2022. február 28.

 

A pályázat elbírálásának határideje 2022. március 31.

 

Vonatkozó jogszabály: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról.