Mit kell tennie ahhoz, hogy VI. kerületi lakása Airbnb-szállás lehessen?

A rövid távú lakáskiadás vagy airbnb-zés szálláshely-szolgáltatási tevékenységnek minősül, amit annak megkezdése előtt az ingatlan helye szerinti polgármesteri hivatalban be kell jelenteni.

A bejelentés formanyomtatványa letölthető innen: formanyomtatvány. A nyomtatványt személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatán (Eötvös u. 4.), illetve postai úton (1395 Budapest 62., Pf. 409) lehet benyújtani.

A bejelentéshez mellékelni kell:

– nem a kérelmező tulajdonában lévő lakás esetén az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát, a tulajdoni lap kivételével,

– haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló iratot,

– közös tulajdonban lévő lakás esetén, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

– a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,

– a lakás helyszínrajzát (alaprajz).

A bejelentés illetékköteles, az eljárás díja 3000 forint, amely kifizethető illetékbélyeggel vagy a Magyar Államkincstár számlájára való befizetéssel, átutalással (számlaszám: 10032000-01012107, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve és a szállás címe szerepeljen).

A bejelentést követő 8 napon belül – amennyiben a bejelentés minden feltételnek megfelel – a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba veszi a szálláshelyet, erről igazolást állít ki, amit megküld a bejelentőnek.
Ha a bejelentés hiányos, hibás, vagy a kötelezően csatolandó mellékletek nélkül nyújtották be, akkor ezt a kereskedelmi hatóság a bejelentést követő 8 napon belül jelzi a bejelentőnek. A hibák kijavításáig, a hiányosságok pótlásáig a szállást nem lehet kiadni.

A szálláshely üzemeltetés bejelentése és a tevékenység megkezdése előtt "településképi bejelentési eljárást" kell lefolytatni a Polgármesteri Hivatal Építési Osztályán. A szálláshely bejelentést a fenti eljárásában hozott határozat alapján lehet megtenni.

Terézvárosban a településkép védelméről szóló rendelet írja elő: ha egy helyiségben szálláshelyet kívánnak létrehozni, előtte településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a kerületi önkormányzat építési osztályán.

Ehhez a szálláshely kialakítását bemutató tervet kell csatolni, melyet építészkamarai tagsággal rendelkező mérnök készíthet. (A tervezőket a kamarai honlapokon találja meg.)

Az engedélyezési eljárásban parkolóhely biztosítását is meg kell oldani.

Mivel a hatodik kerületben a zársorú épületek miatt új parkolóhelyet (általában) nem lehet építeni, ezt pénzben kell megváltani. A parkolóhely megváltás költségéről pontos informácót itt találnak .

 

Konkrét példán elmagyarázva: egy 2 szobás lakáshoz az építési szabályok szerint (lakásonként 1) azaz 1 db parkolóhely tartozik (elméletileg). Ha ebből a lakásból 2 vendégszobás  szálláshelyet alakítanak ki,  az építési szabályok szerint vendégszobánként 1, azaz összesen 2 db parkolóhelyre lenne szükség. A mérleg számítással: 2 (a szálláshoz) –mínusz 1 (a lakáshoz) = 1 parkolóhely hiányzik. Ennek 50%-a ½ lenne, azaz felfelé kerekítéssel 1 darab. Ezt pénzben kell megváltani, melyet a polgármesterrel kötött megállapodás aláírása után az önkormányzat számlájára (melynek száma a megállapodásban megtalálható)  át kell utalni.

 

További FONTOS feltétele a szálláshely működtetésnek az a társasházi közgyűlési határozat, mely a tulajdonosok hozzájárulását tartalmazza.