Márciustól támogatja az agyhártyagyulladás elleni védőoltást az önkormányzat

Egy tavaly decemberi képviselő-testületi döntés értelmében az idén március 1-jétől a gyermekeket veszélyeztető agyhártyagyulladást kiváltó meningococcus B baktérium elleni védőoltás költségeihez is hozzájárul az önkormányzat.

A védettséget három oltás beadása után lehet megszerezni. Ebből az elsőt az arra jogosult terézvárosi kisgyerekeknek ingyen biztosítja az önkormányzat. A másik kettőt is ingyen megkapja az a gyerek, akit valamelyik szülő egyedül nevel vagy szociálisan rászoruló.

Az oltások támogatása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője formanyomtatvány kitöltésével (valamint a jogosultsági feltételeket igazoló mellékletek csatolásával) nyújthatja be a polgármesteri hivatalhoz (Eötvös utca 3.).

A támogatás feltételei: magyar állampolgárság (külföldi esetén ha hontalan, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott), a kérelmező és a gyermek kerületi lakóhellyel rendelkezzen és mindketten életvitelszerűen is a kerületben éljenek, a gyermek a kérelem benyújtásakor a két hónapos életkort betöltötte, de legfeljebb kétéves.

A szociális rászorultság feltétele, hogy gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 százalékát (ez 2020-ban 114 ezer forint).

 

A szükséges dokumentumok innen letölthetők: 

Egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat

Kérelem a meningococcus B baktérium elleni védőoltás költségének szociális helyzet vizsgálata nélkül történő átvállalásához

Kérelem a meningococcus B baktérium elleni védőoltás költségének szociális helyzet vizsgálatával történő átvállalásához