Augusztus végéig lehet pályázni a tanulmányi és a felsőoktatási ösztöndíjra

A terézvárosi tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

 

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2012. (IV. 26.) rendelete alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros közigazgatási területén működő általános iskolák felső tagozatos tanulói és Budapest közigazgatási területén működő gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák diákjai részére Terézvárosi TANULMÁNYI Ösztöndíjra, amennyiben Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, és családjukkal együtt a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 napja igazolhatóan, életvitelszerűen Terézváros közigazgatási területén laknak, továbbá nappali rendszerű képzésben vesznek részt.

 

Az ösztöndíj elnyerésére pályázhatnak azok az

 

általános iskolás tanulók, akik:

 • 5-8. évfolyamra járnak,
 • példamutató magatartásúak és példás szorgalmúak,
 • tanulmányi eredményük kiemelkedő (magatartás és szorgalom jegyek nélkül számított átlaguk 4,5 feletti), vagy kerületi tanulmányi versenyen I-V., budapesti tanulmányi versenyen I-X., vagy országos tanulmányi versenyen I-XX. helyezést értek el,
 • akiknek a családjában a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap (2019.06. 01. - 2020.05.31.)  alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve - az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele időpontjában irányadó mindenkori legkisebb összege négy és félszeresét  (128.250. - Ft-ot).

 

GIMNÁZIUMI tanulók, akik:

 • 9-13. évfolyamra járnak,
 • legalább jó magatartásúak és jó szorgalmúak,
 • tanulmányi eredményük kiemelkedő (magatartás és szorgalom jegyek nélkül számított átlaguk 4,5 feletti), vagy tanulmányi versenyen legalább budapesti I-X. vagy országos tanulmányi versenyen I-XX. helyezést értek el,
 • akiknek a családjában a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap (2019.06. 01.- 2020.05.31.) alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve - az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele időpontjában irányadó mindenkori legkisebb összege négy és félszeresét (128.250. - Ft-ot).

 

SZAKGIMNÁZIUMI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI tanulók, akik:

 

 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti első szakképesítésüket szerzik
 • legalább jó magatartásúak és jó szorgalmúak,
 • tanulmányi eredményük kiemelkedő (magatartás és szorgalom jegyek nélkül számított átlaguk 4,5 feletti), vagy tanulmányi versenyen legalább budapesti I-X. vagy országos tanulmányi versenyen I-XX. helyezést értek el,
 • akiknek a családjában a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap (2019.06. 01.- 2020.05.31.) alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve - az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele időpontjában irányadó mindenkori legkisebb összege négy és félszeresét (128.250.- Ft-ot).

 

Az ösztöndíj egy tanévre szól (12 hónapra: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig).

A Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj összege havi 35.000.-Ft.

 

A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani a Képviselő-testület 11/2012. (IV. 26.) rendeletének függelékeként rendszeresített adatlapon a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, Eötvös utca 3.).

 

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot,
 • a tanulói jogviszony igazolását, továbbá a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszony igazolását,
 • a bizonyítványok, oklevelek az igazgató vagy helyettese által hitelesített másolatát,
 • a tanulmányi versenyre felkészítő szaktanár vagy az osztályfőnök ajánlását,
 • a szociális rászorultságot, valamint a jövedelmet igazoló iratokat.

 

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódiságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba vegye.

 

A pályázat elbírálása a diákok szociális helyzetének figyelembe vételével történik. A jogosultság megállapításakor a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző 12 hónap (2019.06.01. - 2020.05.31.) alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

 

A pályázat elbírálása: a Humán Bizottság a beadást követően, a szeptemberi ülésén bírálja el.

 

Az adatlapok beszerezhetők: a terézvárosi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és recepcióján, valamint innen letölthetők.

 

Az ösztöndíjakról a 342-7582-es telefonszámon lehet érdeklődni.

 

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.

 

A terézvárosi felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása

 

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2015. (IV. 30.) önk. rendelete alapján a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében pályázatot hirdet Terézvárosi FELSŐOKTATÁSI Ösztöndíjra.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. naptól bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkező

–  Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5 tanulmányi átlagot elérő hallgatók, valamint

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán Bizottság döntéshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek és a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, továbbá

családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap (2019.06.01.- 2020.05.30.) alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve, az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét (128.250.-Ft-ot) és

szociálisan rászorulónak minősülnek.

 

Szociálisan rászorulónak minősül különösen az a hallgató, aki a meghatározott jövedelmi feltételen túl

 • árva vagy félárva,
 • tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek a családjában tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy él, és rá való tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
 • a szülője munkanélküli vagy nyugdíjas,
 • kiskorú gyermekét saját háztartásában neveli,
 • a családjában legalább két kiskorú gyermekről gondoskodnak.

 

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pályázó.

 

A pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet függelékében található adatlapon nyújtható be. A pályázathoz többek között csatolni kell:

 

 • a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt, utólagosan pótolva a jogviszony igazolást),
 • a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszony igazolását,
 • a tanulmányi átlagot,
 • a szociális rászorultságot,
 • valamint a kiírásban szereplő 12 hónapra vonatkozó jövedelmet igazoló iratokat,
 • megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot.

 

Az adatlapok beszerezhetők és a 11/2015. (IV. 30.) rendelet teljes szövege megtekinthető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy innen letölthetők. Az ösztöndíjakról érdeklődni lehet a 342-7582-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódiságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba vegye. A nem személyesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.

 

Az ösztöndíj hat hónapra, a 2020. szeptember 1-jétől  2021. február 28-áig terjedő időszakra szól és 25 hallgató nyerheti el.

 

A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj összege havi 40.000.-Ft.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

 

A pályázat benyújtásának helyszíne:

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, Eötvös utca 3.).

 

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.