Laptopot adunk az otthoni tanuláshoz

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzethez kapcsolódó tanulói támogatásokról szóló 21/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelet alapján - a veszélyhelyzet kihirdetése és az oktatási intézmények bezárása miatt alkalmazott digitális tanrendben való maradéktalan részvétel céljából - pályázatot hirdet a veszélyhelyzethez kapcsolódó tanulói támogatásokra.

 

Pályázati feltételek:

 

Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, a KIR nyilvántartása szerint működő általános iskolával vagy középfokú oktatási intézménnyel nappali tagozaton aktív tanulói jogviszonyt létesített nagykorú tanulók, valamint kiskorú tanulók törvényes képviselői. A pályázat benyújtásnak további feltétele, hogy a pályázó háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg a 120.000.-Ft-ot.

 

A támogatás elnyerők az önkormányzattól használatba kapnak egy-egy új laptopot, amit az önkormányzat – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő – felszólítására 8 munkanapon belül vissza kell adni.

 

A pályázati adatlapok beszerezhetők és a 21/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vagy letölthető innen. A támogatásról érdeklődni lehet a 815-2148-as telefonszámon.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba vegye.

 

A benyújtott pályázatokat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármestere bírálja el.

 

A nyertes pályázatot benyújtó nagykorú tanulóval, illetve kiskorú tanuló törvényes képviselőjével a polgármester – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XLVI. fejezetében szabályozottakon alapuló – szerződést köt.

 

A rendelkezésre álló pályázati keret: 30 darab új laptop.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 5. 16.00 óra.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtott pályázatokat a polgármester érkezési sorrendben bírálja el, a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül.

 

Azonos napon érkezett pályázatok esetében az érkezési sorrend megállapítása a következők szerint történik:

 

1. személyesen benyújtott pályázatok,

2. elektronikusan benyújtott pályázatok,

3. postán benyújtott pályázatok.

 

A pályázatok benyújthatók: személyesen (1067 Budapest, Eötvös utca 4. Ügyfélszolgálati Iroda), elektronikusan (a molnar.renata@terezvaros.hu címen), továbbá postai úton (postacím: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.).

 

A pályázatok csak egyénileg nyújthatóak be, a csoportosan benyújtott pályázatok, továbbá a fent hivatkozott rendeletnek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.

 

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármestere