Közeleg a szeptember 15-i adófizetési határidő

Az önkormányzat adóhatósága márciusban postán vagy az elektronikus tárhelyekre elküldte az érintetteknek az adószámla és fizetési értesítőket, hogy az adózók időben, felkészülten és pontosan tudják teljesíteni a 2021. szeptember 15-ig esedékes adófizetési kötelezettségeiket.

 

A koronavírus-járvány hatásait sok vállalkozás és sok lakos is megszenvedte, így az önkormányzat számolt azzal, hogy lesznek, akiknek nehézséget okozhat az első félévi helyi adók határidőre való befizetése. Segítségképpen az önkormányzat lehetővé tette, hogy az első félévi építmény- és telekadót a második félévi határidőig, szeptember 15-ig be lehessen fizetni. Ez a határidő közeleg, eddig lehet pótlékmentesen befizetni ezeket az adókat az adószámla kivonaton is megtalálható számlaszámokra:

 

 

Építményadó számla

11784009-15506007-02440000 (SWIFT KÓD: OTPVHUHB, IBAN KÓD: HU18)

 

 

Telekadó számla

11784009-15506007-02510000 (SWIFT KÓD: OTPVHUHB, IBAN KÓD: HU63)

 

 

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók pedig belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással kötelesek teljesíteni a fizetési kötelezettségüket.

 

Fizetési késedelem esetén szeptember 16-i kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. Ennek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

 

Az adózók az E-önkormányzat portálon – https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – megtekinthetik az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő, adózással kapcsolatos fontosabb adataikat (adatbejelentéseiket, bevallásaikat, adótárgyaikat, befizetéseiket, folyószámlájuk aktuális állapotát, stb.), és online bankkártyás befizetést is indíthatnak. A lekérdezés részleteiről itt találhatók információk: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

 

A részletes adózási információkat az önkormányzat honlapján itt lehet elérni:  https://www.terezvaros.hu/ugyintezes#adougyek

 

Ha az adószámla kivonatról kérdés merül fel, vagy más, adózási ügyben volna szükség segítségre, akkor az adóosztályt érdemes keresni, melynek elérhetőségei itt találhatók: https://terezvaros.hu/polgarmesteri-hivatal#adougyi-osztaly