Jelentkezni lehet a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2015. (IV. 30.) önk. rendelete alapján a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében pályázatot hirdet Terézvárosi FELSŐOKTATÁSI ÖsztöndíJRa.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. naptól bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkező

- Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5 tanulmányi átlagot elérő hallgatók, valamint

- Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán Bizottság döntéshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek és a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, továbbá

- családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve, az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét (128.250.-Ft-ot) és

- szociálisan rászorulónak minősülnek.

 

Szociálisan rászorulónak minősül különösen az a hallgató, aki a meghatározott jövedelmi feltételen túl

 • árva vagy félárva,
 • tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek a családjában tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy él, és rá való tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
 • a szülője munkanélküli vagy nyugdíjas,
 • kiskorú gyermekét saját háztartásában neveli,
 • a családjában legalább két kiskorú gyermekről gondoskodnak.

 

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pályázó.

 

A pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet függelékében található adatlapon nyújtható be. A pályázathoz többek között csatolni kell:

 

 • a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt, utólagosan pótolva a jogviszony igazolást),
 • a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszony igazolását,
 • a tanulmányi átlagot,
 • a szociális rászorultságot,
 • valamint a kiírásban szereplő 12 hónapra vonatkozó jövedelmet igazoló iratokat,
 • megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot.

 

Az adatlapok beszerezhetők és a 11/2015. (IV. 30.) rendelet teljes szövege megtekinthető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy letölthető a http://www.terezvaros.hu/testuleti/rendeletek/hatalyos_rendeletek/2015_11.pdf honlapról. Az ösztöndíjakról érdeklődni lehet a 342-7582-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódiságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba vegye. A nem személyesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.

 

Az ösztöndíj hat hónapra, a 2020. március 1-jétől  2020. augusztus 31-éig terjedő időszakra szól és 25 hallgató nyerheti el.

A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj összege havi 40.000.-Ft.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

 

A pályázat benyújtásának helyszíne:

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, Eötvös utca 3.).

 

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.

 

 

           Humánszolgáltatási Főosztály