Továbbra is igényelhető a tanévkezdő csomag

A terézvárosi gyermek- és diákjóléti támogatásokról szóló 9/2017. (II. 23.) rendeletben foglaltak szerint az idei évtől már 10 000 Ft/fő összegű támogatást nyújt Terézvárosi Tanévkezdő Csomag címen az önkormányzat, a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, a KIR nyilvántartásában szereplő, működő általános iskolával vagy középfokú oktatási intézménnyel nappali tagozaton aktív tanulói jogviszonyt létesített diákoknak.

 

A tanévkezdő támogatást a korábbi évekhez hasonlóan utalvány formájában, postai úton juttatjuk el az arra jogosult kérelmezőknek.

 

A támogatást a jogosult, illetőleg törvényes képviselője írásban kérheti

  • tanköteles korú személy esetében az erre a célra rendszeresített adatlap felhasználásával,

  • a 21. életévüket be nem töltött, nem tanköteles személyek esetén az adatlap és a tanulói jogviszony-igazolás egyidejű benyújtásával.

 

A kérelmek a Humánszolgáltatási Főosztálynak címezve adhatók le

  • személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatán (Eötvös utca 4.) vagy

  • postai úton (Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály – 1067 Budapest, Eötvös u. 3.),

  • elektronikus úton az ivadyne.chambre.vivien@terezvaros.hu e-mail címre.

 

A tapasztalt felmerülő kézbesítési problémák miatt július 15-e után is várjuk a tanévkezdő csomag iránti kérelmeket.

 

Humánszolgáltatási Főosztály