Felhívás soron kívüli bírósági ülnökök választására

Magyarország köztársasági elnöke KEH U56-2/2020 határozatával soron kívüli ülnökválasztást tűzött ki

2021. március 15. és április 30. közötti időtartamra.

 

Kerületünkben a Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Pesti Központi Kerületi Bíróságra 2 fő az alábbi képzettséggel rendelkező ülnököt választhat Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete.

 

A büntetőeljárásról szól6 2017. évi XC. törvény 680.§ (5) bekezdése alapján a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- es ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt) 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évet betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
(3) Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

 

A Bjt. 213.§ (2) bekezdése alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési- oktatási intézmények tantestületei

 b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

Felkérem a kerületi alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, egyesületeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek a feltételeknek megfelelő bírósági ülnöknek választható személyeket.

 

A jelöléseket 2021. április 20. napján 16 óráig lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályán (e-mail: szervezes@terezvaros. hu), 1067. Budapest, Eötvös u. 3., 101-es szoba.

 

Budapest, 2021. március 25.

Soproni Tamás

polgármester