Felhívás Partnerségi Egyeztetésre a Kerületi Építési Szabályzat Módosításáról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 1-én hatályba lépett, 23/2019. (XI.21.) számú önkormányzati rendelete A BUDAPEST VI. KERÜLET TERÉZVÁROS BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT - DEÁK FERENC TÉR - KIRÁLY UTCA - LÖVÖLDE TÉR - VÁROSLIGETI FASOR - DÓZSA GYÖRGY ÚT - PODMANICZKY UTCA - TERÉZ KÖRÚT - NYUGATI TÉR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ-1) egyes rendelkezéseinek javítása szükséges az országos településrendezési előírásokkal, illetve a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében.

 

A javítandó rendelkezések a következők:

 

 I. A lakosság életminőségének védelme érdekében korlátozásra került a lakóépületekben egyes rendeltetések létesítésének lehetősége az alábbiak szerint:

 23.§ (4) [Ln-1: nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű területen]

“Lakóépületben a szállás jellegű önálló rendeltetési egységek bruttó szintterülete nem haladhatja meg az épület összes bruttó szintterületének 10%-át.”

 25.§ (3) [Vt-V: Városközpont területen]

“Lakóépületben a szállás jellegű önálló rendeltetési egységek bruttó szintterülete nem haladhatja meg az épület összes bruttó szintterületének 20%-át.”

 

Az előírások szóhasználata pontosításra szorul, mivel a “bruttó szintterület” fogalma nem szerepel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (továbbiakban OTÉK) a rendeltetési egységek vonatkozásában. A rendelkezés tartalmának fenntartása mellett a javított szöveg a következő:

 

“Lakóépületben a szállás jellegű önálló rendeltetési egységek nettó alapterülete nem haladhatja meg az épület szintterületének 10 (illetve 20) %-át.”

 

II. Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használathoz szükséges, elhelyezendő személygépkocsi számának megállapítását a KÉSZ-1 3. melléklete tartalmazza. A rendelkezés korábban a kerület parkolási rendeletében szerepelt, mely az új jogszabályi környezetnek megfelelően átvezetésre került az új KÉSZ-1-be. A parkolási rendelet nem adott eltérési lehetőséget az OTÉK 4. mellékletében meghatározott értékektől szálláshely rendeltetés esetén. A jogalkotói szándék érvényesülésének érdekében a KÉSZ-1 3. melléklet A oszlop 3. sora javítandó a következők szerint:

“szállás jellegű (kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon) önálló rendeltetési egység minden vendégszoba után 1 db”

 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképpel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 18/2017. (V.31.) rendelet szerint eljárva ezúton hívjuk fel a figyelmét mindazoknak, akik a KÉSZ módosításának folyamatában részt kívánnak venni, hogy a témával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket 2020. március 25-ig várjuk e-mailen: foepitesz@terezvaros.hu címre.