Bírósági ülnököt választhat a kerület

A köztársasági elnök soron kívüli ülnökválasztást tűzött ki 2021. december 15. és 2022. február 15. közötti időtartamra.

 

Kerületünk képviselő-testülete a Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Pesti Központi Kerületi Bíróságra egy, az alábbi képzettséggel rendelkező ülnököt választhat:.

 

  • pedagógus,
  • pszichológus, vagy
  • a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

 

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

 

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek­képviseleti szervek, valamint őket foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

Felkérjük a kerületi alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, egyesületeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek a feltételeknek megfelelő bírósági ülnöknek választható személyeket.

 

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj vagy tiszteletdíj illeti meg. A megválasztott ülnöknek az adott bíróságon havonta legalább 2 munkanapon ülnöki ügyeleti tevékenységet is el kell látnia.

 

A jelöléseket 2022. január 21. napján 12 óráig lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályán (e-mail: szervezes@terezvaros.hu), 1067. Budapest, Eötvös u. 3., 101-es szoba.