Van dolog bőven

Másfél éve vette át a Terézvárosi Vagyonkezelő irányítását, és bár a járvány elég sok akadályt gördített eléjük, mégis sikerült megvalósítani az önkormányzat által előírt fejlesztési feladatokat. Felújítottak, korszerűsítettek, saját hibaelhárítási szolgálatot hoztak létre. Bodnár Zoltánnal, a vagyonkezelő vezérigazgatójával sikerekről, kudarcokról, rendőrlakásokról és a jövőről beszélgettünk.

Hogyan vonná meg az elmúlt másfél év mérlegét?

Vannak sikereink és kudarcaim. A siker közös, a kudarc az enyém. Az elmúlt másfél év a pandémia árnyékában telt el, és ez rendkívüli terhet rótt a munkatársakra. Mégis megvalósítottuk az önkormányzat által előírt fejlesztési feladatokat: befejeztük a Patróna óvoda felújítását, elkészült a Játékvár óvoda új udvara, és a teljes homlokzatfelújítás mellett korszerű, ugyanakkor korhű nyílászárókat kapott az Erkel iskola. Elvégeztük az óvodák, bölcsődék szokásos felújítási munkáit, korszerűsítettük a fűtést a Tóth Aladár Zeneiskolában, felújítottunk 15 évek óta üresen álló lakást, létrehoztuk a saját hibaelhárító szolgálatunkat, sokat változott a vállalati kultúra, lassan valóban szolgáltató intézményként működünk a kerületiek ügyeinek intézésében, jelentősen javult a költséghatékonyság és így tovább. 

 

 

Mit tekint kudarcnak?

A Jókai tér felújításának csúszását feltétlenül, még akkor is, ha annak döntő oka a 2019-es tervek hiányosságaiban rejlik. Személyes kudarcnak tekintem a szervezetfejlesztési elképzeléseim megvalósításának lassúságát, bár a szervezeti struktúra mára már elnyerte végső formáját, a folyamatszabályozásban, a kontrollrendszerek fejlesztésében még sok a tennivaló, csakúgy, mint a teljes informatikai rendszer korszerűsítésében. Ám a korábbi időszak egyes ügyeinek vizsgálata, a kerületi vállalkozásokat megsegítő bérletidíj-kedvezmények kezelése rendkívül nagy menedzsmentkapacitást kötött le. 

 

 

Korábbi ügyekként az elhíresült „rendőrlakásokra” gondol?

Arra és az ügyvédi szerződésekre is. A vagyonkezelő a korábbi években észszerűtlenül sok pénzt fizetett ki ügyvédi munkadíjként az ingatlankezelési és parkolási ügyek vitelére. Mai értéken számolva 2014 és 2017 között évi 30 millió forintot, 2018-ban már közel 47 milliót, 19-ben pedig 50 milliót. Ezeket az ügyvédi megbízásokat még 2019 végén visszavontam. Ugyanezekért a feladatokért tavaly már csak 15,5 millió forintot fizetett ki a vagyonkezelő az újonnan megbízott ügyvédi irodának, amely lényegesen olcsóbban dolgozik, a cégen belüli átszervezéssel pedig jelentősen csökkentettük a külső ügyvédeknek kiadott munkák mennyiségét. Ez komoly és tartós megtakarítás.

 

 

És mi van a „rendőrlakásokkal”?

Nem akarok kitérni a válasz elől, ellenkezőleg. 2019-ben két rendkívül rossz állapotú, évek óta üresen álló ingatlanból három felújított szolgálati lakás csinált a vagyonkezelő, nem kis költséggel. A felügyelőbizottság igen alaposan vizsgálta ezt az ügyet. Az általa felkért műszaki ellenőr úgy vélte, hogy itt 18,5 milliós veszteség érte az önkormányzatot. Ezt mi a leghatározottabban vitattuk. Soproni Tamás polgármester, aki az első perctől kezdve különös súlyt fektet az átlátható, tiszta működésre, az egyik legtekintélyesebb építési, ár- és ingatlanforgalmi igazságügyi szakértőt kérte fel az ügy kivizsgálására. A szakértői vélemény egyértelműen rögzíti, hogy a műszaki ellenőr megállapításai alapvetően tévesek, hibás módszertanon alapulnak. 

 

 

Nem történt semmilyen szabálytalanság, az önkormányzatot nem érte kár?

A Király utcai lakás esetén nem. Más a helyzet a Podmaniczky utcai ingatlanoknál. Itt az igazságügyi szakértő a horonyvésésben félmillió, a törmelékszállításnál 260 ezer forint értékű túlszámlázást tart „vélhetőnek”, ám ez is vitatható, és utólag már nem igazolható, mivel nem készült felmérési napló. A nagyobb kérdés a kapualj és a lépcsőház felújítása, amelynek az értéke 1,8 millió forint volt, miközben nem volt része a projektnek – azt a vagyonkezelő akkori vezérigazgatója az önkormányzat vezetésének szóbeli utasítására pótmunkaként rendelte el. Ez szabálytalan, de nem mondhatjuk, hogy ekkora kár érte az önkormányzatot. A társasház, amiben az önkormányzat több mint 20 százalékkal tulajdonos, valóban „gazdagodott”, hiszen ezeket a munkákat magának kellene elvégeznie. Az ilyen munkák önkormányzati támogatására már akkor volt pályázati lehetőség, lényegesen nagyobb értékben.   

 

 

Ezek szerint következmények nélkül marad a rendőrlakások ügye?

Nem, de jogászként különösen fontosnak tartom, hogy az ilyen ügyeket ne városi legendák, hanem a tények alapján ítéljük meg. Nincs olyan büntetőjogilag releváns tényállás, amely egy rendőrségi feljelentést megalapozhatna. A társaság korábbi vezetője ma műszaki igazgatóként kiváló munkát végez, ám ez nem mentesíti a szabályszegés miatti felelősség alól, ezért munkáltatói jogkörömben eljárva fegyelmi büntetésben részesítettem, aminek folyományaként még az amúgy vitatott veszteség is „megtérül” a vagyonkezelőnek. 

     

 

Ilyen előzmények után kezdtek bele a lakásfelújítási programba…

Az új kerületi vezetés különösen fontosnak tartja a lakhatási válság enyhítését, ezért hirdette meg a Terézváros otthont ad programot. Tavaly 15 lakást újítottunk fel, az idei terv 20, de reményeink szerint 24-25 ingatlant is meg tudunk csinálni a költségvetésben megállapított keretből. A nyílt közbeszerzési eljárás rendkívül bonyolult és időigényes, de a valódi verseny eredményként igen jó árakat sikerül elérnünk. Új szempont a lakásfelújításoknál, hogy az új otthonok egy részére szolgálati lakásként pályázhatnak az önkormányzati intézmények dolgozói.

 

 

A lakásprogram mellett melyek az idei év legfontosabb feladatai?

A hangsúly most a TESZ Csengery utcai épületének szinte teljes körű felújításán van. Megújul a központi klíma-, szellőző- és tűzvédelmi rendszer, a gyógytornaterem, a belső udvar, a központi öltözőhelyiség, a hátsó vizesblokk, kicseréljük a két belső liftet, építünk egy új külső liftet a mozgáskorlátozottak érdekében és több kisebb munkát is elvégzünk. Az Erkel Iskola után az idén megújul a Tóth Aladár Zeneiskola Szív utcai és a Szinyei Gimnázium Kmety György utcai homlokzata is. Június második felében indul a Jókai tér felújítása. Folyik a Podmaniczky utcai hulladéksziget és a gyalogos-aluljáró felújítása, valamint az utcafásítási program előkészítése, hogy csak néhányat említsek. Van dolgunk bőven. 

 

Szöveg: Gajdács Emese

Fotó: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség