Újjáépítés előtt a leégett köröndi ház

A grémium tagjai egyebek mellett döntöttek arról, hogy végrehajtást indítanak azon egykori szocialista és szabaddemokrata képviselők ellen, akiket a palotaperben az idén februárban jogerősen elítéltek, ám ők azóta sem fizették ki az önkormányzatnak a megítélt, több mint 200 millió forintot. Emellett megszavazták, hogy az önkormányzat településrendezési szerződést köt azzal a beruházó céggel, amely az Andrássy út 83–85. szám alatti ház újjáépítésén dolgozik.

Végrehajtás indul a palotaper elítéltjeivel szemben

Döntött a képviselő-testület arról, hogy az önkormányzat képviseletében a palotaperben eljáró ügyvédet meghatalmazza, hogy indítsa meg a bírósági végrehajtást egyetemlegesen, valamennyi elítélttel szemben. Az okozott kár ugyanis a mai napig nem térült meg.

 

Mint ismeretes, a Fővárosi Ítélőtábla az idén februárban hozott jogerős ítéletet a Fürst György és társai ellen indult ügyben. Az elsőrendű vádlott büntetése jogerősen is két év szabadságvesztés maradt, öt évre felfüggesztve, a többi vádlottat pedig – közöttük Hatvani Csaba jelenlegi MSZP-s önkormányzati képviselőt – hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesítették. A megítélt polgári jogi igény összegét 123 millió forintban állapították meg. Ezt a vádlottaknak kamatokkal együtt (több mint 200 millió forint) egyetemlegesen kell megfizetni a terézvárosi önkormányzatnak.

 

Bundula Csaba alpolgármester ismertette az előterjesztést

 

A polgári jogi igény tekintetében ennek teljesítési határideje május 30-án járt le. Eddig a napig az elítéltek maguktól nem teljesítették kötelezettségüket, így mind a tizenkét érintettnek felszólítólevelet küldött az önkormányzat ügyvédje. Heten átvették a levelet, öten még ezt sem tették meg. Ketten válaszoltak, és közölték, hogy az ítélet ellen felülvizsgálati indítványt nyújtanak be, erre hivatkozva kérték a terézvárosi önkormányzat türelmét.

 

Módosul a parkolási rendelet

Az elmúlt időszakban több olyan beadvány érkezett a polgármesteri hivatal rendészeti osztályára közterület-felügyelői intézkedéssel kapcsolatosan, amelynek kivizsgálása során megállapították, hogy a helyi parkolási rendelet nem áll teljesen összhangban a fővárosi rendelettel. A Hajós utca védett övezeti szakaszán élő lakosok mind „lakossági várakozási hozzájárulással”, mind pedig „lakossági behajtási hozzájárulással” rendelkeznek, amelyet az előírásoknak megfelelően kiragasztanak a jogosult járművekre, azonban a helyi rendeletben csak a védett övezetbe történő behajtás van megemlítve, a védett övezet területén való várakozás nincs szabályozva. Tekintettel arra, hogy az említett helyszínen várakozási övezet van kijelölve, a lakosok részéről jogos igény, hogy az ott történő várakozás rendje szabályozottá váljék. A főváros parkolási rendelete megemlíti a „lakossági behatási-várakozási hozzájárulást” mint önálló jogosultságot, s ez a jövőben a terézvárosiakra vonatkozó rendeletnek is része lesz, így az összhangba kerül a fővárosi rendelettel.

 

Nagyobb csoportlétszám a Mesevilág Óvodában

A fenntartó önkormányzat engedélyét kérte a Mesevilág Óvoda vezetője ahhoz, hogy három óvodai gyermekcsoportban a jogszabályban meghatározott maximális létszámtól eltérhessen a csoportok kialakítása során. Ezt az indokolta, hogy az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelésük-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

 

 

Simonffy Márta alpolgármester beszámolt az elmúlt hetek eseményeiről

 

Hotel lesz a Drechsler-palotából

Az egykori balettintézet épülete átalakítás alatt áll, és mint arról már hallani lehetett, hotelként funkcionál majd. A műemléki védelem alatt álló épület tulajdonosa a terület rendezésében, a szálloda környékének megfelelő kialakításában történő részvételre is kötelezettséget vállalt. Ennek érdekében az önkormányzat együttműködik, és településrendezési szerződést kötött a céggel. A tervek szerint az ötcsillagos szálloda a műemléki részek megóvásával épül ki, 154 szobával, a földszinten vendéglátóegységgel, konferenciateremmel.

 

Újjáépítés előtt a köröndi ház

Településrendezési szerződést köt az önkormányzat azzal a beruházó céggel, amely az Andrássy út 83–85. szám alatti, tragikus sorsú ház újjáépítésén dolgozik. Mint ismeretes, a Kodály körönd sarkán lévő épület a 2014. július 15-i tűzeset következtében jelentősen megrongálódott. A beruházó az adottságokat kihasználva 25 nagy méretű, magas színvonalú lakás kialakítását szeretné megvalósítani a harmadik emelet rekonstruálásával, valamint a régi, leégett tető eredeti, műemléki szerkezeteinek visszaépítésével. Mivel a kerület lakóinak, az önkormányzatnak, a beruházónak közös érdeke az épület és környezetének megfelelő kialakítása, erről településrendezési szerződés is köttetett. A beruházó vállalta a terület rendezésében való közreműködést.

 

Támogatási megállapodás a Tudástér Alapítvánnyal

A Terézvárosi Magyar–Angol, Magyar–Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetője tanulói bútorok beszerzésének támogatásához kérte az önkormányzatot. Az iskola négy éve kezdte meg bútorainak cseréjét, amelynek keretében új padokat, székeket és szekrényeket vásároltak, ezáltal az alsó tagozat bútorainak állapota megfelelő, az idén pedig a két nagy létszámmal induló ötödik osztálynak vásárolnak újabb bútorokat. Ehhez alapítványuk 1 millió 110 ezer forintos támogatást kapott.

 

Döntés civil szervezetek támogatásáról

A képviselő-testület – hasonlóan az előző évek gyakorlatához – az idei költségvetésében elkülönítette a kerületben működő civil szervezetek támogatására fordítható összeget, 12 millió forintot, amelyet két részben osztanak ki. A második fél évben a fel nem használt összegek visszautalása miatt 6 millió 122 ezer forintot pályázat útján nyerhettek el a szervezetek. A második félévi fordulóban összesen 27 pályázatot bírált el a Császárné Csóka Ilona vezette Humán Bizottság. A döntésük értelmében 11 alapítvány, 3 egyház, továbbá 13 egyesület részesül különböző mértékű anyagi segítségben.