Tisztább, zöldebb, rendezettebb – elfogadták Terézváros idei költségvetését

Terézváros képviselő-testülete elfogadta a kerület idei költségvetését, amelynek főösszege 17,5 milliárd forint. A kerület anyagi helyzete stabil, jelentős tartalékokat tartalmaz a büdzsé, ami lehetővé teszi, hogy Terézváros tisztább, zöldebb, modernebb és szolidárisabb legyen.

Szemét helyett rend, beton helyett fák – szólt a kampányüzenetünk. Ennek kell megfelelnünk. De hasonlóan hangsúlyosan jelent meg az elmúlt évekkel szemben a modernitás ígérete is. Ami pedig ezen túl összeköti pártjainkat, az az összes embertársunkkal, minden magyar emberrel szemben érzett szolidaritás. Terézváros tavaly októberben egy modern, a szabadságot támogató, zöld és szolidáris vezetést kapott. A költségvetés összeállítása során tehát az volt a célunk, hogy az előttünk fekvő kötetben ez tükröződjön. És büszkén állíthatom, hogy ez is tükröződik – fogalmazott a polgármester.

 

 

Tóthné Kiss Éva főosztályvezető, Soproni Tamás polgármester és dr. Mogyorósi Sándor jegyző a költségvetés tárgyalása közben

 

Soproni Tamás polgármester 2020-at a tervezés éveként jellemezte, azaz megkezdődhet a Hunyadi téri vásárcsarnok felújításának, az utcai fasorültetésnek vagy éppen a Rózsa utcai önkormányzati bérház felépítésének előkészítése. A nagyberuházások tervezése mellett a kerület jelentős összeget fordít a közterek, intézmények és épületek felújítására. Több mint 150 millió forint jut iskolafelújításra és 173 millió a lakhatási válság mérséklésére, első ütemben 15 önkormányzati lakás lakhatóvá tételére. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat több mint 600 millió forintból újul meg. Befejeződik az idén a Patrona Óvoda rekonstrukciója és megszépül a Játékvár Óvoda is. A módosító javaslatok között Lindmayer Viktor (Fidesz–KDNP) egyebek mellett a Patróna Óvoda sószobájának kialakítására, illetve az intézmény eszközbeszerzésére 10 millió forintos támogatást javasolt, amit a testület támogatott és elfogadott.

 

Már az idei költségvetésben szerepel annak az átfogó programnak az anyagi fedezete, amelyet Soproni Tamás polgármester a választási kampányában hirdetett meg a kerület zöldebbé, tisztábbá és élhetőbbé tétele érdekében.

 

 

Bodnár Zoltán, a vagyonkezelő vezérigazgatója több kérdésre is választ adott az ülésen

 

130 millió forinttal emelkedik a köztisztaságért felelő társaság támogatása, ami nemcsak arra lesz elég, hogy új embereket vegyenek fel, hanem arra is, hogy megemeljék a társaságnál dolgozók fizetését, és új, korszerűbb eszközöket szerezzenek be. Több szeméttároló, csikktartó és kutyabox lesz a közterületeken, megújul majd a Podmaniczky utcai kutyafuttató és a komposztálás, a sütőolaj-, valamint az üvegbegyűjtés lehetőségét is vizsgálják.

 

Terézváros tárgyalásokat kezdeményez a fővárosnál a fizetőparkolási díjidőszak meghosszabbításáról, a hétvégi, bizonyos területeken az éjszakai díjfizetésről és arról, hogy a terézvárosiak a fővárosi üzemeltetésű utakon is használhassák kedvezményes parkolási engedélyüket. Ezek az intézkedések azt szolgálnák, hogy a helybeliek parkolási gondjai enyhüljenek, ugyanakkor bevezetésükhöz a fővárosi parkolási rendelet módosítása szükséges. Azt a megoldást is vizsgálják a képviselők, hogy a mélygarázsokban az üzemeltetők hogyan biztosíthatnak az önkormányzat közvetítésével kedvezményes helyeket a kerületi lakók számára.

 

Több mint 30 százalékkal nő a rendészeti osztály dologi kiadása, hogy többen és jobb felszereléssel dolgozzanak majd a közterek rendjének őrzésén, valamint folytatódik a kerületi rendőrkapitánysággal szoros együttműködés is, a terézvárosiak biztonságáért.

 

Soproni Tamás szólt arról is, hogy a kormánytól a főváros által kiharcolt évi 8 milliárdos, a kerületek járóbeteg-ellátására fordítható összegből az első évben 460 millió forintot kap Terézváros eszközbeszerzésre és felújításra. A főváros emellett a terézvárosi társasházzöldítési program büdzséjét kiegészítve minden VI. kerületi forint mellé maga is hozzátesz egy forintot, így a Jókai tér megújítására sikerült a korábbi megállapodásnál is több forrást szerezni.

 

 

Képviselők munka közben

 

80 millió forinttal emelkedik a társasházi pályázatok kerete is. Terézvárosban a társasházak 80 százalékában lehetséges valamilyen mértékben ,,zöldíteni” az udvarokat. Ehhez az önkormányzatnál pályázat útján anyagi forrás szerezhető majd. Annak érdekében, hogy a társasházakat ösztönözzék a pályázatra, szakmai segítséget is nyújt az önkormányzat azzal, hogy a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karának hallgatói szakmai gyakorlat keretében részt vesznek az udvarok tervezésében. A lakók a helyszíni adottságoknak megfelelő, kertészek által javasolt növényfajtákhoz a társasházak ,,zöldítésére” kiírt pályázat segítségével juthatnak majd hozzá.

 

Újabb lépés a fenntartható klímapolitikáért

A képviselő-testület felkérte Soproni Tamást, hogy írja alá a Covenant of Mayors (Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai Szövetségét) szervezet csatlakozási nyilatkozatát és vállalásait, Temesvári Szilvia alpolgármestert pedig arra, hogy szakmai szervezetek bevonásával készíttesse el a CO2 Alapkibocsátás készletet, valamint a Fenntartható Energia Akciótervet. Mindezek a lépések az önkormányzat fenntartható energiapolitikai céljait szolgálják.

 

Az Európai Unióban 9337 tagja van a szövetségnek, ebből Magyarországon eddig 191 település írta alá a csatlakozási nyilatkozatot és a vállalásokat, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat, Újpest, Pestszentimre, Kispest, Zugló, valamint Hegyvidék önkormányzata lett tag.

 

Mi épüljön az önkormányzat Rózsa utcai telkén?

Építészeti tervpályázatot hirdetnek az önkormányzat Rózsa utca 53. szám alatt lévő, egyelőre üresen álló ingatlanjára, ezért a telek sorsáról csak később születik végleges döntés. A telek beépítésével a kerület lakhatási gondjain szeretne enyhíteni az önkormányzat. A bérlakások mellett lehetőség szerint közösségi funkciót is kapna a terület és akár a jelenleg méltatlan körülmények között működő tüdőgondozó centrumot is itt alakíthatnák ki.

 

Maradjon több pénz az önkormányzatoknál a mobilparkolásból

A terézvárosi képviselők támogatták Oláh Lajos (Demokratikus Koalíció) országgyűlési képviselő kezdeményezését, miszerint a mobilparkolás során a szolgáltató által felszámított kényelmi díj összegét 30 forintban kell maximalizálni. A javaslat szerint a parkolások után a cég ne kapjon jutalékot, valamint az önkormányzat által beszedett parkolási díjból maximum 2,5 százalék részesedéshez jusson.

 

A kezdeményezés célja, hogy több pénz maradjon az önkormányzatoknál, és a kedvezőbb feltételek hatására minél szélesebb körben elterjedjen a készpénzfizetést felváltó mobilparkolás.

 

 

Simonffy Márta és Lindmayer Viktor képviselő

 

EGY MONDATBAN

 

Emelkedik a társasházi felújítás támogatásának összege

Az építőipari árak jelentős növekedése indokolta, hogy a testület a társasházak felújítására szánt összegeket megemelje, ugyanakkor az elvégezhető munkák körét kibővítse a falak utólagos szigetelésével, ahol a kivitelezés 50 százalékát állja az önkormányzat.

 

Beszámoltak a segítő szervezetek

A Magyar Vöröskeresztet 2 millió, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot pedig 4 millió forinttal támogatja Terézváros önkormányzata.

 

Közmegegyezéssel alkossák meg az alaptantervet!

A képviselő-testület a kerületi iskolák pedagógusai és diákjai érdekében állásfoglalást tett amellett, hogy az új Nemzeti Alaptantervet (NAT) a kormány szeptemberben ne vezesse be, hanem egy széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésen, valamint közmegállapodáson alapuló NAT-ot alkossanak meg.

                                        

 

VITA

 

A napirend megvitatása során Császárné Csóka Ilona (Fidesz–KDNP) arról érdeklődött, téma lesz-e az ülésen az, hogy Terézváros és a VII. kerület parkolási társulás megkötésére készül. Soproni Tamás polgármester leszögezte, hogy nem lesz ilyen társulás, az ugyanis jogi és gazdasági aggályokat vetett fel. Annyi történik, hogy a terézvárosi szakemberek a saját tapasztalataikkal segítik a szomszédos kerületet abban, hogy ott is egy jól működő parkolási rendszer jöhessen létre.

 

Lindmayer Viktor (Fidesz–KDNP) sérelmezte, hogy pártja továbbra sem kap bizottsági elnöki és tanácsnoki pozíciót, nem választották be őket az önkormányzati cégek felügyelőbizottságaiba, igazgatóságiba, így nem tudják ellenőrizni az ott zajló tevékenységet. Ennek kapcsán indítványozta, hogy képviselőik a jövőben tanácskozási joggal vehessenek részt a cégek igazgatósági, felügyelőbizottsági ülésein. Ezt a javaslatot a testület nem fogadta el. Bálint György (MSZP) a vitában arra emlékeztette Lindmayer Viktort, illetve a fideszes képviselőket, hogy a most sérelmezett ügyrendet az előző városvezetés, tehát maguk a fideszes képviselők alakították ki, fogadták el ebben a formában, azaz saját korábbi döntésüket kérik számon Soproni Tamáson és a jelenlegi testületen.

Lindmayer Viktor a képviselői kérdések között arra kérte a polgármestert, hogy az utóbbi időben a cégek ülésein készült összes szó szerinti jegyzőkönyvet, valamint ezek hanganyagait és az önkormányzatot érintő perek állásáról szóló összefoglalót bocsássa a Fidesz–KDNP frakció rendelkezésére. Soproni Tamás ezzel kapcsolatban arra figyelmeztette az ellenzéki képviselőt, hogy kérésével a hivatal és az önkormányzati cégek működését veszélyezteti. Ugyanakkor javasolta, hogy az érintettek üljenek le tárgyalni a felügyelőbizottságok elnökeivel, illetve a következő ülésre készüljön egy ilyen tartalmú előterjesztés.

Simonffy Márta (Fidesz–KDNP) az önkormányzat Rózsa utcai telkének hasznosításáról zajló vitában kifejtette, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy a tüdőgondozó is idekerüljön. Szerinte ennek a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (TESZ) Csengery utcai épületében lenne a helye. Erre reagálva Bodnár Zoltán, a vagyonkezelő vezérigazgatója kifejtette, hogy a TESZ épületénél egy építési szabályzat is tiltja a változtatást, illetve statikailag sem alkalmas a TESZ a ráépítésre.

Fotó: Dimény András/kepszerk