Testületi ülés: növekedtek Terézváros bevételei

A zárszámadás megtárgyalása során egyebek mellett kiderült: kerületünkben tavaly növekedtek az önkormányzat bevételei, így lehetőség nyílt újabb fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani.

Zárszámadás: sikeres volt a költségvetés végrehajtása

 

A testületi ülés első részében a képviselők az önkormányzat elmúlt évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyis a zárszámadásról tárgyaltak. Ebből kiderült, hogy Terézváros gazdálkodása már hosszú idő óta rendkívül kiegyensúlyozott és kiszámítható. Az önkormányzatnál a 2010 és 2013 közötti időszak a hitelek felszámolásával, a pénzügyi stabilitás megalapozásával, a likviditás helyreállításával telt. Utána következett az a napjainkban is tartó folyamat, amely az önkormányzat vagyonának gyarapításáról, a megtermelt jövedelmek átlátható újraelosztásáról szól.

 

 

Szili Kovács Tibor képviselő és Papp László alpolgármester a zárszámadás megtárgyalása közben
 

Növekedtek a bevételeink, amelyekből lehetőség nyílt fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, illetve tartalékot képezni. 2018-ban is olyan nagyszabású beruházások folytatódtak, mint a Hunyadi téri Vásárcsarnok rekonstrukciója és további ütemének tervezése, egészségügyi intézményeink infrastrukturális és energetikai célú felújítása, óvodáink fejlesztése és bővítése. Az elmúlt évben már piaci alapú ingatlanvásárlásokra is sor került, az önkormányzat ténylegesen gyarapodott egy siófoki apartmanházzal, egy lakóingatlan vásárlásával pedig növelni tudta egyik óvodájának alapterületét, valamint több esetben is élt elővásárlási jogával a kerületben létrejött ingatlan-adásvételek kapcsán.

 

Komoly eredmény, hogy a működésből, működtetésből származó bevételek meghaladták azt az összeget, amelyet az önkormányzat működésre fordított. Nem túlzás azt állítani, hogy Terézváros gazdálkodása, gazdasági állapota kiemelkedik a hasonló lélekszámú települések sorából, és fővárosi összevetésben is az élbolyhoz tartozik. A 2018-as év gazdálkodása pedig ezt a pozíciót tovább erősítette.

 

A kerület gazdálkodásában a költségvetési többlet már hagyományosnak számít. A „jó gazda módjára” történő gazdálkodás stabil hátteret ad a fejlesztésekhez, a jóléti ellátások problémamentes biztosításához. Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak összege 36 milliárd 509 millió 146 ezer forint, amely 3 milliárd 467 millió 616 ezer forinttal több az előző évinél.

 

Felosztottak egy háziorvosi körzetet

 

A képviselő-testület – az érintett orvosok kérésére – úgy döntött, hogy a 9-es számú, felnőtt háziorvosi körzethez tartozó épületeket és közterületeket szétosztja a 7-es, a 8-as, a 11-es és a 12-es számú felnőtt háziorvosi körzetek között. Ennek oka, hogy korábban dr. Magony Edit vállalkozó háziorvos 2018. augusztus 1-jével felmondta egészségügyi feladatellátási szerződését, és a 6 hónapos felmondási idő 2019. január 31-én telt le.

 

Az önkormányzathoz kérés érkezett az Eötvös utcai háziorvosi rendelő orvosaitól, hogy a 9-es számú felnőtt háziorvosi körzetet ossza fel a rendelő orvosai között. Indokként leírták, hogy az elmúlt 5 évben 1000 fővel csökkent a kerület felnőtt lakossága, így a körzetekhez tartozó páciensek száma is.

 

Új elismerés az egészségügyi dolgozóknak

 

A kerületi polgárok egészségéért tevékenykedő dolgozókat a jövőben Kiemelkedő egészségügyi munkáért kitüntetéssel is jutalmazza az önkormányzat.

 

Mint ismeretes, eddig a Fromm Pál kitüntetés szolgálta ezt a célt, amelyet a Terézvárosi Búcsúban vehetett át az arra érdemes egészségügyi dolgozó. A kerületben tevékenykedő orvosok, egészségügyi szakdolgozók, védőnők munkájának elismerését az új kitüntetés adományozásával kívánja jutalmazni az önkormányzat, ezzel is erősítve bennük a kerülethez való kötődést. A Terézvárosban hosszabb ideje kiváló munkát végző 5 fő évente egy alkalommal veheti át az elismerést. A kitüntetéssel járó pénzjuttatás mértéke 200 ezer forint.

 

Bölcsődefejlesztés Terézvárosban

 

A kerület önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közoktatási intézmények rekonstrukciójára, az energiahatékonyságot szolgáló beruházásokra, az oktatási-nevelési körülmények javítására, valamint az eszközellátottság növelésére.

 

Az itt működő óvodák az elmúlt években megszépültek, kibővültek, korszerűsödtek, most pedig a 3 év alatti gyermekek nappali ellátásának körülményeit igyekszik javítani az önkormányzat.

 

A testületi ülésen született döntés értelmében Papp László alpolgármester dolgozza ki a Terézvárosi Bölcsődefejlesztési Koncepciót. Jelenleg a kerület bölcsődéi négy telephelyen működnek, 14 csoportban 180 férőhellyel fogadják a gyerekeket. A Szondi utca tagintézmény rekonstrukciójára és a konyha fejlesztésére jelentős összeget fordított az önkormányzat. Ablakcserékkel növelték az energiahatékonyságot, a Benczúr Kert felújításával párhuzamosan több mint 10 millió forint értékben kapott új játszóeszközöket a mintegy 800 négyzetméteres udvar. Ez utóbbi, önkormányzati tulajdonú üres telek kifejezetten bölcsődei intézményfejlesztési célú felhasználása új gondolatként fogalmazódott meg. A cél egy olyan koncepció kidolgozása, amelyben az egyes elemek egymásra épülnek, és ütemezetten, a gondozási-nevelési igényeket maximálisan figyelembe véve mutatja be a helyi bölcsődei hálózat fejlesztésének lehetőségeit.

 

Emelkedik köztisztviselőink illetményalapja

 

A képviselők döntöttek arról is, hogy július 1-jétől a jelenlegi 50 ezerről 55 ezer forintra emelkedik a köztisztviselők illetményalapja. Ennek oka, hogy az önkormányzat a szakmailag kiemelkedő munkát végző dolgozókat szeretné megtartani, illetve az újonnan jelentkezők számára még vonzóbbá tenni az itt kínálkozó munkalehetőséget.

 

Döntés a civil pályázatokról

 

Terézváros önkormányzata 2019-es költségvetéséből a civil szervezetek támogatására 14 millió forintot különített el. Ebből az első félévi támogatásokra 7 millió forint használható fel. A beérkezett pályázatokról a humán bizottság véleményezése alapján döntöttek.

 

A felhívásra 33 pályázat érkezett be, 13 millió 224 ezer 811 forint támogatási igénnyel. A kérelmek közül tizenhatot alapítványok, kettőt egyházak, tizenötöt egyesületek nyújtottak be.

 

Támogatások a határon túlra

 

Támogatásokról is döntött a testület. Százezer forintot kap a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezésének költségeire. A Hargita megyei Tusnádfürdőn július 23–28. között tartják az eseményt, amelynek az előadásain rendszerint aktuális, mindkét országot érintő témákat vitatnak meg a meghívott előadók.

 

A Magyarországon letelepedett kárpátaljai származású magyarokat összefogó Kárpátaljai Szövetség 2019-ben ünnepli alapítása 30. évfordulóját. A szövetség székhelye Terézvárosban található, ahol térítésmentesen biztosítanak lehetőséget kárpátaljai partnerszervezeteik számára képviseleti iroda fenntartására. A szövetség évek óta szervez a Balaton partján olyan rehabilitációs táborokat, amelyekben Kárpátalján élő 8 és 14 év közötti gyermekek számára biztosítanak üdülési lehetőséget. 2018-ban 475 gyermek és kísérője üdülhetett így Balatonföldváron. 2019-ben május 31. és június 8. között 350 kárpátaljai, magyar identitásában veszélyeztetett gyermek és kísérő tanáraik táboroznak Balatonföldváron, s ennek költségeihez Terézváros 1 millió forinttal járul hozzá.

 

Beszámoltak az önkormányzat cégei

 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018-as gazdálkodásáról szóló beszámolóját is elfogadta testület. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft., a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt., valamint a Teriber Kft. tevékenységét értékelték a képviselők.