Testületi ülés: jól teljesítenek rendőreink

Egyebek mellett a kerületi rendőrkapitányság múlt évi beszámolójáról és a civil szervezetek támogatásáról is tárgyalt a képviselő-testület legutóbbi, április 26-i ülésén.
Hatvanit újra felszólították a lemondásra.
Hatvanit újra felszólították a lemondásra.

Hatvanit újra felszólították a lemondásra

 

A testület az Andrássy út 3. és az Andrássy út 47. ingatlannal kapcsolatos büntetőügyben hozott másodfokú ítélet következményeivel is foglalkozott ülésén, s ennek keretében Hatvani Csaba MSZP-s képviselőt – akit a bíróság jogerősen is bűnösnek ítélt – lemondásra szólították fel. Hatvani ezúttal sem döntött a lemondás mellett.

 

Mint ismeretes, 2002-től 2010-ig a terézvárosi önkormányzatot az MSZP–SZDSZ-koalíció vezette. Ez idő alatt – s különösen az első ciklusuk idején – számos, a kerület számára káros, sok esetben jogellenes, de legalábbis megkérdőjelezhető döntést hoztak a hatalmon lévő képviselők. Ezek közül is kiemelkednek az ingatlanügyek, amelynek keretében tucatnál is több nagy értékű épületet, helyiségcsoportot adtak, illetve cseréltek el törvénytelenül, ezáltal Terézvárost sok százmilliós, de egyes szakvélemények szerint milliárdos nagyságrendű kár érte.

 

Ezekben az ügyekben polgári perek indultak, amelyek eredményeképp az elmúlt években több ingatlan tulajdonjogát visszakapta az önkormányzat, miután a bíróság jogerősen semmissé nyilvánította a szerződéseket. Több esetben pedig a jelenlegi városvezetés az önkormányzat számára előnyös módon rendezte az ingatlanok sorsát.

 

Mindezek előtt már az erősen vitatható képviselő-testületi döntések utáni feljelentések következményeként 2006-ban büntetőeljárás kezdődött az ingatlanügyekben. Tucatnyinál is több épület, helyiségcsoport értékesítését vizsgálta meg a nyomozó hatóság.

 

Elsőként az Andrássy út 47. szám alatti épület eladásának vizsgálata jutott el abba a stádiumba, hogy az ügyészség vádat emelt az akkori eladást megszavazó szocialista–szabad demokrata városvezetők, képviselők, illetve az aljegyző ellen, így 2011 decemberében a Fővárosi Törvényszék előtt megkezdődött a tárgyalás az ügyben. Később az Andrássy út 3. szám alatti palota ügyében is hasonló eredményre jutott az ügyészség, így ebben is vádat emelt. A bíróság egyesítette a két ügyet, így folytatódott a tárgyalás.

 

A több mint öt évig tartó tárgyalás végén, 2017. január 24-én hozott elsőfokú ítéletet a bíróság Fürst György és társai ügyében, s megállapította valamennyi vádlott büntetőjogi felelősségét. A fellebbezések nyomán az ügy a Fővárosi Ítélőtábla elé került, ahol 2018. február 28-án született meg a másodfokú, jogerős ítélet. A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta; vádlott-társaihoz hasonlóan Hatvani Csabát – jelenleg is MSZP-s önkormányzati képviselőt – hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesítette. A megítélt polgári jogi igény összegét pedig 123 millió forintban állapította. Ezt az összeget az elítélteknek kamatokkal növelt mértékben egyetemlegesen kell megfizetniük a terézvárosi önkormányzat számára.

 

Mindezek alapján a képviselő-testület Hatvani Csabát lemondásra szólította fel, mivel a súlyos gazdasági bűncselekmény miatt jogerősen elítélt politikus méltatlanná vált arra, hogy közéleti tisztséget viseljen, hogy terézvárosi lakosokat képviselje, önkormányzati ügyekben döntsön.

 

Hatvani Csabát a bíróság 2013 novemberében jogerősen elítélte hivatali visszaélés bűntettének elkövetése miatt is, a szocialista képviselő büntetése akkor háromszázezer forint volt. Továbbá arról is jogerős ítéletek szólnak – ezekről a polgári bíróságok döntöttek –, hogy ő is részese volt olyan önkormányzati határozatok elfogadásának, amelyek nyomán több ingatlan értékesítése is törvénytelen volt, ezért ezeket a szerződéseket a bíróság megsemmisítette. Ilyen épület az Andrássy út 3., az Andrássy út 21., illetve az Andrássy út 47.

 

A palotaperben született jogerős ítélet 123 millió 10 ezer forintos polgári jogi igényt állapított meg, amelyet az elítélteknek egyetemlegesen kell megfizetniük. Miután a bíróság 2004. október 6-ával állapította meg a kamatfizetés kezdetét, ezért az összeg meghaladja a 210 millió forintot. Terézváros önkormányzatának elemi érdeke – s egyébként ezt kívánja az igazságérzet is –, hogy ez a hatalmas összeg befolyjon az önkormányzat számlájára. Amennyiben az elítéltek nem hajlandók önként teljesíteni, az önkormányzat jogi képviselőinek minden törvényes eszközzel el kell érniük, hogy a pénzt az önkormányzat megkapja. Tehát meg kell indítani a végrehajtást.

 

Csökkent a bűnesetek száma Terézvárosban

 

A képviselők egyhangúlag fogadták el a VI. kerületi rendőrkapitányság elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót. Dr. Kecskés Tamás kapitány beszámolójából kiderült, hogy a regisztrált bűncselekmények – ideértve a kiemelten kezelt bűncselekményeket is – száma csökkent a 2016-oshoz képest. A bűnüldözői munka értékelése kapcsán a kapitány kiemelte, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények esetében a nyomozás eredményességi mutató 65,7 százalékra emelkedett, amely 2010 óta a legmagasabb százalékarány. A rendőrség közterületi jelenléte évről évre egyre fokozottabb. A közlekedésrendészeti főosztály munkatársai elsősorban a balesetek szempontjából kiemelt, forgalmasabb területeken, míg a Készenléti Rendőrség munkatársai a bűncselekmények szempontjából jelentősebb helyszíneken teljesítettek szolgálatot az elmúlt évben. A közbiztonság fenntartásában az önkormányzat által finanszírozott járőrszolgálatnak is jelentős szerepe volt. 2017 jelentős, megvalósult célkitűzései között szerepelt a kiemelt bűncselekmények kategóriájában történő előrelépés, valamint a a rendőrség közterületi jelenlétének fokozása a Pesti Brodway területén. 

 

Dr. Kecskés Tamás összegzésében elmondható, hogy a bűnügyi és a rendészeti szolgálati ágak együttműködése a 2017-ben is megvalósult, a VI. kerületi rendőrkapitányság továbbra is magas színvonalon teljesíti a feladatait.

 

Dr. Kuczik János Zoltán, a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti helyettese a testületi ülésen elismerően szólt a VI. kerületi kapitányság állományáról. Mint mondta, a legfontosabb mérőszámok: a reagálási idő, közterületi jelenlét tekintetében is kivételes minősítést értek el.

 

Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere azt hangsúlyozta, milyen jó a kapcsolat az önkormányzat és a rendőrség között. Körzeti megbízottaink figyelemmel kísérik a területükön élők igényeit, jelzéseit, például az éves közmeghallgatásokon is mindig részt vesznek. Az önkormányzat és a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány pedig minél magasabb anyagi és erkölcsi támogatással igyekszik segíteni munkájukat.

 

Új közbeszerzési eljárást írnak ki a csarnok felújításra

 

Mint ismeretes, a képviselő-testület 2015 decemberében döntött arról, hogy felújítják a Hunyadi téri vásárcsarnokot, egyúttal határoztak a szakaszos munkavégzésről is. Mára az első két ütem (fejépületek belső terének helyreállítása, zárófödém megerősítése, cseréje, szigetelése, valamint a fejépületek tetőhéjazatának újjáépítése) munkálatai befejeződtek. Időközben az önkormányzat több változatban vizsgálta a harmadik és negyedik ütemben tervezett homlokzati felújítást, illetve a belső tér átalakításának lehetőségeit. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. január 18-án közbeszerzési eljárást kezdeményezett, amire három ajánlat érkezett, ám ezek mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

 

Mivel a kerület vezetése továbbra is elkötelezett a vásárcsarnok felújításának tekintetében, úgy határoztak, hogy (a rendelkezésre álló fedezet változatlanul hagyása mellett) a vagyonkezelőt új közbeszerzési eljárás kiírásával bízzák meg, s a beruházást szakaszolják. A végső cél továbbra is a teljes körű felújítás, az első elem pedig a külső homlokzat műemléki igényességű rekonstrukciója.

 

Változnak a térítési díjak

 

Az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díját minden évben az adott feladatra tervezett költségek és a központi normatívák figyelembevételével kell megállapítani, ezért azt évente módosítani kell.

 

A most elfogadott rendeleti módosítások következtében a szociális étkeztetés, az idősek klubja, a házi segítségnyújtás ellátás intézményi térítési díja az előző évihez képest nő, ugyanakkor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás, valamint a fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja csökken.

 

Ugyanakkor fontos tudni, hogy az önkormányzatnak köszönhetően a Terézvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkezők az idősekklubja-ellátást és a fogyatékosok nappali ellátását 2014. május 1-jétől térítésmentesen vehetik igénybe.

 

Továbbra is biztosítja az önkormányzat a kizárólag szociális segítést (házi segítségnyújtást) igénybe vevő, 80. életévét betöltött VI. kerületi lakosoknak – az intézményvezető döntése alapján – legfeljebb heti 3 óra időtartamban történő térítésmentes ellátását.

 

A Családok Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj 810 forint naponta, a havi díj 24 300 forint fejenként. A bölcsődei étkeztetés 390 forint + áfa (normál) és 410 forint + áfa (diétás). A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 2015. január 1-jétől Terézvárosban ingyenes.

 

Az igénybe vevő által fizetendő személyi térítési díjakat szabályozó rendeletek is módosításra kerültek. Az étkeztetést igénybe vevők díjának meghatározásánál a térítési díj alacsonyabb százalékban került meghatározásra, valamint a Családok Átmeneti Otthonát igénybe vevők 71 ezer 250 forint alatti jövedelem esetén térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást.

  

A lakókon múlik a késői nyitvatartás

 

Egy hatályban lévő önkormányzati rendelet értelmében az eltérő nyitvatartási engedély egyik feltétele az üzlettel egy épületben lévő ingatlanok tulajdonosainak többségi hozzájárulása.

 

A pénzügyi és jogi bizottság az engedélyezési eljárások során a kérelem eldöntése előtt többször szembesült azzal a kérdéssel, hogy a tulajdonosi hozzájárulások, illetve a közgyűlési határozatok tartalma aktuális-e. Számtalan esetben előfordult, hogy az üzlet működésének kezdeti időszakában a hozzájáruló nyilatkozatot is beszerzi az üzemeltető, de a 22 óra utáni nyitvatartásra irányuló kérelmet csak pár hónappal később nyújtja be a bizottsághoz. Az eltelt időszakban változhat a kérelmező megítélése, az ott lakók véleménye az üzlet hosszabb nyitvatartásáról.

 

Annak érdekében, hogy a fenti dokumentum a társasház és a tulajdonosok véleményét, illetve hozzájárulását hűen tükrözze, szükséges volt a rendelet közgyűlési határozattal foglalkozó részének módosítása. E szerint a jövőben csak 90 napnál nem régebbi hozzájáruló nyilatkozatokat fogadnak el, így lehetővé teszik, hogy az üzlettel egy épületben lévő ingatlanok hozzájárulása a 22 óra utáni nyitvatartással kapcsolatban valós és aktuális legyen.

 

A Benczúr házban lesznek az esküvők

 

Az anyakönyvi szolgáltatások (házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése) körében több jelentős változás történik a közeljövőben.

A legfontosabb, hogy az eddigi házasságkötő terem (Teréz krt. 13.) bérleti jogát a bérbeadó Magyar Tudományos Akadémia július 1-jével felmondta, így új helyszín kijelölése vált szükségessé. Az illetékesek a Benczúr utca 27. szám alatti Benczúr ház néven ismert épületet találták alkalmas helyszínnek. A XIX. században Egyed Lajos tulajdonos megrendelésére épített palota jelenleg a Magyar Posta Zrt. tulajdonában áll és a Postakürt Alapítvány üzemelteti. Az alapítvány különböző kulturális programok, kiállítások, rendezvények bonyolítására használja az épületet, valamint itt kapott helyett a Postamúzeum is.

 

A palota 120 főt befogadó 128 négyzetméteres dísztermének és a 20 fő befogadására alkalmas 40 négyzetméteres Fehér szalonjának bérlésével lebonyolíthatók az anyakönyvi események. A lehetőség adott májustól októberig kültéri szertartások lebonyolítására is az udvaron, amellyel így bővül a szolgáltatások köre. Kültéri házasságkötések lebonyolítására alkalmas helyszínnel a budapesti kerületek közül csak néhány rendelkezik. Az épületben étterem is működik és az alapítvány vállalta a házasságkötésekhez kapcsolódó szolgáltatások (zene, versmondás, pezsgő felszolgálás stb.) nyújtását is.

2018. július 1-jétől, ha az anyakönyvi eseménnyel érintett felek közül legalább az egyik VI. kerületi lakóhellyel rendelkezik, pénteki napokon a teremhasználat díjából 90%-os kedvezmény illeti meg. A negyedévente egy alkalommal vasárnapi napon történő anyakönyvi események változatlanul megmaradnak.

 

Elbírálták a civil pályázatokat

 

A képviselő-testület az idei költségben – az előző évek gyakorlatával megegyező módon – 12 millió forintot különített el a kerületben működő civil szervezetek támogatására. Ezt az összeget két részben, pályázat útján nyerhetik el a civilek.

 

Az első félévi fordulóban összesen 27 pályázatot bírált el a humán bizottság. Döntésük értelmében az alapítványok közül 12, egyházak közül 2, valamint 13 egyesület részesül az év első felében különböző mértékű anyagi segítségben.

 

Egyházakat és alapítványokat támogat az önkormányzat

 

A képviselő-testület döntése szerint polgármesteri és alpolgármesteri keretből több egyház és alapítvány is anyagi támogatást kap az önkormányzattól. Így támogatásban részesül a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, a Szinyei Merse Pál Alapítvány, a Szent Család-plébánia, az Avilai Nagy Szent Teréz-plébánia, a Lenti Szent Mihály-plébánia, az Egységes Magyarországi Izrealita Hitközség, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség, a Terézvárosi Tudástér Alapítvány, valamint a Játékovi Alapítvány.