Terézváros sikeresen gazdálkodott

Zárszámadással kezdődött május 31-én a testületi ülés, ami harmincnál is több téma megtárgyalásával folytatódott.

 

 

Elfogadták a zárszámadást

 

Terézváros pénzügyi-gazdasági helyzete 2017-ben is rendkívül stabil és kiegyensúlyozott volt – derült ki a május 31-i testületi ülés első részében.

 

Mint az a zárszámadás tárgyalása során elhangzott: a 2017-es év során folyamatosan biztosított volt a szükséges anyagi fedezet minden kötelező és önként vállalt önkormányzati feladat ellátásához. Folytatódott a tartalékok gyarapodása azzal együtt is, hogy minden korábbinál magasabb összegben valósultak meg fejlesztések, a lakosság számára nyújtott szolgáltatások pedig minőségi és mennyiségi szempontból is növekedtek.

 

A fejlesztések tervezése és végrehajtása során egyaránt koncentráltak az infrastrukturális felújításokra, illetve az eszközbeszerzésekre. A fő hangsúly a Hunyadi téri vásárcsarnok ütemezett rekonstrukciója mellett az egészségügyi intézményekre – ezen belül is a háziorvosi rendelőkre –, valamint az oktató-nevelő munkának helyet adó épületekre helyeződött.

Papp László alpolgármester a zárszámadás eredményeit ismertette

Az önkormányzat új szemléletű, a javak megtartását és hasznosítását preferáló, meglepetésektől, váratlan fordulatoktól mentes, partnereink számára is kiszámítható gazdaságpolitikája meghozta a kívánt eredményt. A működési bevételek jelentősen meghaladták a kiadásokat, a kerület vagyona 2017-ben is jelentősen gyarapodott. Minden túlzás nélkül jelenthető ki – ebben a ciklusban nem először –, hogy Terézváros gazdasági, gazdálkodási szempontból sikeres évet zárt.

 

Beszámoltak az önkormányzat cégei

 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt., a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft., valamint a Teriber Kft. 2017-es gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

 

A TEKA tavalyi tevékenységét ismertették

A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) elmúlt évet értékelő beszámolójából egyebek mellett kiderült, hogy 6 millió 455 ezer forint értékben eszközökkel támogatta a kerületi rendőrök munkáját, valamint 4 millió 766 ezer forintnyi eszközzel segítették a tűzoltókat, s két-két alkalommal jutalmazták a két testületben dolgozó, kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereket.

A TEKA-tábort 2017-ben is Balatonföldváron rendezték, ennek finanszírozására 4 millió forintot nyertek a fővárosi önkormányzat közbiztonsági alapjától. A megelőzés keretében a TEKA kerékpárversenyeket tartott, az iskolákban és nyugdíjasklubokban előadásokat szervezett, s ott volt az autómentes napon és a Terézvárosi Búcsúban is.

 

Ezúttal is Hassay Zsófia polgármester vezette az ülést

Több terézvárosi juthat támogatáshoz

Néhány rendeletmódosítással a testület azt kívánta elérni, hogy a szociális alapon elérhető támogatásokhoz minél több terézvárosi juthasson hozzá.

A rendelet két legkedvezőbb jogosultsági feltételt tartalmazó támogatástípusa: a fűtés- és a lakásfelújítási támogatás. A jelenlegi szabályozás szerint a támogatásokra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága ne haladja meg a 100 ezer forintot, egyedül élő személy esetén a 130 ezer forintot.

E két támogatástípus bevezetésekor a többségében egyedül élő nyugdíjas lakosok jogosultak lehettek a támogatások igénybevételére, azonban a 2017. és 2018. évi nyugdíjemelés következtében megnövekedett azon nyugdíjasok száma, akik a jogosulti körből kiesnek, ezért – az idős korosztály további támogatását szem előtt tartva – a jövedelemhatárt 120 ezer forintra, egyedül élő személy esetén 150 ezer forintra emelik.

 

Többet ér majd a tanévkezdő csomag

A testület döntött arról is, hogy a B kategóriás vezetői engedély, valamint a nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott támogatások igénybevételéhez a kérelmek benyújtására előírt 30 napos jogvesztő határidőt 90 napra emeli.

A Terézvárosi Tanévkezdő Csomag értékét 3500 forintról 5 ezer forintra emelik.

Nyíri Gábor képviselő (Együtt) bejelentette, hogy függetlenként folytatja munkáját a testületben

Értékelték a gyermekvédelmi tevékenységet

A Terézvárosi Gondozó Szolgálat, a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ, a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának fenntartói ellenőrzésekor megállapították, hogy az intézmények működése a feltételeknek megfelel.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 2017-ben 725 főnél végzett szociális segítő tevékenységet. Ebből 523 fővel (221 család) együttműködési megállapodás is köttetett. Az eseti segítő tevékenységet 202 ellátott vette igénybe, ebből 27 volt, aki ténylegesen mindössze csak egyszer jelent meg a szolgálatnál. A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásait 181 ember vette igénybe, gyermekvédelmi hatósági intézkedés kapcsán az esetmenedzseri tevékenység 124 főt érintett. Védelembe vételt 45 gyermeknél kellett elrendelni. Ideiglenes hatályú elhelyezés 22 gyermeket érintett (a legtöbb a 0–2 éves életkorú volt). Nevelésbe vétel 25 esetben fordult elő (a legtöbben a 0–2 éves korosztály között). A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait 2017-ben 13 család vette igénybe. (Éves átlaglétszám: 38 fő.) Az év során három család költözött ki, mindannyian sikeresen vettek részt Terézváros önkormányzatának szociális bérlakáspályázatán.

 

Régi-új vezetők az óvodák élén

Két óvoda vezetői pályázatáról döntött a grémium, mindkét helyen az intézményt eddig irányító szakember kapott bizalmat.

Barkóczi Mariannt 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig tartó időtartamra bízták meg a Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája intézményvezetői teendőinek ellátásával.

Jámbor Zsuzsanna megbízása ugyancsak 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig tart a Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája élén.

 

Dohány Gábor, Heltai László, Matokanovic Lídia, Czuppon Zsolt és Papp László

Önkormányzati segítség

Terézváros önkormányzata támogatási megállapodást köt a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével, és 1 millió forint összegű egyszeri támogatást nyújt, amelyet a szervezet a működtetésre, illetve a VI. kerületben kifejtett karitatív tevékenységéhez használhat fel.

Ugyancsak támogatási szerződést köt a kerület a Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvánnyal, ez pedig a Terézváros Arculati Kézikönyvhöz nyújtott közreműködést segíti. A feladatok leírását és tartalmát a támogatási szerződés melléklete tételesen felsorolja, így többek között ajánlások tételét arra, hogy miként lehet minőségi javulást elérni az épületek fenntartásában, megjelenésében.

A Kisebbségekért–Pro Minoritate Alapítvány 100 ezer forintot kap Terézvárostól, hozzájárulva a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezésének költségeihez. A Hargita megyei Tusnádfürdőn 2018. július 24–29. között megtartandó Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor előadásain rendszerint aktuális, mindkét országot érintő témákat vitatnak meg a meghívott előadók.

Az Erkeles Diákokért Alapítvány számára az önkormányzat a közelmúltban nyújtott támogatást, ennek eredményeként beszereztek egy interaktív táblát. Emellé két újabb táblát telepítenek, s a most megítélt mintegy 2 millió forintos anyagi keretből még a felhasználói tanfolyam költségeit is kifizethetik.

 

Elkészültek a Jókai tér tervei

A TÉR_KÖZ 2016 pályázat keretében újulhat meg hamarosan a Jókai tér. A pályázat sikeres benyújtása után a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy bruttó 200 millió forinttal támogatja Jókai tér felújítását.

A közelmúltban a lakosság tájékoztatása céljából három fórumot is tartott az önkormányzat a tervezőkkel együttműködve. A kiviteli terveket és a költségvetést a lakossági fórumok, műszaki egyeztetések alapján a Lépték-Terv Kft. elkészítette.

A tér közepét eddig használhatatlanná tevő gáznyomás-szabályozó 2018 nyarára tervezett áthelyezése után, még az idén elkezdődhetnek a tér felújításának munkái.

 

Fizetős parkolás a szervíizúton

Terézváros képviselő-testülete még tavaly szeptemberben döntött úgy, hogy megbízza a polgármestert azzal, hogy tárgyaljon a fővárossal az Andrássy út szervizútjainak fizetőparkolóssá tételéről.

A tárgyalások eredményesek voltak, így a kerületi és a fővárosi önkormányzat között meglévő együttműködési megállapodást ennek megfelelően módosították május 29-én. A rendszer a tervek szerint jövő év elején kezdheti meg a működését. Ennek eredményeként várhatóan kevesebben parkolnak majd a szervizutakon, így az itt élők könnyebben találnak várakozóhelyeket lakóhelyük közelében.

  

Gyermekszem a Lovag utcában

Többszöri próbálkozás eredményeként sikerült bérlőt találni a Lovag utca 9–11. szám alatti önkormányzati ingatlanra. A Gyermekszem.Pont Alapítvány havi 4 millió 110 ezer forintért használhatja az iskolaépületet.

 

Siófokon üdülhetnek a nagycsaládosok

A terézvárosi önkormányzat dunabogdányi gyermeküdülője már évek óta sikeresen működik, kedvezményes üdülést biztosítva a kerületben élő fiataloknak. Ennek mintájára szeretnének a Balaton partján is kialakítani egy olyan pihenőhelyet, ahol szociálisan rászoruló terézvárosi családok nyaralhatnak.

A képviselő-testület megszavazta, hogy ennek érdekében vásároljon az önkormányzat mintegy 240 millió forintért Siófokon egy háromszintes komplexumot, ahol egyszerre akár 6-8 család is kikapcsolódhat. A nyaraló az Ezüstpart elején található, ahonnan könnyen elérhető a belváros, s a vízpart is mindössze 140 méterre van.