Pedagógusait köszöntötte az önkormányzat

A kerület óvodáiban, iskoláiban dolgozó pedagógusokat köszöntötte az önkormányzat május 30-án, az Eötvös10 színháztermében. Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere az önkormányzat, a szülők és a gyerekek nevében a közelgő pedagógusnap alkalmából megköszönte az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és az intézményvezetők egész éves kiváló színvonalú, áldozatos munkáját, majd Simonffy Márta alpolgármesterrel Jeszenszkiné Dunavölgyi Máriának, a Tóth Aladár Zeneiskola igazgatóhelyettesének és Rakó Józsefnek, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatójának átadta a kerület legrangosabb szakmai elismerését, a Terézváros közoktatásáért díjat. Negyvenen kiemelkedő pedagógiai munkáért elismerést, az 50, 60, 65 évvel ezelőtt óvónői, tanítói, tanári diplomát szerző – a kerületben élő – pedagógusok pedig arany-, gyémánt-, vasdiplomát vehettek át.

Hassay Zsófia beszédében elismeréssel szólt arról a tehetséget gondozó, a mindennapok gyakorlatában esélyegyenlőséget teremtő nevelő, oktatói munkáról, amelyet a pedagógusok a kerület óvodáiban, iskoláiban néhány éve vagy akár több évtizede óta végeznek. Mint mondta, átadva tudásuk legjavát, jelentős szerepet játszanak abban, hogy a gyerekek felcseperedve tanult szakemberként, művészként, családot alapító fiatalként képviseljék mindazt az értéket, amit maguk is fontosnak, továbbörökítendőnek tartanak.

 

 
Hassay Zsófia beszédében hangsúlyozta: nem csak az ünnepen jár hála és köszönet a pedagógusoknak áldozatos munkájukért
 
 

Mint mondta: a teljesítményükkel kollégáik sorából kiemelkedő pedagógusok méltatásaiban megjelenő különböző készségek és tapasztalatok mérhetetlen gazdagsága arra világít rá, hogy a pedagógus szó milyen sokféle értéket hordoz magában. E sokszínűségben az elkötelezettség, a megújulás és a mindig többre törekvés képessége minden kitüntetett közös jellemzője.

 

Jó pedagógusnak lenni sohasem volt könnyű és most sem az. Gyorsan változik az élet, másként érnek a gyerekek, több helyről táplálkozik az érdeklődésük, ezáltal nehezebb megragadni a figyelmüket – sorolta a polgármester azokat a kihívásokat, amelyek a pedagógustól kreativitást, állandó megújulást igényelnek.

 

 

A polgármester adta át a kitüntetést a 115. évét ünneplő TAZI igazgatóhelyettesének, Jeszenszkiné Dunavölgyi Máriának

 

„A mai gyerekek őszinték, tisztánlátók és másként tekintélytisztelők, mint az előttük járó generációk tagjai. Sokkal közvetlenebbül fejezik ki érzéseiket, indulatukat, hiányukat, érzékenységüket, ragaszkodásukat és meggyőződésüket. Ezt minden percben a helyén kezelni, jól fogadni, személyiséget alakítani, a sok személyiségből csoportot, közösséget formálni igazi művészet” – mondta Hassay Zsófia, hangsúlyozva, nagyon nagyra tartja, hogy a kitüntetettek kivétel nélkül meg akartak és meg is tudtak felelni a magas szintű oktatás iránti igényeknek és valamennyi elvárásnak.

 

 

Rakó József Hassay Zsófiától vehette át a Terézváros Közoktatásáért díjat

 

Beszédének végén köszönetet mondott az óvodákban, iskolákban egész évben szolgálatot teljesítő óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak. Majd a tizenöt, díszdiplomáját átvevő pedagógushoz intézve szavait megköszönte, hogy oly sok évtizeden át kitartottak hivatásuk mellett, s hogy a gyermekek és fiatalok nevelésének, tudásuk gyarapításának szentelték életüket.

 

Az ünnepségen levetítették azokat a kisfilmeket, amiket a Hatoscsatorna a Terézváros Közoktatásáért díjazottjairól készített.

 

 
Haraszti-Csighy Csaba Imréné aranydiplomát vehetett át

 

Kifejezendő az önkormányzat megbecsülését, a kerület köznevelési, egészségügyi, szociális intézményeit igazgatóknak, valamint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi tagintézménye vezetőjének a polgármester és az alpolgármester jutalmat adott át.

 

 

A terézvárosi pedagógusnap a hagyományokhoz hűen fogadással ért véget. 

Jeszenszkiné Dunavölgyi Mária

Tökéletes meglepetés számomra, hogy én lettem a Terézváros Közoktatásáért díj egyik kitüntetettje. Hálásan köszönöm kollégáimnak, hogy titokban tartották előttem, s így még nagyobb örömmel vehettem át ezt a nagyon fontos, sok évtizedes munkát, teljesítményt visszaigazoló erkölcsi elismerést. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám, biztos vagyok abban, hogy az előttem álló évekre is erőt és lendületet ad. Tizenkét éves koromban két dolog érdekelt, a zenetanulás és a kézilabda. Sokáig hegedültem, nyolcadikos voltam, amikor tanáraim javaslatát elfogadva fagottozni kezdtem. Pedagógusként azt tartom a legfontosabbnak, hogy hozzá tudjak tenni valami pluszt tanítványaim személyiségéhez, hogy életre szóló örömöt jelentsen számukra a zene, a hangszeren játszás.

Rakó József

Számomra a Terézváros Közoktatásáért kitüntetés negyvenéves szakmai munkám elismerése. Talán ennyi évtized után hihetetlenül hangzik, de eredetileg nem is tanár, hanem újságíró akartam lenni. Azonban mivel édesapám pedagógus volt, sokat forgolódtam ebben a világban, és végül ezt a pályát választottam. A döntésemet soha nem bántam meg. Bár nem itt élek, mégis igazi terézvárosi lokálpatriótának vallom magam, hiszen sokkal több szál köt ide, mint lakóhelyemhez. A kerület szinte minden zegzugát ismerem, itt van a legtöbb ismerősöm, barátom. Ugyanis én minden egyes tanítványomat és az igazgatóként rám bízott diákomat a barátomnak tartom.

Simonyiné Wessely Judit

A Kecskeméti Óvónőképző Intézetben 1969-ben szereztem diplomát, utána elvégeztem a gyógypedagógiai tanárképző főiskolát, a siketek óvodájában dolgoztam negyven évig. Terézvárosban születtem 1949-ben, kisebb kitérővel ebben a kerületben éltem le az életem. Ide születtem, ismerek minden fát, bokrot a kerületben, itt vagyok itthon. Nagyon örülök, hogy az aranydiplomámat Terézvárosban vehettem át.

Haraszti-Csighy Csaba Imréné

Nagyon hálás vagyok azért, hogy az aranydiplomámat átvehettem. 1969-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán rajz szakos általános iskolai tanárként végeztem. Pályám során az egyéni bánásmódot igénylő gyerekekkel szerettem legjobban foglalkozni. A rajzolás sok örömöt rejt magában, remek eszköz arra, hogy felszínre hozza a tehetséget. Öt éve lakom itt az Ódry Árpád művészotthonban. Nagyon szeretek itt élni, ma sem akasztottam szegre a mesterségem, bekapcsolódtam a művészetterápiai foglalkozásokba. Rövidesen indul majd a 90 éven felülieknek tartott második rajzszakkörünk is.

Szloboda Árpádné

1954-ben okleveles tanítóként végeztem a Győri Állami Tanítónőképzőben, így a vasdiplomámat vehettem át. A pályámat vidéken kezdtem, majd amikor férjhez mentem, akkor kerültem a fővárosba. A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában tanítottam, 1974-től pedig 15 éven át az igazgatója voltam. Kicsit bele is fáradtam, így 1991-ben címzetes igazgatóként nyugdíjba mentem. Nyugdíjasként is visszajártam tanítani, szívesen helyettesítettem a napköziben is. Később korrepetálást vállaltam, így megtanultam a matematikát is, ami korábban sohasem volt az erősségem. Ma már nem tanítok, de a házunkban nagyon szívesen vállalok közéleti munkát. Bár már nem lakom itt, de Terézvárosba mindig örömmel jövök, több mint három évtized köt ide, ezért az otthonomnak érzem.

Czimbalmos-Kozma Adél

A Mesevilág Óvoda munkatársaként az elismerést a tanulási tevékenységekben rejlő személyiségfejlesztési lehetőségek kibontásáért, a Zöld óvoda munkaközösség vezetéséért, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásáért vehettem át. Számomra ez egy visszajelzést jelent, hogy jól végzem a munkám. A családomban mindenki pedagógus, és mivel nagyon szeretem a gyerekeket, számomra nem volt kérdéses a pályaválasztás. Imádom a munkámat.

Zavecz Flóra

Nagyon jólesik, hogy megkaphattam a kitüntetést, amit a Játékvár napunk szervezéséért, gyakorlatvezető munkájáért, a Freinet mozgalomban való részvételért vehettem át. Köszönöm, hogy a vezetőm érdemesnek talált a jelölésre, megtiszteltetésnek tartom, hogy a képviselő-testület pedig elfogadta a jelölést. Minden egyes nap élményt jelent számomra, amit hivatásom gyakorlásával tölthetek. Gyerekekkel foglalkozni fantasztikusan örömteli dolog.