Támogatásra pályázhatnak a fogyatékossággal élők

A képviselő-testület új támogatási formát vezetett be a fogyatékossággal élő terézvárosiaknak. Erre az lehet jogosult, aki kerületi lakóhellyel rendelkezik, fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 350 százalékát (99.750 forint), egyedül élő kérelmező havi jövedelme pedig a nyugdíjminimum 400 százalékát (114.000 forint).

A támogatásra való jogosultság legfeljebb 12 hónapra állapítható meg, a támogatás összege havi 10.000 forint.

 

A hivatal a támogatást annak a hónapnak az első napjától ítéli meg, amely hónapban a kérelmet benyújtották.
A jogosultság lejártát követő napon ismételten be lehet nyújtani a kérelmet, ha pedig még a jogosultság lejárta előtti hónapban nyújtják be azt, akkor az új jogosultságot a korábbi megszűnését követő naptól kell megállapítani.

 

 

A kérelem benyújtásához a nyomtatvány innen letölthető.

 

A nyomtatványon benyújtott kérelemhez csatolni kell:
•    a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát,
•    a fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára való jogosultság igazolását és
•    a családtagok jövedelmére vonatkozó igazolást.

A kérelmet

 

•    személyesen az ügyfélszolgálaton (1067 Budapest, Eötvös u. 4.),
•    postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási főosztályának címezve (1067 Budapest, Eötvös u. 3.),
•    ügyfélkapun keresztül e-papír szolgáltatás használatával (https://epapir.gov.hu/), vagy
•    a honlapon található Önkormányzati Hivatali Portál használatával lehet benyújtani.