Tájékoztató az új lakásigénylési rendszerről

A lakhatási problémák hatékonyabb, célzottabb kezelésére új lakásigénylési rendszert dolgozott ki a terézvárosi önkormányzat.

 

Mit jelent a névjegyzékes rendszer?

 

A lakhatási problémák hatékonyabb, célzottabb kezelésére új lakásigénylési rendszert dolgozott ki a terézvárosi önkormányzat. A pontozáson alapuló névjegyzékes rendszer előnye, hogy nem kell figyelni a pályázati kiírásokat, hanem bármikor be lehet nyújtani az igénylést szociális vagy költségalapú bérlakásra.

 

A jelentkezés elbírálása során több szempontot – például családi állapotot, jövedelmi helyzetet, gyermekek számát, tartós betegséget, fennálló lakhatási körülményeket – figyelembe véve, pontozásos alapon születik döntés a várólista sorrendjéről. (A teljes szempontrendszer a vonatkozó önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében szerepel.)

 

A csupán egyedi azonosítószámokat és a hozzájuk tartozó pontszámokat tartalmazó névjegyzékes lista nyilvános, havi frissítéssel kerül ki az önkormányzat honlapjára és az ügyfélszolgálatra. Így a lakásigénylők követhetik, hogy hány ponttal, hányadik helyen állnak a várakozók sorában. Ez átláthatóbb helyzetet teremt, és a lakásra várók is jobban fel tudják mérni az esélyeiket.

 

 

Hogyan lehet jelentkezni a rendszerbe?

 

Az igénylők a „Lakásigénylés” című nyomtatvány kitöltésével nyújthatják be kérelmüket a névjegyzékbe történő felvételre. A nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös u. 4.) lehet átvenni, és az önkormányzat honlapjáról (www.terezvaros.hu) is le lehet tölteni.

 

A szükséges dokumentumok, adatlapok és tájékoztatók itt találhatók.

 

 

 

Közös érdekünk, hogy a koronavírus-járvány miatt a személyes találkozásokat a legszükségesebbekre csökkentsük. Ezért az ügyfélszolgálat felkeresése helyett javasoljuk, hogy a 351-8936-es telefonszámon jelezze a nyomtatvány iránti kérelmét, és a Tulajdonosi Főosztály postai úton eljuttatja az adatlapot a megadott címre.

 

A lakásigénylés akkor érvényes, ha az igénylő:

 

 • a lakásigénylés benyújtásakor legalább 5 éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Terézváros közigazgatási területén, vagy
 • a Terézvárosi Családok Átmeneti Otthonában élő, modellprogramban résztvevő személy, és legalább 1 éve rendelkezik Terézváros közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel,
 • a lakásigénylés benyújtásakor betöltötte a 18. életévét, vagy házasságkötés okán nagykorúvá vált,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • természetes személy,
 • saját maga, valamint a vele együtt költöző személyek jövedelmi/vagyoni helyzete alapján megfelelnek a szociális vagy a költségalapú bérlés feltételeinek,
 • saját maga, valamint a vele együtt költöző házastárs (élettárs) a lakásigénylés benyújtását megelőző 5 évben nem foglalt el önkényesen a terézvárosi önkormányzat tulajdonában lévő lakást,
 • saját maga, valamint a vele együtt költöző házastárs (élettárs) önkormányzati tulajdonú lakásra szóló bérleti joga a lakásigénylés benyújtását megelőző 5 éven belül nem rendkívüli felmondással szűnt meg,
 • saját maga, valamint a vele együtt költöző házastárs (élettárs) önkormányzati tulajdonú lakásra szóló bérleti jogáról a lakásigénylés benyújtását megelőző 5 éven belül pénzbeli térítés ellenében nem mondott le,
 • saját maga, valamint a vele együtt költöző házastárs (élettárs) az önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát a lakásigénylés benyújtása előtt legalább 3 évvel korábban cserélte el,
 • saját maga, valamint a vele együtt költözők nem szerepelnek több lakásigénylésben,
 • saját maga, valamint a vele együtt költöző házastárs (élettárs) névjegyzék útján való elhelyezése a lakásigénylés benyújtása előtt legalább 3 éve történt,
 • az esetleges hiánypótlási felhívásban megadott határidőig a szükséges iratokat hiánytalanul benyújtja,
 • a névjegyzékes rendszerben felajánlott lakás visszautasításától számított 1 év letelt,
 • a névjegyzékes rendszerben történő elhelyezésétől számított 3 év letelt.

 

Az igénylés a névjegyzékbe való felvételtől számított egy évig érvényes. A névjegyzékből értelemszerűen folyamatosan kerülnek ki azok, akik lakáshoz jutnak. Akiknek ezen időszak alatt nem tud az önkormányzat lakást biztosítani, és továbbra is szeretne a névjegyzékben maradni, azoknak az egy év leteltével be kell nyújtaniuk a hosszabbítás iránti kérelmet.

 

 

Hogyan történik a szerződéskötés?

 

Amennyiben a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. felújított, beköltözhető lakásokat tud biztosítani, akkor az illetékes bizottság a névjegyzék aktuális állása szerinti legmagasabb pontszámot elért igénylőktől bekéri a szükséges igazolásokat, felülvizsgálja az adataikat, és a lakásigények figyelembevételével dönt a bérlők személyéről. A bizottság döntéséről a kiválasztott igénylőt a Polgármesteri Hivatal értesíti, és biztosítja számára a lakás megtekintését.

 

A lakásbérleti szerződést határozott időtartamra, 1 évre lehet megkötni. Az első határozott időtartamú szerződés lejártát követően – a feltételek további fennállása esetén – a lakás 2 évre, majd a 2 év lejártát követően 5 év határozott időtartamra adható bérbe. Ha a feltételek továbbra is fennállnak, a bérlőnek előbérleti joga lesz, és további 5 évre hosszabbíthatja meg a bérleti szerződést.