Rendőreit jutalmazta Terézváros

Terézváros önkormányzata és a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (Teka) jutalmat adott át december 13-án az Eötvös10 különtermében a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kerületi rendőröknek.

Az immár hagyományos év végi ünnepi eseményen elsőként Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere köszöntötte az egyenruhásokat, a kerület alpolgármestereit és jegyzőjét.

 

Rövid beszédében példaértékűnek nevezte a kerületi rendőrkapitányság és az önkormányzat vezetése közötti – a sokrétű feladatellátáson túl hiteles és személyes dimenziókkal is rendelkező – munkakapcsolatot.

 

Hassay Zsófia elmondta: az önkormányzat évi 110 millió forinttal támogatja a helyi rendőrség tevékenységét, ezenkívül a legkiválóbbak elismerésére Szent György-díjat alapított, a fiatal dolgozók elhelyezésére és megtartására két éve nívós szolgálati lakást alakított ki. Évente kétszer pedig jutalommal ismeri el az itt élők, valamint az itt tartózkodók közbiztonságáért és nyugalmáért végzett lelkiismeretes rendőri munkát.

 

 
Hassay Zsófia elismeréssel szólt a rendőrök eredményeiről

 

Mint fogalmazott: az önkormányzat vezetése a felsorolt támogatásokat természetesnek tartja, hiszen a rendőrséggel közös a felelőssége abban, hogy a századfordulós villasorok patinája és meghittsége mellett Európa egyik legnyüzsgőbb ifjúsági szórakozónegyedét is magáénak tudó Terézváros élhető, szerethető, biztonságos és rendezett hely legyen.

 

A kapitányság éves beszámolójából a polgármester kiemelte, sikerült a korábbi jó eredményeket megőrizni és tovább növelni a rendőri jelenlétet a közterületeken. Ennek köszönhetően utcáinkon, tereinken zsibongó élet van, de béke honol.

 

 
A terézvárosi kapitányság legjobban teljesítő rendőrei

 

Hangsúlyozta: a városrész közel negyvenezer lakosának szubjektív biztonságérzetéhez hozzájárul, hogy az elmúlt esztendőkben jól működő, 10 plusz 1 fős körzeti megbízotti rendszert sikerült felállítani. Hatékonynak bizonyult „az iskola rendőre” program, a fiatal és az idősebb célcsoportoknál egyaránt eredményesen működik a bűnmegelőzési tanácsadás, valamint sikeres a fővárosban elsőként bevezetett kerékpár-regisztráció is. Az említetteken túl Terézváros közbiztonsági közalapítványa a kerületi rendőrség munkatársaival közösen szaktáboroztatja a terézvárosi gyerekeket, mobil KRESZ-parkos programokat, tematikus napokat és rajzversenyt szerveznek.

 

Hassay Zsófia az önkormányzat nevében megköszönte a kerületi rendőrkapitányság élén öt éve szolgálatot teljesítő Kecskés Tamás rendőr alezredesnek és az állomány tagjainak a közbiztonság, közrendvédelem, rendezvénybiztosítás, megelőzés, lakossági kapcsolattartás terén nyújtott egész éves színvonalas és eredményes munkáját.

 

 
Kecskés Tamás rendőrkapitánynak a polgármester és a Teka elnöke adta át a jutalmat

 

Kecskés Tamás rendőr alezredes köszönetet mondott a polgármesternek és az alpolgármestereknek azért, hogy az önkormányzat jóvoltából kiemelkedően jó körülmények között dolgozhatnak a kerületben szolgálatot teljesítő rendőrök. Hozzátette: erről azért kell minden alkalommal beszélni, mert a kapitányság támogatása nem tartozik az önkormányzat kötelezettségei közé.

 

Hangsúlyozta, hogy saját és kollégái mindennapi munkásságát a jogszabályban előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítésén túl szívből jövő, őszinte hivatástudat jellemzi. Mindent megtesznek azért, hogy az itt élők biztonságban érezzék magukat. Az önkormányzattól és a lakosságtól kapott elismerést, megbecsülést a jövőben is igyekeznek meghálálni.

 

Lindmayer Viktor, a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke elmondta, az alapítvány minden év végén jutalmazással köszöni meg a kerületben kiemelkedő teljesítményt nyújtó egyenruhások áldozatos munkáját. A Teka az elmúlt héten 18 tűzoltónak, most pedig 20 rendőrnek adott át jutalmat. A közeljövőben 4 millió forint értékű informatikai és irodai eszközzel járulnak hozzá a terézvárosi rendőrök munkakörülményeinek javításához.