Pert nyert az önkormányzat a saját képviselője ellen

Tekervényes jogvita végére tett pontot az a másodfokú bírósági ítélet, amely kimondta: Bálint György szocialista képviselő rosszhiszeműen járt el, és a közte, valamint az MSZP terézvárosi elnöke, Hatvani Csaba között kötött kölcsönszerződés fedezetelvonó volt, amivel az önkormányzatnak 14 millió forintos hátrányt okozhatott volna. Az ügy szálai Terézváros legnagyobb ingatlanbotrányához, két Andrássy úti épület 2004-es áron aluli eladásához vezethetők vissza.

Az Andrássy úti paloták eladásával kapcsolatos büntetőeljárás 2006-ban kezdődött. A „palotaperek” vádlottjai VI. kerületi szocialista, szabaddemokrata politikusként vettek részt 2004-ben két ingatlan – Andrássy út 3. és 47. – pályáztatás nélküli, áron aluli eladásáról szóló döntésben, amellyel Terézvárosnak jelentős anyagi kárt okoztak. A vádlottak többsége a képviselő-testület tagjaként szavazta meg az elidegenítést, a történteket nem tagadták, ám bűnösségüket vitatták. A 2011-es vádemelést követően előbb 2017-ben született meg az elsőfokú, egy évvel később pedig a jogerős ítélet, és a bíróság megállapította a büntetőjogi felelősséget. Fürst Györgyöt, Terézváros egykori vagyongazdálkodásért felelős szocialista alpolgármesterét felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték jogerősen, a többi vádlottat pedig hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesítették.

 

123 millió forint és kamatai

Az ügyben másodfokon eljáró bírói tanács elnöke az indoklásban elmondta: az ingatlanok értékesítésével nem volt probléma, de a módjával igen. Az ítélet szerint Fürst volt az, aki önkényesen válogatott a beérkezett pályázatok közül, majd az általa kiválasztott alapján készítette el az eladásokról szóló előterjesztést. Az indoklás szerint az ügyleteket megszavazó képviselők gondatlanul jártak el, amikor az eléjük terjesztett javaslatokat elfogadták. A bíróság a perben sértettként részt vevő terézvárosi önkormányzat kárának megtérítésére is kötelezte az elítélt vádlottakat – ezt az összeget 123 millió 10 ezer forintban állapította meg, a kamatfizetés kezdete pedig 2006. október 6. A visszafizetendő összeg mostanra 200 millió forint felett jár.

 

Terézváros önkormányzatának elemi érdeke, hogy ez az összeg befolyjon a számlájára, amennyiben az elítéltek önként nem fizetnek, ennek végrehajtással kell érvényt szerezni. Az ügy elítéltjeinek felelőssége egyetemleges, ami azt jelenti, hogy valamennyiükön behajtható akár egy összegben is a több mint 200 millió forint. A jogerős bírósági ítélet óta azonban csak a megítélt pénz töredékét sikerült behajtania az önkormányzatnak, mert az elítéltek közül többeknek nincs vagyona, sőt még bankszámlája sem, vagy ismeretlen helyen tartózkodik. Kivételt jelentett közülük Hatvani Csaba, aki a másodfokú ítélet megszületésekor is a terézvárosi képviselő-testület MSZP-s tagja volt. A politikust már 2013-ban elítélték jogerősen egy másik ügyben, hivatali visszaélés miatt, de egészen 2019-ig képviselő maradt, és jelenleg is az MSZP terézvárosi elnöke.

 

Előzési kísérlet

A végrehajtási eljárásban 2019-ben foglalták le Hatvani Csaba házát. Ezt követően az önkormányzat a végrehajtást foganatosító bíróságtól értesült arról, hogy a végrehajtásba a jelenlegi MSZP-s képviselő, Bálint György be szeretne csatlakozni egy közte és Hatvani Csaba között létrejött régi kölcsönügyletre hivatkozva. (Bálint György a becsatlakozási kérelméről nem tájékoztatta az önkormányzatot.) Ez azt jelentette volna, hogy végrehajtáskor először Bálint Györgyöt fizetik ki, csak azután következett volna az önkormányzat a követelésével. Bálint György becsatlakozási kérelmét, és így 14 millió forintos követelését azonban az önkormányzat 2020-ban megtámadta a végrehajtást foganatosító bíróságnál.

 

A Fővárosi Törvényszék végrehajtási ügyben született jogerős döntése 2020 decemberében kimondta: az MSZP terézvárosi képviselője és Hatvani Csaba között létrejött szerződés valószínűsíthetően azt a célt szolgálta, hogy az önkormányzat Hatvani Csaba ingatlanából ne nyerhessen kielégítést.

 

Nem mondott le

A végzés kézhezvételét követően Soproni Tamás azonnal tájékoztatta a kerületi koalíciós pártokat, valamint az alpolgármestereket a bírósági döntésről. Szóba került, hogy Bálint Györgynek azonnali hatállyal le kell mondania pozícióiról, így a tulajdonosi bizottság elnökségéről és a vagyonkezelő felügyelőbizottsági elnökségről, valamint felmerült az is, hogy vissza kell adnia képviselői mandátumát. Miután Bálint György nem mondott le tisztségeiről, Soproni Tamás a nyilvánosság előtt távozásra szólította fel az MSZP-s képviselőt. Lindmayer Viktor, a Fidesz–KDNP frakcióvezetőjének javaslatára a veszélyhelyzet alatt működő Döntés-előkészítő Tanács május végén végül visszahívta önkormányzati tisztségeiből Bálint Györgyöt – a mandátumáról csak maga a képviselő mondhatna le.

Azonban Bálint György is lépésre szánta el magát: a korábbi végrehajtási eljárás kapcsán hozott bírói végzések ellenére az MSZP-s politikus pert indított a végrehajtási eljárásba való becsatlakozás érdekében – az önkormányzat ellen, amelynek ő maga is a képviselője. Vagyis meg kívánta előzni a végrehajtásban Terézvárost, hogy előbb jusson hozzá 14 millió forintjához, mint a kerület.

 

A kulcsszó: fedezetelvonó

A polgári perben első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2021 júliusában kimondta, hogy a Hatvani Csaba és Bálint György közötti hitelszerződés nem volt színlelt, valós kölcsönről volt szó és sor került a pénzmozgásra. Azonban, szólt az elsőfokú ítélet, Bálint György rosszhiszeműen járt el, mivel a 2018-as szerződéskötéskor – amikor jelzálogot jegyeztetett be Hatvani Csaba ingatlanára – tudott a vele baráti viszonyt ápoló Hatvani megrendült anyagi helyzetéről és az ellene megítélt magas összegű kártérítésről. A becsatlakozási kérelemről született elsőfokú ítélet szerint a kettejük közötti – az ingatlanbotrányban született másodfokú, 2018-as ítélet után nem sokkal létrejött – szerződés fedezetelvonó volt, vagyis teljesen vagy részben elvonta volna annak az alapját, hogy Terézváros jogos kártérítési igénye kielégíthető legyen. Mivel a kölcsön fedezetelvonó volt, ezért arról a bíróság kimondta, hogy hatálytalan az önkormányzat irányában.

 

Bálint György megfellebbezte a döntést, és másodfokon a Fővárosi Törvényszék járt el. A november elején meghozott jogerős ítélet helyben hagyta a korábbi döntést, ezzel az ügy, legalábbis a bíróságon lezárult. A bíróság egy végzést is hozott, ennek értelmében a Hatvani Csaba elleni folyamatban lévő végrehajtás felfüggesztése megszűnt – Terézváros kártérítési igénye most már kielégíthető.

 

Az ítélet decemberi kézbesítése után Bálint György továbbra sem mondott le mandátumáról, a képviselő-testületnek azonban lépnie kellett a kialakult helyzetben, és felszólította Bálint Györgyöt a lemondásra.

 

Az összeállítást készítette: Csepregi Botond és Gajdács Emese
Fotó: Adrián Zoltán/kepszerk.hu