Minden jó célra jut támogatás

Két ülést tartott február 21-én a képviselő-testület. Az első, kötött napirendűn a képviselők elfogadták Terézváros 2019. évi költségvetését, a második, rendes ülésen a testület több olyan döntést is hozott, amely az itt élők, illetve itt működő szervezetek, egyházak támogatásáról szólt. Kiválasztották a Hunyadi téri csarnok belsőépítészeti munkáiért felelős céget és határozatot hoztak a Lövölde téri játszótér felújításáról.

Minden eddiginél több pénz jut fejlesztésre

 

A képviselő-testület februári ülésén elfogadta Terézváros idei költségvetését, amely újabb bizonyítéka annak, hogy a „jó gazda” módjára történő gazdálkodás meghozza az eredményt. Ebben az évben is tovább próbáljuk fokozni a tempót: többet szánunk értékmegőrzésre, fejlesztésre, nagyobb mértékű és szélesebb körben elérhető önkormányzati támogatásokra, amelyeknek minden eddigi elemét megtartjuk és a ráfordítások összegét is növeljük.

 

A kerület költségvetésének főösszege az idén minden eddiginál magasabb, 19,5 milliárd forint. Adósságunk nincs, hitelfelvételre nem volt szükség, az általános tartalékban 118 millió, míg a fejlesztési tartalékban 788 millió forint áll rendelkezésre. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy nem vezettünk be új adót és a meglévők mértékét sem emeltük.

 

Ez a költségvetés is jó példája annak, hogy az önkormányzat a saját bevételeinek emelését továbbra sem a lakosság terheinek növelésével oldja meg. Ezután is a jó munkaszervezés, a hatékonyabb és gyakoribb ellenőrzések, a kínálkozó pályázati lehetőségek megragadása, az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, illetve további gyarapítása lesz tevékenységünk fókuszában.

 

Az idén még többet kívánunk fordítani értékmegőrzésre, fejlesztésre, nagyobb mértékű és – a jogosultsági feltételek tágításával – szélesebb körben elérhető önkormányzati támogatásokra. Fontos megemlíteni, hogy a lakosságot érintő támogatási rendszerünknek minden eddigi elemét megtartjuk, illetve a ráfordítások összegét is növeljük. A cél továbbra is az, hogy ha az önkormányzati gazdálkodás lehetővé teszi, akkor ennek eredményéből a polgárok közvetlenül is részesedjenek. Ez tette lehetővé, hogy – többek között – a szociális területen 2019. január 1-jétől ismételten kedvező változások következzenek be.

 

Emelkedik a társasház-felújítási támogatások mértéke

 

Az építőiparban tapasztalható árnövekedés miatt az önkormányzat a társasház-felújítási támogatásoknál növeli az albetétenkénti támogatás mértékét, illetőleg az összegszerűen meghatározott támogatás mértékét 20 százalékkal.

 

Az elmúlt négy évben az önkormányzat kiemelt feladatként kezelte a társasházak felújításának támogatását. A fő cél az épületek rekonstrukciója, új berendezések létesítése, épületszerkezeti, -gépészeti fejlesztések, az üzemelés biztonságossá tétele, a műemléki értékek megőrzése, a városkép javítása. A támogatások köre folyamatosan bővült: ennek köszönhetően ma már anyagi segítséget kaphatnak az igénylők a bejárati kapuk cseréjére, lépcsőház- és kapualj-felújításra, kaputelefon-rendszer kiépítésére is.

 

Környezetrendezés a Lövölde téri játszótéren

 

A képviselő-testület döntött a környékbeliek által látogatott, a forgalmas kerülethatáron elhelyezkedő Lövölde téri játszótér felújításáról.

A Lövölde tér egy zsúfolt és intenzíven használt, nagy bérházak árnyékában lévő terület, ahol a játszótér mind játszóeszközei, mind burkolatai, mind cserjeállománya tekintetében felújításra szorul. A játszótér területének felülete jelenleg két jól elkülönült részre osztható: a játszószereket is tartalmazó térre és a térkő burkolatos pihenőrészre, amelyen nem kívánnak változtatni a tervezett átalakítás során.

 

A burkolati elemek cseréjén kívül nemcsak minőségében, hanem mennyiségében is nő a játszóeszközök, az utcabútorok, a hulladéktárolók száma, továbbá kerékpártárolókat alakítanak ki. A koncepcióterv végleges változatának kialakításához az önkormányzat bevonja a kerületi óvodák intézményvezetőit, pedagógusait, továbbá lehetőséget kíván biztosítani a kerületi lakosságnak is arra, hogy vegyenek részt a tervezésben, ötleteikkel, tanácsaikkal segítsék a munkát.

 

Az előzetes tervezői becslések a beruházás teljes költségigényét – beleértve a közműfejlesztést is – mintegy nettó 80 millió forintra teszik, amelynek fedezetét az önkormányzat biztosítja.

 

Megszépül a TEKA tábor Balatonföldváron

 

A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány tizenöt esztendeje rendezi meg nyári táborait, ahol a kerületi gyerekek a rendőrség, a katasztrófavédelem, a polgárőrség, a büntetés-végrehajtás, a közterület-felügyelet munkájával ismerkedhetnek. A díjmentesen igénybe vehető tíznapos tábornak 2013 óta egy balatonföldvári, tóparti ingatlan ad otthont. Ezt a bázist újítja fel az üzemeltető az idén, és a munkákhoz a terézvárosi önkormányzat is hozzájárul előfinanszírozás formájában, 9 millió forinttal. A keretösszeg erejéig az üzemeltető a 2019–2022-es nyári időszakban szállást és étkezést biztosít a TEKA tábor kis lakóinak. Így már az idei nyáron megújult, megszépült vizesblokkok, szobák és nyílászárók várják a gyerekeket.

 

Óvodai beíratás, gyógypedagógusok

 

A képviselő-testület döntése értelmében az idén az óvodai beiratkozás május 6. és 10. között lesz Terézvárosban. A testületi ülésen határoztak arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének érdekében az önkormányzat támogatja az utazó gyógypedagógusok hálózatát. Ehhez a Belső-pesti Tankerületi Központtal köt megállapodást, s az önként vállalt feladatra 10 millió forintot tervez az idei költségvetésben.

 

Támogatás a Vöröskeresztnek és a Máltai Szeretetszolgálatnak

 

A Vöröskereszt kerületben végzett munkáját az önkormányzat 2019-ben 2 millió forinttal segíti. Beszámolójukból kiderült, hogy a szervezet a hozzájuk eljuttatott adományokból élelmiszerrel, ruhaneművel, háztartási szerekkel, könyvekkel, esetenként bútorokkal segíti a hozzájuk forduló rászorulókat. Tavaly 7 millió forintnyi adományból 1545 családot támogattak.

 

A terézvárosi képviselők megismerhették a Máltai Szeretetszolgálat tavalyi, kerületünkben végzett tevékenységének beszámolóját. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy az Eötvös utcai nappali melegedő nemcsak a hajléktalanoknak, de az itt élő rászorulóknak is nyújt szolgáltatást. A tisztálkodási, mosási lehetőség mellett ruhaosztást is tartanak, élelmiszerrel látják el az ide betérőket, információkkal segítik őket, 2018 novemberétől pedig a téli krízisidőszakban éjjeli menedékhelyként is funkcionálnak. Terézváros önkormányzata az éves feladatok ellátását idén 4 millió forinttal támogatja.

 

Segítség egyházaknak, alapítványoknak, Bözödújfalunak

 

A képviselő-testület több támogatásról is döntött. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a holokauszt magyarországi emléknapja alkalmából szervezett koncert megrendezéséhez 250 ezer forintot kap az önkormányzattól.

 

A Szent Család-plébánia a közösségi terem tetejének felújításához 5 millió 500 ezer forint, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség pedig a Vasvári Pál utcai zsinagóga rekonstrukciójához 5 millió forint támogatást kap Terézvárostól.

 

A romániai falurombolások jelképévé lett Bözödújfalu katolikus templomának újjáépítésére másfél milliós támogatást szavaztak meg a képviselők. Mint ismeretes, a székelyföldi kistelepülés lakóit 1985-ben kezdték kitelepíteni, majd 1988-ban egy állítólagos víztározó építése miatt elárasztották a falut. A vízből kiemelkedő templomtorony 2014-ben leomlott. Most a cölöpökön álló, hídon megközelíthető Összetartozás Templomát építik fel a helyiek.