Minden a Zöld udvar pályázatról

Megválaszoljuk a leggyakrabban feltett kérdéseket a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata által a társasházi zöldfelületek fejlesztésére kiírt pályázattal kapcsolatban.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

 

A pályázatot elektronikus úton, a www.terezvaros.hu oldalról elérhető, hiánytalanul kitöltött adatlapon, a csatolandó dokumentumokkal együtt lehet benyújtani a zoldudvar@terezvaros.hu mail címre.

 

 

Mi a megvalósítás határideje?

 

A pályázat megvalósítására a nyertes pályázóknak a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 9 hónap áll rendelkezésre. A szerződésben rögzített befejezési határidőt, annak lejárta előtt benyújtott, a hosszabbítás indokát tartalmazó közös képviselői kérelem alapján egy alkalommal az Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága jogosult meghosszabbítani maximum 6 hónappal.

 

 

Hogyan történik a finanszírozás?

 

A pályázat utófinanszírozású. Az elvégzett munkákat igazoló számlákat legkésőbb a számla keltét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A 2020. június 5. és a pályázati döntés közötti időszakban megvalósított felhasználás esetén a számlákat a szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell benyújtani. A szerződés szerinti munkák részhatáridejű, ill. teljes körű elvégzése és átvétele után a részszámla, ill. a teljes összegű számlára eső támogatás összege átutalásra kerül a társasház számlájára 60 napon belül.

 

 

Kis összegű pályázat esetén is szükséges-e közgyűlési határozat?

 

Érvényes közgyűlési határozat minden esetben, az igényelt támogatási összeg nagyságától függetlenül szükséges.

 

 

Lehetséges-e a belső udvarok zöldítése, ha pince van az udvar alatt?

 

Igen, azonban tartószerkezeti (statikus) tervező vagy szakértő bevonása javasolt, melynek költsége a pályázat keretében elszámolható, mint szükséges műszaki vizsgálat elvégzésének díja (legfeljebb bruttó 50.000 Ft értékben).

 

 

Miért szükséges beadni a műemlékvédelmi szempontok figyelembevételéről szóló nyilatkozatot?

 

Terézváros Önkormányzata a kialakult gyakorlatnak megfelelően kiemelt fontosságúnak tartja az örökségvédelmi szempontok érvényesítését a társasházi fejlesztések, így a belső udvarok zöldítése során is. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem ismert azon pályázni kívánó társasházak száma, amelyek épülete védett, továbbá azok védettségének jellege sem, az udvarzöldítésre vonatkozó pályázati felhívást kiegészítésre került az örökségvédelmi szempontok figyelembevételére vonatkozó nyilatkozattal, amely kötelezően benyújtandó mellékletként alkalmas arra, hogy a társasház az esetleges védettség tényéről tájékozódjon, és annak szempontjait figyelembe vegye. Védett épület udvarának zöldítését célzó nyertes pályázókat az örökségvédelmi szempontoknak megfelelés érdekében az önkormányzat szakemberei fogják segíteni, valamint a Szent István Egyetem Tájépítészeti Karának bevonására is lehetőség nyílik.

 

 

Hogyan kerül sor tájépítész hallgatók bevonására?

 

Annak érdekében, hogy az udvarzöldítések során minden szempontból a legjobb végeredmény születhessen, az Önkormányzatnak lehetősége lesz tájépítész hallgatók segítségét igénybe venni. A lehetőség iránt érdeklődő társasházak nagy száma és az egyetemi nyári szünet miatt azonban az idei pályázatok összeállításában még nem tudnak hallgatók részt venni, ezért a társasházaknak önállóan kell a pályázatuk szakmai tartalmát kidolgozni. Az eddig beérkezett kérdések és felmerült szempontok (pl. tűzvédelem, örökségvédelem) alapján azonban várhatóan a nyertes pályázatok esetében is szükséges lesz továbbfejlesztés, melyre egyrészt a tájépítész hallgatók bevonásával, másrészt az önkormányzat munkatársai által nyújtott tanácsadással kerülhet sor. A nyertes pályázókkal a támogatási összeg felhasználására vonatkozó szerződés megkötése az esetleges továbbfejlesztési igény figyelembevételével fog megtörténni.

 

 

Milyen növényeket érdemes tervezni társasházunk udvarára?

 

A belső udvarok növényélettani szempontból meghatározó adottságai (pl. méretek, benapozottság, vízellátás, vízelvezetés, kialakítható termőréteg vastagság) nagyon eltérőek lehetnek. A tervezéshez és a növények kiválasztásához segítséget nyújthat Budapest Főváros Önkormányzatának megbízásából készült Zöldinfrastruktúra Füzetek 5. része, mely a javasolt növények fajlistáját is tartalmazza:

Zöldinfrastruktúra füzetek 5. - Belvárosi belső udvarok megújítása (18Mb)

https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKTURA_FUZETEK_belsoudvarok_20191018_online.pdf

 

Amennyiben homlokzat zöldítése is tervezett, a Zöldinfrastruktúra Füzetek 2. részét is érdemes lehet tanulmányozni:

Zöldinfrastruktúra füzetek 2. - Zöldhomlokzatok (21,9 MB):

https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/Zoldhomlokzatok_2017.pdf

 

 

A már megvásárolt növények, eszközök elszámolhatóak-e a pályázatban?

 

Igen, benyújtható a pályázó társasház nevére és címére szóló számla elszámolható abban az esetben, ha a beszerzés 2020. június 5. után történt.

 

 

Kizárólag növények, vagy egyéb látványjavító beruházásra (pl. tűzfal éjjeli LED-es megvilágítása) is fordítható-e a pályázati támogatás?

 

A társasházi belső udvarok zöldítésére vonatkozó pályázat kifejezetten egy zöldítési célú pályázat, amelynek célja Terézváros zöldfelületeinek növelése. A pályázat keretében csak a belső kert kialakításához, a növények ültetéséhez, gondozásához szükséges anyagok, eszközök vásárolhatóak meg.

 

 

Képek: Tuba Zoltán/Képszerkesztőség