Megkezdte munkáját az új képviselő-testület

Alakuló ülését tartotta november 5-én Terézváros új képviselő-testülete. A zsúfolásig telt tanácsteremben az eskütételek és a tisztségviselők megválasztása mellett már konkrét intézkedésekről is döntött a grémium.

Soproni Tamás polgármester elöljáróban arra hívta fel a testület tagjait, hogy a választási kampány sérelmeit feledve immár törekedjenek az együttműködésre, hiszen Terézváros problémáit csak közösen oldhatják meg.

 

Beszámolt a választási bizottság elnöke

 

„Nincs fideszes kosz, MSZP-s légszennyezettség vagy épp DK-s szegénység. Ezek mind az összes terézvárosi problémái. Bennem nincs kétség afelől, hogy a terézvárosiak által megválasztott összes képviselő a teremben elhivatott, hogy egy zöldebb, tisztább, átláthatóbb és élhetőbb kerületet teremtsünk magunk köré” – fogalmazott Soproni Tamás, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek meg a közelmúltban elhunyt Vígh Györgyről. Mint ismeretes, a Szinyei Merse Pál Gimnázium testnevelőtanára 2017. január 20-án, a veronai buszbalesetben két gyermekét veszítette el, ő maga pedig több diákját is kimentette a lángok közül.

 

 

Az ülést levezető Soproni Tamás polgármester konstruktív együttműködésre kérte a testület tagjait

 

Az alakuló ülés Ölbey Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolójával folyatódott. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy Terézváros 30 630 választásra jogosult polgárából október 13-án 12 945-en járultak az urnákhoz, ez pedig 42,26 százalékos részvételt jelent. Soproni Tamás 7314 szavazatot kapott, míg elődje, Hassay Zsófia 5409-et. Az ellenzéki összefogás jelöltjei minden választókerületben első helyen végeztek, míg a Fidesz–KDNP a kompenzációs listáról négy képviselői helyet szerzett.

 

Terézváros új, 14 tagú képviselő-testülete: Soproni Tamás (polgármester), Szász Károly, Kecskés Balázs, Miyazaki Jun, Győrffy Máté, Sajószegi Péter, Németh Helga Anna, Bálint György, Szilágyi Erika, Gaár Iván, Heltai László, Császárné Csóka Ilona, dr. Bundula Csaba, Simonffy Márta, Lindmayer Viktor. A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők és a bizottsági tagok ünnepélyes esküt tettek az ülésen megjelentek előtt.

 

 

Gaár Iván, Szilágyi Erika, Bálint György, Sajószegi Péter és Németh Helga Anna  képviselők munka közben

 

Megválasztották az alpolgármestereket és a tanácsnokokat

 

Alpolgármesterré választották Győrffy Mátét, aki a városfejlesztési, Miyazaki Junt, aki a humán ügyekért, valamint Temesvári Szilviát, aki a környezetvédelmi és civil ügyekért lesz felelős az új testületben. Az ülésen derült ki, hogy az előterjesztésben szereplő negyedik jelölt, Juhász Szabolcs egy jelenleg is folyamatban lévő büntetőeljárás vádlottja, így vele kapcsolatban nem hozott döntést a testület.

 

A grémium döntése szerint a civil kapcsolatokért felelős tanácsnok Szilágyi Erika, az idősügyi Szász Károly, a társasházi Sajószegi Péter, a közbiztonsági pedig Gaár Iván lett.

 

Az ülésen sor került az önkormányzati cégek igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására is.

 

 

Győrffy Máté, városfejlesztésért felelős alpolgármester

 

Négy bizottság alakult meg

 

A képviselő-testület négy bizottságot hozott létre. A humán bizottság elnöke Németh Helga Anna, alelnöke Szász Károly, tagok: Császárné Csóka Ilona, Sajószegi Péter, Szilágyi Erika, Greskovics Boglárka, Takács Gergely, Komjáthy Anna és Hegyi András.

 

A pénzügyi és jogi bizottság elnöke Kecskés Balázs, alelnöke Németh Helga Anna, tagok: Lindmayer Viktor, Gaár Iván, Matolcsi Györgyné, Kovács Aranka és Molnár Gergely.

 

A tulajdonosi bizottság elnöke Bálint György, alelnöke Heltai László, tagok: Kecskés Balázs, dr. Bundula Csaba, Sajószegi Péter, Nyíri Gábor, Fülöp Gergely, Tóth Viktor és Töreki Milán.

 

A környezetvédelmi bizottság elnöke Heltai László, alelnöke Bálint György, tagok: Sajószegi Péter, Simonffy Márta, Szász Károly, Varga Máté, Csontos Gyöngyi, Szabó Krisztina Diána és Matokanovic Lídia.

 

A testületben négy frakciót hoztak létre a pártok. A Momentum frakcióvezetője Németh Helga Anna, az MSZP-t Szilágyi Erika, a DK-t Kecskés Balázs, a Fidesz–KDNP-t pedig dr. Bundula Csaba vezeti.

 

Dr. Bundula Csaba sérelmezte, hogy az új vezetés méltatlanul kevés bizottsági helyet ajánlott az ellenzékbe került pártoknak, illetve az önkormányzati cégek felügyelőbizottságaiba sem „engedték be” őket. Soproni Tamás reagálásában elmondta, az önkormányzati cégek ellenőrzésére a későbbiekben módjuk lehet az ellenzéki képviselőknek, ő ugyanis nem zárkózik el attól, hogy biztosítsanak helyet számukra a felügyelőbizottságokban. A polgármester ugyanakkor leszögezte: ők most nagyjából ugyanolyan ajánlatot tettek a fideszeseknek, mint amilyet ők tettek hatalomra kerülésükkor az akkori ellenzéknek.

 

Soproni Tamás polgármester kihangsúlyozta, hogy a választási kampány során tett ígéreteiket betartják, programjuk célkitűzéseit mielőbb meg kívánják valósítani. Ennek érdekében már az alakuló ülésen három erre vonatkozó előterjesztést is benyújtott, amelyet a testület elfogadott.

 

 

A képviselők az eskü szövegét Ölbey Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke után mondták 

 

Cél: a közterületek állapotának javítása

 

A kerület új vezetésének első döntései között volt a tisztább és rendezettebb Terézvárosért intézkedéscsomag elfogadása.

 

A polgármester által előterjesztett anyag emlékeztet arra, hogy az új önkormányzati ciklus kiemelt feladatai között szerepel a közterületek állapotának javítása. A cél, hogy a kerület tisztább, rendezettebb legyen, s ennek érdekében azonnali intézkedéseket hoznak.

 

A Zéró tolerancia a szeméttel szemben program keretében a szándékok szerint Terézvárost Budapest egyik legtisztább kerületévé teszik már egy éven belül. Folytatják az elmúlt hónapokban megkezdett intenzív közterületi takarítási tevékenységet, emellett további intézkedésekkel javítják a kerületi utcák és parkok tisztaságát.

 

A közterületi szemetesedények számának növelése a következő lépés a szemeteléssel szemben vívott küzdelemben, ami többek között a kutyaszemetesek (dogboxok) és a kisebb utcákban elhelyezett kukák számának emelésével valósítható meg.

 

Ugyancsak az azonnali intézkedések között van a zöldterület méretének radikális növelése. Ennek célja, hogy Terézvárosban tízezer négyzetméterrel növeljék a zöldterület méretét, ezért fásítási programba kezd az önkormányzat. Belső-Terézváros mellett többek között a Csengery és a Szondi utcában. A fővárossal együttműködve a Podmaniczky utcai rozsdaövezetben egy új, zöld ligetet hoznak létre a terézvárosiaknak kutyafuttatókkal, játszóterekkel, futópályával és természetesen sok-sok fával.

 

 

Soproni Tamás polgármester mellett Temesvári Szilvia, Juhász Szabolcs és Győrffy Máté

 

A parkolási káosz megoldása is Soproni Tamás és az ellenzéki együttműködés programpontjai között szerepelt a választás során, s ez is az első testületi ülés napirendjei közé került. Az erről szóló, Soproni Tamástól származó előterjesztés szerint Budapest parkolási és közlekedési gondjai lényegében minden kerületben egyformák: a túl sok autó, a túl kevés parkolóhely, az „okos” megoldások hiánya nehezíti az autós közlekedést, de ugyanilyen nehézséget okoz a felszínen közlekedő közösségi közlekedési járművek számára is. A terézvárosi polgárok parkolási helyzetének javítása elsőrendű feladat. Az a cél, hogy olyan megoldásokat keressen az önkormányzat, amelyek segítenek abban, hogy a terézvárosiak lakóhelyük közelében tudjanak parkolóhelyet találni.

 

A képviselők többsége által elfogadott előterjesztés értelmében a testület felkérte a polgármestert, hogy Terézváros tisztaságának javítása, zöldterületének növelése és parkolási helyzetének javítása érdekében dolgozzon ki részletes javaslatot.

 

Céltartalék a köztisztaságért felelős cégnek

 

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. feladatai között a közfoglalkoztatás szervezésén túl kiemelten fontos szerepet játszik a terézvárosi lakókörnyezet gondozása, egy tisztább, élhetőbb Terézváros kialakítása.

 

Annak érdekében, hogy mindezek a célok megfelelő szinten és minőségben biztosíthatók legyenek a jövőben, a polgármester javaslata alapján a költségvetésben szereplő előirányzaton túlmenően 20 millió forint összegű céltartalékot képeznek a kft. működési kiadásainak fedezésére. Ezt a cég a köztisztasági feladatok színvonalas ellátására fordíthatja.

 

 

Az új testület 14 fős, és 4 frakciót alkottak a pártok képviselői

 

„Ez a Minimum!” program az átláthatóságért

 

Az „Ez a Minimum!” program egy 2014-ben az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a TI Magyarország elnevezésű szervezetek részvételével indult szerepvállalás, amelynek lényege az volt, hogy az önkormányzati választásokon induló képviselő- és polgármesterjelölteket arra kérték, tegyenek vállalást, hogy megválasztásuk esetén, már munkájuk első száz napjában fellépnek önkormányzatuk átláthatóbbá tételéért. A kezdeményezéshez 193 jelölt csatlakozott, közülük a választáson negyvenhárman nyertek mandátumot.

 

 

Miyazaki Jun, a humán ügyekért felelős alpolgármester

 

Az új képviselő-testület első ülésén a polgármester a program továbbfejlesztett alkalmazására tett javaslatot, hiszen véleménye szerint az átláthatóság, a számonkérhetőség és a részvétel nem csak állami szinten fontos mércéje a jó és elszámoltatható döntéshozatalnak. A program célja, hogy segítsen az önkormányzatoknak és a polgároknak is az átláthatóbb, számonkérhetőbb és az állampolgári kezdeményezésekre nyitott működés kialakításában. A program tartalommal tölti meg az átláthatóságot: a száraz adatokból fenntartható, közérdekű információcserét hoz létre az önkormányzat és az állampolgárok között.

 

A csatlakozás első lépéseként a képviselő-testület kinyilvánította az „Ez a Minimum!” korrupció elleni és átláthatósági program megvalósítása iránti elkötelezettségét. A megvalósítás érdekében a képviselő-testület az önkormányzat működését elsősorban az alábbi területeken tervezi átláthatóbbá tenni: a képviselő-testület és a bizottságai üléseinek nyilvánossága; az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos eljárások, az ilyen adatok megismerhetővé tétele; az önkormányzati költségvetés végrehajtása és az önkormányzati gazdálkodás; az önkormányzat által kötött szerződések és az önkormányzat által kiírt közbeszerzések; az önkormányzati vagyon kezelése; az önkormányzati tulajdonú vállalatok gazdálkodása.

 

A képviselő-testület felhívta a polgármestert arra, hogy tekintse át az önkormányzat és cégei adatnyilvánossággal kapcsolatos gyakorlatát, különös tekintettel a honlapjukon közzétett adatok körére és a közzétételi eljárás szabályozottságára, tegyen előterjesztést a program végrehajtásához szükséges jogszabályok megalkotására, valamint a 2020-as költségvetésében gondoskodjék a végrehajtásához szükséges intézkedések költségvetési fedezetéről.