Közmeghallgatás Terézvárosban

Terézváros utcáinak, tereinek tisztaságát, a vendéglátó- és szálláshelyek működésére, nyitvatartására vonatkozó szabályok betartatását, a parkolási helyzetet kifogásolták a legtöbben a képviselő-testület december 12-én, az Eötvös10 színháztermében megtartott 2019 évi közmeghallgatásán. A zöldterületek bővítésével, a társasházak felújításának támogatásával, a kerület gyalogos és autós közlekedésének javításával kapcsolatban is sok kérdés, jobbító szándékú javaslat hangzott el.

Láthatóan jó ötletnek bizonyult a közmeghallgatás dátumának előbbre hozása, a kerület problémáinak számbavételére, a jövőbeli fejlesztési terveinek megbeszélésre szolgáló fórumon ugyanis nagyságrendekkel többen vettek részt, mint az előző években.

A termet zsúfolásig megtöltő terézvárosiak köszöntése és a közmeghallgatásokra vonatkozó szabályok ismertetése után Soproni Tamás, polgármester örömtelinek nevezte a megnövekedett érdeklődést, mivel, mint mondta, a kerület új vezetésének határozott célja, hogy egy aktívabb, a projektek előkészítésében részt vevő, kezdeményező szellemiségű közösség jöjjön létre a kerületben.

 

 

 

Soproni Tamás polgármester köszöntőjében az együttműködés, a közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta

 

Programjuk legfontosabb elemei közül a polgármester Terézváros zöldebbé, rendezettebbé, élhetőbbé tételét emelte ki. Szavai szerint az ígért változtatások előkészítésének már nekiláttak, mi több, már néhány eredményről is be tud számolni. Példaként említette, hogy a képviselő-testület döntésével ingyenessé tette fertőző agyhártyagyulladás megelőzését szolgáló, közel kilencvenezer forintba kerülő védőoltást az egyedülálló, valamint szociálisan rászoruló szülők gyermekeinek.  Készül az önkormányzat ingatlangazdálkodásában a szociális szemlélet erősítését szolgáló előkészítő anyag is, ami már a tavaszi pályázat kiírásakor irányadó lesz. Februárban a képviselő-testület elé kerülnek – az önkormányzati cégek vezetőiből, a területért felelős alpolgármesterekből, a hivatal osztályainak szakembereiből álló munkacsoportok által kidolgozott – a zöldesítésre, a tisztaság, a kerületben élők parkolási lehetőségeit javító, konkrét lépéseket tartalmazó javaslatok – sorolta. A parkolással kapcsolatban megjegyezte, a kizárólagos használatra vonatkozó engedélyek visszavonásával 33 helyet sikerült visszaszerezni, de hosszú távon azt szeretnék elérni, hogy este hat után a parkolóhelyek harminc százalékát kizárólag a kerületben élők használhassák.

 

 

A közmeghallgatáson nagyon sokan azonnal választ kaptak kérdéseikre

 

A vendéglátó- és szálláshelyekkel kapcsolatban az adott társasházban, illetve a környéken lakók részéről nagyon sok panasz hangzott el. Ezekre reagálva a polgármester elmondta, a nyitvatartásra, a teraszok területfoglalási engedélyének, a szabályos üzemeltetésére vonatkozó szabályok betartására a jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt fognak fektetni. Jövőre növelik az ellenőrzésben résztvevő rendészeti, kereskedelmi osztály dolgozóinak létszámát, még szorosabbra fűzik a közrend biztosítása érdekében a kerületi rendőrkapitánysággal az együttműködést.

Terézváros egyes részeiben az átmenő forgalom csillapítására, új gyalogos átkelők kijelölésére, a meglévő átkelőhelyek biztonságosabbá tételére, no meg a parkolóhelyek hiányának enyhítésére is számos javaslat és kérdés hangzott el. Soproni Tamás válaszában hangsúlyozta: a parkolási gondok mérséklése, a forgalom lassítása és a közlekedésbiztonság növelése érdekében megkezdte a munkát egy, a rendőrség és az önkormányzat szakembereiből. álló munkacsoport.  Az elkövetkező hetekben a csoport tagjai végigjárják a kerületet, megnézik, hogyan lehet biztonságosabbá tenni Terézváros közlekedését. A változások tervezésébe a lakosságot is bevonják – tette hozzá.

A polgármester a tisztább Terézváros megteremtése érdekében hozott intézkedésekről is beszámolt. Háromszáz új szemetes kihelyezésével, a tárolók rendszeres ürítésével e téren is sikerül előbbre lépni.

Temesvári Szilvia kérdésre válaszolva elmondta, Terézváros jelenleg kopár utcáinak fásítását és zöldebbé tételét szolgáló intézkedés, hogy a jövő évtől főkertész felügyeli és véleményezi az erre vonatkozó terveket, valamint gondoskodik a meglévő zöldfelületek megfelelő ápolásáról. Ezenkívül, a főépítész segítségével árajánlat bekérőket küldtek ki vállalkozóknak, akiknek az lesz a feladatuk, hogy felmérjék, a Csengery, az Eötvös, a Szondi, a Vörösmarty utcában a közművek elhelyezkedését, valamint azt, hogyan, milyen módszerekkel és költségekkel lehet ezekben az utcákban fákat ültetni.

A társasházak külső homlokzat felújítását segítő pályázatokról is fontos információ hangzott el. Győrffy Máté, fejlesztésért felelős alpolgármester kifejtette, olyan változtatás bevezetését tervezik, ami azokat a társasházi közösségeket támogatja, ahol a tulajdonosok többsége nem tudja a felújítás költségeit kifizetni. Ennek forrásait a kerültben beruházó vállalkozókkal megkötött, nagyobb felelősségvállalást kikötő települési szerződésekkel kívánják előteremteni.

A vásárcsarnok felújítására is több kérdés érkezett, válaszában az alpolgármester hangsúlyozta, a piacjellegét megtartva folytatják az elődeik által megkezdett beruházást. Egy európai uniós pályázat útján igyekeznek az önkormányzat büdzséjét kevésbé megterhelő megoldást találni. Ezenkívül felmérik, hogyan és milyen célra lehetne közösségi tereket létesíteni az épületben.

A szociális közétkeztetés mennyiségét és minőségét kifogásoló felvetésre Miyazaki Jun, humánterületért felelős alpolgármester válaszolt. Elmondta, mind az adagokat, mind az elkészítés módját, minőségét ellenőrizni fogják.

A konstruktív megszólalásokat olykor politikai megjegyzések is tarkították. A Fidesz–KDNP frakcióvezetőjének a bizottságok számára, összetételének aránytalanságára, az önkormányzati cégek felügyeletére vonatkozó felszólalását a közönség soraiból többen türelmetlenül fogadták, és ezt hangos bekiabálással jelezték.

 

Válaszában Soproni Tamás többedszer hangsúlyozta, hogy az önkormányzati társaságok átvilágítását követően ezt a kérdést rendezik, de addig is biztosítják, hogy az ellenzék a
cégek tevékenységével kapcsolatos összes adathoz, információhoz hozzájusson.
Elmondta, Terézváros új vezetése minden lényeges fejlesztésnél ki fogja kérni az itt élők véleményét, a közösségi tervezés révén a terézvárosiakat mind nagyobb számban igyekszik
bevonni a tervezési folyamatokba.