Januártól több támogatást kapnak a terézvárosiak

Január 1-jétől több szociális támogatás esetében bővül a pályázók köre, s a megítélhető anyagi segítség összege is emelkedik – egyebek mellett erről döntöttek Terézváros képviselői november 15-én megtartott testületi ülésükön.
Novemberi ülésén támogatásokról is döntött a testület

 

Elismerték a kapitány munkáját

 

A testületi ülés legelején Hassay Zsófia polgármester egy oklevéllel köszönte meg dr. Kecskés Tamás rendőrkapitány Terézvárosért kifejtett tevékenységét. A rendőri vezető öt esztendeje irányítja a kerületi rendőrséget. Ez idő alatt a kapitányság és a helyi önkormányzat között példás együttműködés alakult ki. A bűnügyi statisztikák, a felderítési, eredményességi mutatók fővárosi szinten is magas színvonalú munkát mutatnak, javult a kerület közbiztonsága, a bulinegyed kiemelt figyelmet kap bűnmegelőzési szempontból, s mindennek köszönhetően az itt élők szubjektív biztonságérzete is erősödött.

 

Dr. Kecskés Tamás köszönő szavai között elmondta, váratlanul érte az elismerés, amit mindennél fontosabbnak tart, ugyanakkor kihangsúlyozta: ezek az eredmények nem jöhettek volna létre kollégái áldozatos munkája nélkül.

 

Több támogatást nyújt az önkormámyzat januártól

 

A képviselők döntése értelmében kerületünkben a jövőben több szociális támogatás összege emelkedik, illetve bővül a támogathatók köre. Ennek érdekében több rendeletet is módosított a terézvárosi grémium.

 

A fiatalok életkezdési támogatása 20 ezerről 42 ezer 500 forintra nő, s a jövedelemhatárok összegén is változtattak, ezt a nyugdíjminimum összegének 50 százalékával emelték meg. A jövedelemhatárok növelése érinti a lakhatási támogatás, ápolási támogatás, gyógyszertámogatás, hátralékkiegyenlítő támogatás, eseti támogatás, temetési támogatás feltételeit is.

 

A gyógyszertámogatás esetében az adható támogatás 12 havi mértékét a jelenlegi 85 ezer 500 forint helyett 120 ezer forintban állapították meg, így annak havi összege 7 ezerről 10 ezerre emelkedik. Az eseti támogatás adható összege eddig az egyedül élők esetében éves szinten 85 ezer 500 forint lehetett, ez 114 ezer forintra változik.

 

Az idősek világnapjára adott Erzsébet-utalvány összege a bevezetés óta 5 ezer forint volt, januártól 10 ezer lesz, míg az egyszeri természetbeni juttatás összege 10 ezerről 15 ezer forintra módosul. A lakásfelújítási támogatás összege a 2016-os bevezetés óta 50 ezer forint volt és 3 évenként lehetett igényelni. A most megszavazott módosítás szerint az összege 75 ezer forintra nő, és a támogatás ismételt megállapítására már két év után lehetőség lesz.

 

Az 5 ezer forint értékű Terézvárosi Tanévkezdő Csomagot eddig csak azok a gyermekek kapták meg, akik a korábban önkormányzati fenntartású általános iskolákba és gimnáziumba járnak. A módosítás kiterjeszti a jogosultságot a Terézvárosban lakóhellyel rendelkező, általános iskolába vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatára járó, tanköteles korú, illetve 21. életévüket be nem töltött fiatalokra. A támogatás mértéke 10 ezer forintra emelkedik. A Terézvárosi Óvodai Támogatás továbbra is az önkormányzat fenntartásában lévő, továbbá a Patrona Hungariae Óvodába járó gyermekek kulturális programjait támogatja az eddigi, gyermekenként 2 ezer forint/fő/év helyett 5 ezer forintos összeggel.

 

Nem vezetnek be új adót a kerületben

 

A következő évben sem terhelik új helyi adó bevezetésével a terézvárosiakat – ez derült ki az erről szóló beszámolóból. Továbbra is három helyi adónemmel kell számolni az itt élőknek és itt vállalkozóknak, mégpedig az idegenforgalmi adóval, az építményadóval és a telekadóval.

 

Az építményadóról szóló rendelet módosítása ugyanakkor időszerűvé vált. Mivel mind a szálláshelyek, mind az eltérő nyitvatartású vendéglátóüzletek idegenforgalmi szempontból kiemelten frekventált helyen találhatók, az ingatlanok üzleti célt szolgálnak, emiatt az adó mértékének növelése indokolt. Így ezeknél az egységeknél a 2019-es adómértéket négyzetméterenként 1 ezer 898 forintban állapították meg.

 

Bővül a kiemelt közterületek köre

 

Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai, valamint a jogszabály-módosítások miatt szükségessé vált a kerületi közterület-használatról szóló rendelet pontosítása. Változott például a kiemelt közterületek besorolása, ennek köszönhetően bővült ez a kör. Ugyancsak módosult az ügyintézési határidő. Eddig 8 nap volt a legrövidebb idő, ami alatt a hivatal engedélyezni tudta a kérelmeket, mostantól ez 8 munkanap lesz.

 

 

Nyilvántartás az éjszaka is nyitva tartó üzletekről

 

Terézvárosban jelenleg 3533 üzlet működik, ezek közül 917 vendéglátóegység. Az önkormányzat kiemelt feladatának tartja a kerületi vállalkozások segítését, ugyanakkor az itt élők nyugalmának, pihenéshez való jogának biztosítását. Rendelkezéseit is ez vezeti, így például a mostani testületi ülésen hozott két döntés is.


Ezek egyike, hogy az éjszakai nyitvatartó egységekre vonatkozó lakóközösségi, társasházi közgyűlési határozatok 90 napos felhasználási korlátját hat hónapra változtatja. Ez a vállalkozók, a társasházak és az önkormányzat adminisztratív terheit is csökkenti.

 

Emellett döntés született arról, hogy a képviselő-testület a jövőben évente két alkalommal tájékoztatást kap a jegyzőtől a kerületben működő üzletek számáról, az esetlegesen elkövetett jogsértésekről és azok szankcióiról.

 

Támogatás az erkeles diákoknak

 

Az Erkel Ferenc Általános Iskola kérésének eleget téve, a képviselő-testület 1 millió 677 ezer forintos támogatás megítéléséről döntött. Az önkormányzat és az iskolai alapítvány között létrejött együttműködési megállapodás értelmében ezt a összeget az intézmény jutalomkönyvek, tanári székek beszerzésére és az iskolai előkészítő tanfolyamok bérköltségeire fordítja.

 

 

Utcafásítási program

 

A testület elfogadta Heltai László (LMP) képviselő azon kezdeményezését, hogy tervek készüljenek egy új fásítási programhoz. Ebben mindenképpen szerepelni kell a Vörösmarty, a Csengery és az Eötvös utcának az Aradi és a Szondi utca közötti szakaszon. A felmérés tartalmazza majd a fásítás, valamint a szükséges közműkiváltások lehetőségeit, költségeit is.

 

Decemberben közmeghallgatás

 

Terézváros képviselő-testülete az idei közmeghallgatást december 20-án, csütörtökön 17 órai kezdettel tartja az Eötvös10 kulturális színtér dísztermében. Az eseményen az önkormányzat, a hagyományokhoz híven, beszámol idei tevékenységéről, a terézvárosiak pedig feltehetik kérdéseiket, elmondhatják véleményeiket, javaslatokat tehetnek.