Fórum az építési szabályzatról

A képviselő-testület a közelmúltban döntött településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról.
A képviselő-testület a közelmúltban döntött településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról.

A képviselő-testület a közelmúltban döntött településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, ennek keretében Terézváros Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről is.

 

A fórum résztvevőit Czuppon Zsolt (jobbról), a városgazdálkodási bizottság elnöke köszöntötte
A fórum résztvevőit Czuppon Zsolt (jobbról), a városgazdálkodási bizottság elnöke köszöntötte

 

A dokumentum elkészítésének célja a magasabb rendű jogszabályokkal, így különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, a településkép védelméről szóló törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet, a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló rendelet, valamint a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével való összhang megteremtése.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés keretében megtartott lakossági fórumon elsőként Czuppon Zsolt, a terézvárosi képviselő-testület városgazdálkodási és környezetvédelmi bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a szóbanforgó rendelet a tervek szerint novemberre készül el. Már most zajlanak az egyeztetések, ennek keretében kéri ki az önkormányzat az itt élők véleményét, javaslatait is, amelyeket a későbbiekben igyekeznek beilleszteni a rendeletbe is.

 


Matus István főépítész (jobbról) a szabályzat lényeges elemeit ismertette

 

Matus István, Terézváros főépítésze elöljáróban elmondta: a szabályzat elkészítése során igen sok szempontot figyelembe kell venni. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a VI. kerület nagy része világörökségi terület, s ekképpen védelmet élvez. Itt nem könnyű például az udvarok összenyitásával növelni a zöld felületeket, s a felújítások is szigorú szabályok között zajlanak. A következőkben a szakemberek részletesen ismertették a készülő szabályzat egyes elemeit, beszéltek a jelenleg meglévő körülményekről, amelyek építészeti szempontból meghatározók. Elhangzott egyebek mellett, hogy Terézvárosban alacsony a zöld felületek aránya, ám több értékes fasorral is rendelkezik a kerület, s a fakataszterben minden egyedet nyilvántartanak. Megtudtuk, hogy a nagy forgalmú belvárosi környezetben bizonyos csomópontoknál számítani kell a zajterhelésre és légszennyezésre is. Érdekes tény, hogy a ligetes, fasorokkal rendelkező helyek hőmérséklete több fokkal alacsonyabb nyaranta is, mint a sűrűn lakott, beépített, szűk utcáké. Kerületünk értékei közé tartoznak a világörökség részét képező épületek, a közösségi közlekedési ellátottság, az értékes fasorok is.

 


A szakemberek beszámolója után az érdeklődők is feltehették kérdéseiket

 

A fórum végén a lakosság kérdéseket tehetett fel a szakembereknek. Néhányan a társasházak felújításának lehetőségeiről érdeklődtek, míg volt olyan kérdés, ami a parkolási anomáliák megszüntetésére vonatkozott. Matus István főépítész elmondta, hogy a konkrét esetekről szívesen adnak felvilágosítást a lakosoknak, a parkolási gondok enyhítésére pedig az új építészeti szabályzat is tartalmaz majd ajánlásokat.