Forrásmegosztás: több pénzt kap a kerületünk

Az év első, ezúttal rendkívüli ülését tartotta meg Terézváros képviselő-testülete január 22-én, délután. A legfőbb napirendi pont keretében a forrásmegosztást véleményezték a képviselők.

Egyetértettek a képviselők a fővárossal

 

Elsőként a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat közösen megillető bevételek idei megosztásáról szóló rendelettervezetről tárgyaltak a képviselők, s határozatban mondták ki, hogy azzal egyetértenek.

 

Összességében elmondható, hogy a kerületi önkormányzatokat 132,2, a fővárosi önkormányzatot pedig 155,5 milliárd forint illeti meg a forrásmegosztásból. A VI. kerület részesedési aránya 2,516 százalék, ami 3 milliárd 327 millió 274 ezer forintot jelent. Mint azt Papp László alpolgármester elmondta, ez 340 millió forinttal több, mint az előző évben, s Terézváros költségvetésében jelentős tételként szerepel. Kerületünk az idén azért tudott nagyobb összeggel részesedni a forrásmegosztásból, mert a fővárosnál a tervezettnél 11 százalékkal több iparűzésiadó-bevétel valósult meg.

 

A forrásmegosztásra vonatkozó (2014-től bevezetett) módosítással a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között megosztandó bevételeknek tekintendő a Fővárosi Önkormányzat által kivetett, helyi adókból származó bevételen túl az ezekhez kapcsolódó bírságokból és pótlékokból beszedett bevétel is. Ezt a megosztandó bevételt csökkentik a Fővárosi Önkormányzatnál beszedett, a helyi adókkal kapcsolatban felmerült kiadások.

 

Azok az önkormányzatok, amelyek az idegenforgalmi adót maguk szedik be (összesen 16 kerület jelezte ezt), a főváros által beszedett idegenforgalmi adó összegéből nem részesülnek.

 

 

Beszámolt a polgármesteri hivatal

 

A képviselő-testület megismerte és elfogadta a polgármesteri hivatal 2018-as tevékenységéről szóló beszámolót. A dr. Mogyorósi Sándor jegyző által előterjesztett anyagból kiderül, hogy milyen ügyekkel foglalkozik a polgármesteri hivatal. Így részletesen bemutatja az egyes területek ügyszámait,valamint azon feladatokat is, amelyek számszerű adattal nem mérhetőek.

 

A kerületben 1598 üzlet működik, ebből 519 vendéglátóegység. Eltérő nyitvatartással 225 üzlet rendelkezik. A kereskedelmi hatóság 64 alkalommal, összesen 448 üzletet és szálláshelyet ellenőrzött. Szociális és egészségügyi területen 7505 ügy volt folyamatban, ebből 2318 eseti támogatás, 652 lakhatási, 387 gyógyszer-, 1186 fűtéstámogatás témakörben.

 

 

Kezdeményezik a trafikokra vonatkozó szabályozás átgondolását

 

Terézváros önkormányzata egyetért azzal a kezdeményezéssel, amely a nemzeti dohányboltokra vonatkozó szabályozás módosítására irányul, azaz a jegyző hatásköre terjedjen ki a nemzeti dohányboltokban a dohánytermékeken kívül forgalmazott termékekre és egyes kérdésekben szakhatóságként járhasson el, valamint az adott a társasház kapjon beleszólási lehetőséget az engedélyeztetési eljárásba – derült ki a rendkívüli testületi ülésen.

 

A most elfogadott javaslat egyrészt a dohányboltok műkődése miatt kialakult lakossági panaszok megfelelő kezelését, másrészt a kerületben érvényben lévő és a dohányboltokra vonatkozó, országos szintű szabályozás különbözőségéből fakadó ellentmondások feloldását szolgálja, amellyel a versenytorzító hatás is kiküszöbölhető.

 

A lakossági panaszok nagy része abból adódik, hogy Terézvárosban is jellemző, hogy a nemzeti dohányboltok társasházak nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben üzemelnek és szeszes italt is árusítanak. Az itt élő tulajdonosok és bérlők pedig rendszeresen kifogásolják, hogy a dohányboltban szeszes italt vásárlók az italaikat az utcán fogyasztják el, ez pedig hangoskodással, szemeteléssel jár. A vásárlók szeszesital-fogyasztásához kapcsolódó lakossági panaszok a jegyzőhöz érkeznek, a panaszosok pedig a helyzet érdemi kezelését várják el a polgármesteri hivataltól. Kereskedelmi hatósági hatáskör hiányában azonban a panaszok alapját képező problémák hathatós orvoslása jelenleg nem lehetséges. E hatáskörnek a nemzeti dohányboltokra történő kiterjesztésével azonban az üzletek esetén bevált és eredményes hatósági eszközökkel lenne kikényszeríthető a szabályos működés.

 

Szén-monoxid-érzékelőt is kaphatnak a lakosok

 

Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a kerületben élők biztonságát, ezt bizonyítja az is, hogy 2014 óta a lakóközösségek pályázhattak például kapufigyelő rendszerre, szén-monoxid-érzékelőre, hevederzárra. A lakástulajdonosok szintén pályázhattak az akár halált okozó balesetek megelőzését szolgáló berendezésekre, és most ezt még könnyebben elérhetővé teszik.

Egy rendeletmódosítás eredményeként immár az önkormányzati tulajdonban lévő, nyílt égésterű gázkészülékekkel ellátott lakások bérlői alanyi jogon juthatnak a készülékekhez, míg mások a polgármester által rendszeresen kiírt pályázaton indulhatnak.

 

Ellenőrizni kell a szabadulószobákat!

 

A szűkebb környezet biztonsága mellett Terézváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a kerületi lakosok általános biztonságára, illetve az idelátogatókéra is. Kerületünkben 16, manapság igen népszerű szórakozási formát biztosító szabadulószoba üzemel. A közelmúltban, Lengyelországban történt tűzeset (amelyben öt fiatal veszítette életét) ráirányította a figyelmet ezekre az egységekre.

Ezért a polgármester javaslatára a képviselő-testület kormányzati szinten kezdeményezi a jogi környezet megváltoztatását.