Folytatódhat a csarnok rekonstrukciója

2018 utolsó testületi ülését tartották meg Terézvárosban december 20-án. A sok fontos döntés között arról is határozat született, hogy a sikeres közbeszerzés eredményeként folytatódhat a Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása.

 

Sikeres lett a Hunyadi téri csarnok felújítására irányuló közbeszerzés

 

Mint ismeretes, a képviselő-testület 2015 decemberében döntött arról, hogy felújítják a Hunyadi téri vásárcsarnokot, egyúttal határoztak a szakaszos munkavégzésről is. Mára az első két ütem munkálatai (fejépületek belső terének eredeti alaprajz szerinti helyreállítása, zárófödém megerősítése, cseréje, szigetelése, valamint a fejépületek tetőhéjazatának műemléki igényességű újjáépítése) befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Időközben az önkormányzat több változatban vizsgálta a harmadik és negyedik ütemben tervezett homlokzati felújítást, illetve a belső tér átalakításának lehetőségeit.

 

A beruházással megbízott Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. két sikertelen kísérlet után újabb közbeszerzési eljárást írt ki, amely ezúttal eredményes lett. A két beérkezett pályázat közül nyertesnek az Építő- és Épületkarbantartó Zrt.-t hirdették ki.

 

Ezzel a lépéssel lehetőség nyílik annak a nagyszabású – a közös örökségnek tekintett, helyi építészeti értékeket megőrizni kívánó – munkának a folytatására, amelynek az önkormányzat teljes egészében helyi forrásokra támaszkodva fogott neki. A harmadik ütem megvalósítása természetesen nem tekinthető végállomásnak. Mivel a pinceszintre és a belső térre vonatkozó engedélyes tervek már rendelkezésre állnak, ezek továbbfejlesztése kellő alapot ad arra, hogy a negyedik ütem előkészítése is elkezdődhessen.

 

 

A térfigyelő rendszerre is jut pénz

 

A képviselők döntése értelmében az önkormányzat a már évek óta jól működő megállapodásokat újraköti a rendőrséggel.

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és Terézváros önkormányzata között három szerződés van hatályban a közbiztonság megerősítését szolgáló rendőri tevékenységgel kapcsolatosan. Ezek a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, illetve a túlszolgálat finanszírozására vonatkoznak.

 

A képviselő-testület döntése szerint a megállapodások szövege a jövőben nem módosul, a rendőrség 2019-ben is 110 millió forint támogatást kap a kerület közbiztonságának megerősítése érdekében.

 

 

Eszközök a kerületi kapitányságnak

 

A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) az önkormányzat közreműködésével idén is eszközöket adományoz a VI. kerületi rendőrkapitányságnak. Több mint 4 millió forint értékben vásároltak műszaki cikkeket, irodaszereket és sporteszközöket az itt szolgálatot teljesítő állomány számára.

 

Elfogadták az esélyegyenlőségi programot

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében az önkormányzatnak ötévente, öt esztendőre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia.

 

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élők, valamint a gyermekek és az idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. Mindezt az illetékesek elvégezték, a képviselők pedig elfogadták a következő öt évre szóló programot.

 

 
Az idei esztendő utolsó testületi ülését is Hassay Zsófia polgármester vezette

 

Régi-új vezető a Terézvárosi Gondozó Szolgálatnál

 

A képviselő-testület a Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019. február 1-jétől 2024. január 31-éig Schmolczné Havas Pálmát bízta meg.

 

Óvodák és bölcsődék 2019-es nyári zárvatartása

 

Annak érdekében, hogy az intézményvezetők időben tájékoztathassák a szülőket az óvodák nyári zárásának időpontjáról és ügyeleti rendjéről, ezért szükség volt arra, hogy jóval korábban hozzák meg a fenntartói döntést.

 

Ennek értelmében 2019. június 17-étől július 19-éig a Fasori és a Mesevilág, július 22-étől augusztus 16-áig pedig a Kincseskert, a Játékvár és a Szív Óvoda lesz zárva. A Patrona Hungariae Óvoda június 17-étől július 19-éig tart nyári szünetet.

 

Az önkormányzat ügyeleti rendszerrel gondoskodik minden óvodás elhelyezéséről a nyári zárvatartási időben. Az ügyeletes nyitva tartó óvodában kapnak helyet azok a gyerekek, akiknek a szülei ezt kérik. Az ügyeletet mindezek alapján az óvodák felváltva látják el a gyermekek kölcsönös fogadásával úgy, hogy a kerületi ovisok ellátása biztosított legyen a földrajzilag legközelebb működő intézményben a teljes nyári időszakban, abban az esetben is, ha a gyermek saját óvodája zárva van.

 

Az Aradi utcai és a Szondi utcai bölcsőde, valamint a központi konyha augusztus 5-étől augusztus 30-áig tart zárva, míg a Városligeti fasori és a Dózsa György úti július 22-étől augusztus 16-áig tart nyári szünetet.

 

Támogatási megállapodás a Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvánnyal

 

A Kölcsey Gimnázium sportprogramjának megvalósításához kérte az önkormányzat segítségét, amit a képviselők megszavaztak.

 

A sportprogram keretében folytatódna a kosárlabdacsapatok működtetése, felújítanák a tornateremhez kapcsolódó tanári helyiséget, illetve az iskola udvarán szabadtéri kondipark létesülne.

 

Az infrastrukturális beruházások teljes költsége 14 millió 862 ezer 427 forint, amelynek teljes önrésze 4 millió 458 ezer 728 forint (30 százalék). Az önkormányzat ezzel támogatja a Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítványt, a fennmaradó 70 százalékot pedig taotámogatásból szeretné finanszírozni az iskola.

 

Csángó bál

 

A 2018. évi alpolgármesteri keret terhére 100 000 forint összegű anyagi támogatást kap a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, hozzájárulva a XXIII. Csángó Bál megrendezésének költségeihez.

 

A Csángó Bál megrendezésének célja, hogy támogatókat nyerjenek a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítésekhez.

 

A műsor keretében gyimesi és moldvai csángó magyar hagyományőrző, valamint magyarországi hivatásos és amatőr együttesek lépnek színpadra.