Egyhangúlag fogadták el a rendőrség beszámolóját

Az elmúlt évben is kiválóan teljesített Terézváros rendőrkapitánysága – számolt be róla dr. Kecskés Tamás alezredes, kapitányságvezető a képviselő-testület március 28-i ülésén. A kerület vezetése is elismeri az egyenruhások munkáját, egyhangúlag fogadta el a testület a rendőrség beszámolóját, egy másik előterjesztés tanúsága szerint pedig lakásokkal segítik az itt szolgálatot teljesítő rendőröket.

Kimagaslóan teljesít a kerületi kapitányság

 

A VI. kerületi rendőrkapitányság elmúlt évet értékelő beszámolóját minden képviselő elfogadta. Az anyagból egyebek mellett kiderül, hogy Terézvárosban tavaly 2893 bűncselekményt regisztráltak, a nyomozáseredményességi mutató pedig a 2017-es 49,1 százalékról tovább javult, 57,2 százalékra. A közterületen elkövetett bűnesetek nyomozáseredményességi mutatója is nőtt, 2018-ban már 75,2 százalék volt.

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat, így például kevesebb lett az előző évihez képest a testi sértések, a garázdaságok, a kábítószerrel kapcsolatos visszaélések, lakásbetörések, rablások, rongálások száma.

 

Terézvárosban az elmúlt évben 132 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. A rendőrök több alkalommal tartottak forgalomtechnikai bejárásokat, ahol a kerület jelzőtábláit, kijelölt gyalogátkelőhelyeit, útburkolati jeleit vizsgálták és balesetveszélyes helyeket térképeztek fel az önkormányzattal közösen.

 

 

Dr. Kecskés Tamás rendőrkapitány és Hassay Zsófia polgármester az ülésen

 

A beszámolót készítő dr. Kecskés Tamás a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó ügyek között tett említést egy betörőtestvérpár kézre kerítéséről. Ebből kiderül, hogy a nálunk lefülelt két elkövető a főváros több pontján is elkövetett bűncselekményeket. A nagy erőket megmozgató nyomozás jelenlegi adatai szerint legalább 32 lakást fosztottak ki 2018 szeptemberétől 2018 novemberéig. Az ajtókat testi erővel nyomták be vagy berúgták, majd összeszedték a bent lévő értékeket. Végül egy terézvárosi betörés alkalmával sikerült elfogni őket. A lakók ugyanis felfigyeltek az ajtórugdosás zajára, és értesítették a rendőröket, akik tetten érték a betörőket.

 

Hassay Zsófia polgármester a beszámoló megtárgyalása során elismeréssel szólt a kerületben szolgálatot teljesítő rendőrök munkájáról, köszönetet mondott áldozatvállalásukért és biztosította a kapitányt, hogy az önkormányzat – ahogyan eddig – a jövőben is támogatja őket.


 

Lakás a kerületi rendőröknek

 

Ezt támasztotta alá a következő napirendi pont is, amelyből kiderült, hogy Terézváros lakások biztosításával igyekszik itt tartani rendőreit. A képviselők arról határoztak, hogy az önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság haszonkölcsön-szerződést köt annak érdekében, hogy a kerületben szolgáló rendőrök lakhatását lakással segíthessék. Erre a célra egy Podmaniczky utcai 3,5 szobás, 120 négyzetméter alapterületű összkomfortos lakást találtak alkalmasnak, amelyben két önálló lakrész alakítható ki.

 

A haszonkölcsön-szerződés határozatlan időre jön létre, a BRFK-t terheli valamennyi, az ingatlan fenntartásával, használatával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költség. A lakásingatlan tulajdonjogában ugyanakkor változás nem történik, a tulajdonos változatlanul önkormányzatunk marad.


 

Változnak egyes térítési díjak

 

A szociális ellátások intézményi térítési díját minden év április elsejéig kell megállapítani az adott évre tervezett költségek alapján. A költségeket csökkenteni kell a normatív támogatások összegével.

 

 

Simonffy Márta alpolgármester egyik előterjesztése a megüresedő háziorvosi körzet pályázatáról szólt 

 

A normatív támogatások összege – egy kivétellel, amely a személyi gondozást érinti – megegyezik az előző évi támogatási összegekkel.

Az egyes szociális ellátások 2019-es térítési díja kerületünkben a következő: szociális étkeztetés: 850 Ft/fő/nap, időskorúak nappali intézményi ellátása (idősek klubja): 3880 Ft/nap, házi segítségnyújtás (szociális segítés): 2205 Ft/óra, házi segítségnyújtás (személyi gondozás): 1855 Ft/óra, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 1065 Ft/nap, fogyatékosok nappali ellátása: étkeztetés igénybevétele nélkül: 9550 Ft/nap, étkeztetést is igénybe véve (háromszori étkezéssel): 11 155 Ft/nap, étkeztetést is igénybe véve (reggelivel): 9845 Ft/nap, étkeztetést is igénybe véve (ebéddel): 10 570 Ft/nap, étkeztetést is igénybe véve (uzsonnával): 9845 Ft/nap, étkeztetést is igénybe véve (reggelivel és ebéddel): 10 860 Ft/nap, étkeztetést is igénybe véve (ebéddel és uzsonnával): 10 860 Ft/nap.

 

A fenti adatok alapján látható, hogy az ellátások térítési díja helyenként nő, amelynek legfőbb oka a garantált bérminimum 2019-es jelentős emelkedése. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az idősekklubja-ellátás 2014. május 1-jétől térítésmentes, a fogyatékosok nappali ellátását igénybe vevők közül pedig a Terézvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkezők 2015. január 1-jétől térítésmentesen vehetik igénybe az ellátást.

 

A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék által biztosított bölcsődei étkeztetési ellátás intézményi térítési díjának meghatározását az intézményvezető a 2018-as díjakkal azonos összegben javasolta: 390 Ft + áfa (normál) és 410 Ft + áfa (diétás). A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 2015. január 1-jétől ingyenes Terézvárosban. Nem változik továbbá a Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek ellátásának térítési díja. Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat a jövedelem alapján, az intézményi térítési díj százalékában határozzák meg, amelyről a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője tájékoztatást küld az érintett részére.

 


 

Terézváros képviselői ezúttal is több támogatásról döntöttek

 

Pályázat egy háziorvosi körzetre

 

A képviselő-testület döntése szerint pályázatot írnak ki az 5. számú házi gyermekorvosi körzetre. Az eddig ott rendelő dr. Rendek Mária szerződését hat hónapos felmondási idő figyelembevételével, 2018. július 31. napjával felmondta. Ezt a testület tudomásul vette, ezért szükséges új pályázat kiírása. (A pályázat feltételeiről a www.terezvaros.hu oldalon tájékozódhatnak az érintettek.)


 

Támogatás a Teréz-templomnak

 

Az Avilai Nagy Szent Teréz-plébánia képviseletében kereste meg Horváth Zoltán atya az önkormányzatot, hogy támogatást kérjen a templom falainak vizesedése miatt elvégzendő munkálatokhoz. Az idén már kicserélt lábazati vakolat díszfestésére az önkormányzat 2 millió 250 ezer forintos támogatást szavazott meg a plébánia számára.


 

Ötmillió forinttal segítik a Péterfy Kórházat

 

Terézváros önkormányzata a költségvetés általános tartaléka terhére 5 millió forinttal támogatja a Péterfy Kórház és Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetet. Az intézménynek a most megszavazott összeg felhasználásáról 2019. december 31-éig el kell számolnia.