Egyeztetés: a Család- és Gyermekjóléti Központnak nagyobb térre lenne szüksége

Megoldáskeresés, nyitottság jellemezte az önkormányzat és a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetése közötti párbeszédet. Soproni Tamás polgármester a találkozón megköszönte a központ munkatársainak a kerület legnehezebb helyzetben élő lakóiért végzett munkáját, ígéretet tett arra, hogy mindennel, amivel tudják, segítik a központ eredményes feladatellátását.

Az intézményben folyó szakmai munka, az ahhoz kapcsolódó kérések, igények felmérését célzó egyeztetésen Soproni Tamás, polgármester, Miyazaki Jun, humánterületért felelős alpolgármester és Németh Helga Anna, a Humán bizottság elnöke, Kopácsy Judit a TCSGYk vezetője, Szabóné Bánfalvi Katalin, az óvodai iskolai szociális segítők koordinátora, Imre Ibolya szakmai vezető és Bodányi Ákos, a terézvárosi családok átmeneti otthonának vezetője vett részt.

 

Kopácsy Judit, a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője röviden összefoglalta, hogy 2016 óta az intézmény a jogszabályi változások következtében milyen változásokon ment át. Elmondása szerint a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat integrációja, központtá válása komoly kihívást jelentett, az átállást bonyolította, hogy a dolgozók egy része távozott. Az elmúlt években sikerült a nehézségeken úrrá lenni, egy stabil, motivált és elhívatott, szakmai tudását folyamatosan gyarapító munkatársi gárdát kialakítani. Szavai szerint a munkatársak megtartásában, és abban, hogy a megüresedő álláshelyeket sikerül gyorsan betölteni nagy szerepe van az önkormányzattól kapott lehetőségeknek. Az intézményvezető köszönetet mondott a munkájuk fontosságát kifejező bérkiegészítésekért, tanulmányi támogatásokért, a kiemelkedő teljesítmények anyagi és erkölcsi elismeréséért.

 

A problémákról szólva kifejtette, a feladatok és szolgáltatások bővülésével egyidejűleg megnőtt a dolgozók létszáma, így a rendelkezésükre bocsátott ingatlanok mára szűkössé váltak. Nehézséget jelent az is, hogy a központ szakmai egységei a kerület különböző pontjain működnek és akadálymentes megközelítésük sem biztosított. Hangsúlyozta: a családok átmeneti otthona alapításakor egy csodálatos intézmény volt, de az ottani körülmények ma már nem felelnek meg a színvonalas szolgáltatás alapfeltételeinek, a kollégiumszerű helyett ugyanis otthonszerű ellátásra lenne szükség. Álláspontja szerint a gondokat a családok átmeneti otthonának áthelyezésével, a Hegedű utcai épület átalakításával vagy egy, a jelenleginél nagyobb ingatlanba költözéssel lehetne orvosolni.

 

Soproni Tamás arra kérte az intézményvezetőt, készítse el azt az írásos anyagot, aminek mentén a területért felelős alpolgármester és a vagyonkezelő bevonásával megkezdődhet a probléma megoldását jelentő javaslat kidolgozása.

 

 
Németh Helga Anna, a Humán bizottság elnöke, Soproni Tamás polgármester, Miyazaki Jun azonnal reagált az intézményvezető által jelzett gondokra

 

Az egyeztetésen az átmeneti otthon lakóinak lakáshoz jutási esélyeiről is szó esett, több kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogyan változik a szociális bérlakások elosztásának rendszere. A polgármester a közelmúltban elindított lakásprogramról szólva elmondta, az új rendszerben a szociális bérlakások felújítását az önkormányzat végzi, és nem várja el, hogy a kevés pénzből, nehéz körülmények között élők –  szinte elviselhetetlen, több millió forintos anyagi terheket vállalva –  tegyék rendbe azokat. Hangsúlyozta: első lépésként idén tizenöt üresen álló lakás lakhatóvá tételét ütemezte be az önkormányzat. A program folytatásaként a következő években újabb kihasználatlan lakásokat újítanak majd fel. Ezenkívül a Rózsa utcában az önkormányzat egy részben piaci, részben szociális alapon bérbe adható, részben pedig szolgálati lakásként kiutalható hatvan lakásos bérház felépítését tervezi.

 

Miyazaki Jun a jelenleg formálódó, várhatóan áprilisra elkészülő lakásgazdálkodási stratégiáról beszélt. Elképzeléseik szerint a lakáselosztás a mostani pályázati rendszer helyett egy objektív, szociális szempontokat nagy hangsúllyal megjelenítő pontrendszerre épülő, névjegyzékes modellben történne. A változás nagy előnye, hogy a lakásokra nem évente egy-két alkalommal lehet majd pályázni, hanem a lakáselosztás folyamatossá válik. Amint lakható állapotba kerül egy lakás, a, a névjegyzék élén álló igénylő azonnal beköltözhet. A másik pozitívum, hogy a hiánypótlás és összességében az egész eljárás egyszerűbbé válik. Az alpolgármester további egyeztetést javasolt a TCSGYK szakembereinek a modellel kapcsolatban.

 

 

A jó hangulatú, kifejezetten konstruktív beszélgetés az intézmény bejárásával ért véget

 

Fotó: Adrián Zoltán/kepszerk.hu