Egész napos vita után közmeghallgatás

Hosszantartó vitákkal tarkított ülésen hoztak fontos döntéseket október 28-án Terézváros képviselői egyebek mellett a térfigyelő rendszer megújításáról, a karácsonyi csomagok beszerzéséről és a TESZ felújításának folytatásáról. A nap végén az Eötvös10-ben közmeghallgatást is tartottak a kerület lakóinak.

Megújul a térfigyelő rendszer

 

A Terézváros területén üzemelő térfigyelő rendszer egyike Budapest első nagy, jelentős térfigyelő rendszereinek. Ennek alapjait több mint 15 éve tették le, az akkori kor elvárásainak és műszaki lehetőségeinek megfelelően, ám ez 2021-re már elavultnak számít, ezért a teljes hálózat felújításra szorul. A megvalósítás érdekében az önkormányzat most közbeszerzést ír ki. A tervek szerint a meglévő 95 helyszín mellett további 45 helyre kerülnek ki új kamerák.

 

 

Beleznay Zsuzsanna és Temesvári Szilvia alpolgármesterek

 

 

A tervezés már 2020 végén elkezdődött: meghatározták az előkészítő tervezés folyamatát, felülvizsgálták a meglévő kamerahelyszíneket, illetve kijelölték az újak helyét, továbbá meghatározták a kamerák funkcióit (forgalomszámlálás, rendszámfelismerés, arcfelismerés, követés). Kérdésre válaszolva az ülésen Beleznay Zsuzsanna alpolgármester elmondta, hogy sürgető a beavatkozás, ugyanis jelenleg tíz alatt van a jól működő kamerák száma.

 

 

Mire való a közösségi fejlesztési keret?

 

A szocialista képviselők közül Szilágyi Erika és Bálint György képviselő a közösségi fejlesztési keretből társasházakban elvégzendő munkákat kívántak finanszírozni, erről szólt négy előterjesztés is. Erre reagálva Óvári Gyula, a Fidesz képviselője elmondta, ők nem tartják szerencsésnek, hogy a képviselők ebből a keretből fizessenek ki ilyen jellegű felújításokat, erre ugyanis az önkormányzat társasházi pályázatán kaphatnak támogatást a lakóközösségek. Szerinte így kivételezett helyzetbe kerülnek a kiválasztott társasházak és önrésszel sem kell hozzájárulniuk a költségekhez. Szilágyi Erika válaszában elmondta, szerinte ez egy nemes cél, és ő igyekszik segíteni a hozzáforduló közös képviselőket, ahogyan tette ezt tavaly az Anker közben is.
Az érintett képviselők – a többség szavazatai alapján – végül lehetőséget kaptak, hogy a közösségi fejlesztési keretből valósuljon meg több társasház támogatása. 

 

 

Lindmayer Viktor frakcióvezető és Óvári Gyula, a Fidesz képviselői

 

 

Végéhez közeledik a TESZ felújítása

 

Sürgős döntést kellett meghoznia a képviselő-testületnek annak érdekében, hogy a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (TESZ) felújítása folytatódjon az Egészséges Budapest Program keretében és a kerületnek ne kelljen visszafizetnie a már megítélt 50 millió forintos KEHOP támogatást. Erre azért volt szükség, mert a hűtő-fűtő rendszer rekonstrukcióját végző vállalkozó jelezte a menet közben felmerült pótmunkákat, és a befejezési határidő módosítását kérte, illetve a már megkapott KEHOP támogatásból a fejlesztés  megtörtént.

 

Győrffy Máté, az előterjesztést tévő alpolgármester elmondta, hogy az előterjesztés késői kiküldésének oka az volt, hogy a vagyonkezelő az utolsó percben kapta meg az anyagot a kivitelezőtől, az irányító hatóság pedig ugyancsak néhány napja kötelezte az önkormányzatot arra, hogy zárja le a projektet, egyébként elvész a támogatás.

 

 

Győrffy Máté alpolgármester

 

 

Bálint György (MSZP) arra hivatkozva, hogy nem volt elég idő az anyag megismerésére és neki sok kérdése van, kilátásba helyezte, hogy frakciótársaival együtt nem szavazzák meg az előterjesztést. A felmerült kérdésekre az ülésen Győrffy Máté és Bodnár Zoltán, a vagyonkezelő vezérigazgatója részletes válaszokat adott, ám ezt nem tartották elegendőnek a kérdezők. Bodnár Zoltán elmondta, hogy az előterjesztést nem támogatók azt kockáztatják, hogy a kerület elveszíti a már megítélt 50 millió forintos támogatást és a TESZ felújítása egy időre leáll. Lindmayer Viktor (Fidesz) a vitában elmondta, ők is visszautasítják, hogy ilyen döntési helyzetbe kényszerítse őket az előterjesztő, ám miután az ülésen szakmai segítséget kértek az illetékesektől, a kerületért érzett felelősségük miatt megszavazzák az előterjesztést. 

 

Kecskés Balázs (Demokratikus Koalíció) színjátéknak nevezte a vitát, vélekedése szerint a projektet elkezdő Fidesz és a kerületet most vezető Momentum összefogásáról van szó, ezért ők sem szavaztak igennel. Heltai László (LMP) is hozzászólt a vitához, mint mondta, őt is bosszantja, hogy későn kapta meg az anyagot, de ezen egy felelős képviselő túl tud lépni, és miután tájékozódik, felelős döntést hoz.

 

Az MSZP és a DK képviselői végül nem támogatták az előterjesztést, a Momentum, a Fidesz és az LMP képviselő igennel szavaztak.

 

 

A kerületi újság megjelenése forgott kockán

 

A kéthetente megjelenő Terézváros magazin nyomdai munkáit eddig a Mediaworks Hungary Zrt. végezte, ám a cég a szerződést indoklás nélkül, de jogszerűen felmondta.

 

A magazin folyamatos megjelenése érdekében - az újabb nyílt közbeszerzési eljárás· lefolytatásáig - szükségessé vált a nyomdai feladatok ellátását biztosítani, vagyis ajánlattételi felhívást közzétenni, ami november 1-től az új közbeszerzési eljárás nyomán létrejött szerződés kezdetéig, de legfeljebb 6 hónapig érvényes. Már ekkor kiderült, hogy a sajtóhírekben szereplő papíripari világválság Terézvárost is elérte, hiszen valamennyi megkeresett vállalkozás jelezte, hogy hatalmas nehézségekbe ütközik a papír beszerzése, az emelkedő árak miatt hiány alakult ki a piacon.Az ajánlattételi felhívásra három ajánlat érkezett be, amelyek közül ismét a Mediaworks Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot, az eddiginél (388.194,- Ft/lapszám) magasabb, de a többi beérkezett ajánlatnál jelentősen alacsonyabb árral, így a polgármester ennek elfogadására tett javaslatot.

 

A vitában Szilágyi Erika (MSZP) azt javasolta, most indítson közbeszerzési eljárást az önkormányzat, és a lap havi kétszeri megjelenése helyett elég lesz egy is, ám Soproni Tamás polgármester elmondta, hogy ez nem jó megoldás, ugyanis a közbeszerzés ideje alatt (ami több hónap is lehet) nem lesz nyomdai szerződés, így kerületi lap egyáltalán nem készülhet. Bálint György (MSZP) is a havi egy megjelenés mellett érvelt, mert – állítása szerint – ő nem kerülhet be az újságba, ezért a megspórolt pénzt inkább adják a rászorulóknak.

 

Kecskés Balázs (DK) bár elismerte, hogy a Mediaworksé a legolcsóbb árajánlat, a cég kormányzati kötődéseire utalva azt mondta, aki ezt megszavazza, az a Nemzeti Együttműködés (NER) része, egyúttal azt javasolta, hogy a céget zárja ki a testület a pályázatból.

 

 

A testület munka közben

 

 

Heltai László (LMP) visszautasította, hogy amennyiben támogatja a legolcsóbb ajánlat elfogadását, úgy ő a NER része lenne, ugyanakkor, aki nem szavazza meg ezt az előterjesztést, az felelőtlenül bánik a kerület pénzével. Bundula Csaba (Fidesz) a vitában azt mondta, hogy „mindazok, akik csak havonta egy megjelenést szeretnének, azok el akarják zárni Terézváros lakóit az információtól és sáros lábbal tiporják a sajtószabadságot.”

 

A szavazásban a Momentum, az LMP, a Fidesz támogatta az előterjesztést lehetőséget adva a lap folyamatos megjelenésére, az MSZP és a DK pedig nemmel szavazott.

 

 

Idén is lesz karácsonyi csomag

 

A testület most döntött arról, hogy lezárja a karácsonyi csomagok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Ennek értelmében a költségvetésből mintegy 22  millió forintot szánnak arra, hogy a kerületben élő szépkorúak az év legszebb ünnepén ajándékot kapjanak az önkormányzattól. A közbeszerzést a KER-AGRO Kft. nyerte, a csomag összeállítása, szállítása az ő dolguk lesz.

 

 

Gyulai Oszkárnak készülhet emléktábla

 

A Fidesz frakció indítványára még tavasszal döntött arról a testület, hogy Terézváros díszpolgára, a Szent Család Plébánia egykori esperes, plébánosa Gyulai Oszkár emlékezetének megtartására emléktáblát állít az önkormányzat.

 

Az ennek elkészítésére kiírt pályázatra mindössze két érvényes mű érkezett, amelyek az elbírálását végző zsűri véleménye szerint nem voltak megfelelőek. Ezért most a pályázat ismételt kiírásáról született döntés, hogy Oszkár atya emlékéhez, munkásságához méltó dombormű szülessen. Az új pályázatot novemberben írják ki,  a beadási határidő 2022. március 31-e lesz.

 

 

Tiszta utca rendes ház 2022-ben is

 

A Demokratikus Koalíció frakciója kezdeményezte korábban a „Tiszta utca, rendes ház" pályázatot, aminek ismételt kiírásáról döntöttek a képviselők.

 

E programban a lakóközösségek úgynevezett védnökségbe veszik a takarítási kötelezettségükbe tartozó közterületet. A pályázat célja a közterületek tisztán tartása, emellett a lakóközösségek jogszabályi kötelezettségeinek tudatosítása, valamint a kapcsolattartás erősítése az önkormányzat és a lakóközösségek között. A pályázaton résztvevő lakóközösségek elvégzik a társasház előtti járda és zöldsáv, valamint útpadka rendszeres takarítását és síkosság-mentesítését. A 2022-es költségvetésben erre a célra 10 millió forintot osztanak szét az első 50 érvényes pályázatot benyújtó jelentkező között.

 

 

Klímanapok a kerületben

 

Elfogadta a testület Temesvári Szilvia alpolgármester azon előterjesztését, amelynek eredményeként a terézvárosi általános iskoláinak felső tagozatos tanulói és a középiskolások számára klímanapokat szerveznek. Erre a célra 5 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben, a szervezőket pedig sikerült kiválasztani az ajánlattévők közül.

 

 

Zárt ülés méltatlanságról

 

A képviselő-testület nem állapított meg méltatlanságot Németh Helga Anna (Momentum) önkormányzati képviselővel szemben, aki ellen 4500 forint adótartozás miatt kezdeményeztek eljárást. A képviselő még augusztusban, jóval ezen eljárás megindulása előtt rendezte tartozását, így a testületi ülés időpontjában a méltatlanság megállapításának nem voltak meg a törvényi feltételei.

 

 

Beleznay Zsuzsanna, Németh Helga Anna és Sajószegi Péter

 

 

 

Közmeghallgatás

 

A rendes ülést követően közmeghallgatást tartott a terézvárosi önkormányzat az Eötvös10 színháztermében. A kérdések elhangzása előtt Soproni Tamás polgármester röviden összefoglalta, mi minden történt a kerület életében, milyen területeken jutottak előre, mi az, ami a következő évben várható. 

 

 A polgármester szólt a lakosság parkolási gondjainak enyhítése, a lakásgazdálkodás, a köztisztaság, a fejlesztések és a zöldítés terén elért eredményekről. Az Epreskert megnyitása körüli eddig sikertelen tárgyalásokat csalódásnak nevezte, de reméli, hogy az egyeztetés még fordulatot vehet. Kitért arra is, hogy a Hunyadi csarnok belső megújításának projektje jelenleg a tervezési folyamatnál tart, lezárultával jövő nyáron elindulhat a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás. Beszélt arról is, hogy a biztonságos közlekedést három új gyalogátkelőhely, a közterületek biztonságát  pedig hamarosan egy az eddiginél jóval hatékonyabban működő térfigyelőkamera-rendszer segíti. Ez utóbbi projekt részleteit röviden a területért felelős Beleznay Zsuzsanna alpolgármester ismertette.

 

 

A közmeghallgatás helyszíne az Eötvös10 színházterme volt

 

 

„Jövőre nekilátunk az elmúlt harminc év legnagyobb közterületi programjának, ami járda-, út- és parkolósáv-megújításokat, valamint zöldfejlesztéseket foglal magában” – zárta összefoglalóját Soproni Tamás.

 

Mit tehet érte, ki tehet róla?

 

A kérdések többnyire konkrét ügyekre vonatkoztak: mit tehet egy társasház, ha a felújítását csak a tetőtere értékesítésével tudja megoldani, viszontha nő a beépítettség, akkor az udvar mérete már nem felel meg az erre vonatkozó önkormányzati rendeletben előírtaknak? Lehet-e a Kerületi Építési Szabályzatot módosítani, amikor az, ahogy Győrffy Máté városfejlesztésért felelős alpolgármester és Matus István, Terézváros főépítésze kifejtette, a tulajdonosok érdekeit védi? A válasz nem egyértelmű igen, de a szakemberek ígéretet tettek rá, hogy megfontolják, egyszerűsíthető-e az eljárás úgy, hogy a mostani garanciális elemek ne vesszenek el.

 

 

Matus István kerületi főépítész válaszadás közben
 

 

Volt, akit az érdekelt, van-e megoldás arra, ha egy külföldi tulajdonos ingatlanját bérbe adja, a bérlő pedig megkeserítve az ott élők mindennapjait, nem tartja be az együttélés alapvető szabályait; és ha a közös képviselő nem megfelelően látja el a rábízott feladatokat? Mogyorósi Sándor, Terézváros jegyzője válaszában hangsúlyozta, ha a tulajdonos felszólítás után sem lép közbe, a helyzet rendezését jogi úton lehet elérni, a közös képviselő ellen pedig az önkormányzat jegyzője indíthat törvényességi felügyeleti eljárást.

 

Az általános kérdések a parkolóhelyek helyén kialakított teraszok megszüntetését és az esti órákban a kerület egyes részein zajló autós gyorsasági versenyeket célozták. Győrffy Máté válaszában elmondta: a vendéglátósok megsegítését célzó 71 ideiglenes teraszból 57-nek október 31-én lejár az engedélye, jövőre pedig az engedélyezés a társasházak hozzájárulásával történik majd.

 

A gyorsulási versenyek felszámolása érdekében az önkormányzat tervezi, hogy azok helyszíneire állandó sebességmérőt telepít – amíg erre nem kerül sor, a rendőrség igyekszik véget vetni ezeknek.

 

 

Az egyik kérdező, Wizer Lászlóné

 

 

Elégedetlen ellenzék

 

A közmeghallgatás végén Lindmayer Viktor, a Fidesz frakcióvezetője kért szót. Mint fogalmazott: „2019-ben a kerületiek úgy döntöttek, hogy egy koalíció irányítja Terézvárost, ami felbomlott”.  Leszögezte, a polgármester elhallgatta, hogy viszonya az MSZP-vel szélsőségesen megromlott, és a jelek szerint a DK is kihátrált mögüle. Emiatt Terézvárosban több bizottság nem működik, köztük a Vagyonkezelő felügyelő bizottsága sem. Tűrhetetlennek nevezte, hogy a közmeghallgatáson kevesen vettek részt, ezért a következő testületi ülésen – amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi – képviselőcsoportja kezdeményezni fogja egy újabb közmeghallgatás kiírását, megszervezését és megtartását. 

 

Soproni Tamás álláspontja szerint a pártpolitikai kérdésekre a közmeghallgatáson megjelentek nem kíváncsiak, az embereket az érdekli, milyen a szociális ellátás, tiszták-e az utcák, milyenek a lakhatási lehetőségek.  – „Az árkok betemetésén dolgozom és jövőre is ez lesz a feladata az összes politikai pártnak. Itt terézvárosiak ülnek, nem fideszesek, nem momentumosok, nem DK-sok, nem MSZP-sek és nem jobbikosok” – hangsúlyozta. Hozzátette, a Terézvárosért végzett munkában mindenkire szövetségeseként tekint, ebben minden képviselőre és természetesen minden terézvárosira egyformán számít.

 

A közmeghallgatás ezen a linken megtekinthető.

 

Szöveg: Gajdács Emese/Dobi Ágnes

Fotó: Berecz Valter/képszerk.hu