Az egyenlő esélyekért dolgozik a fórum

Helyi esélyegyenlőségi fórumot tartottak november 6-án a polgármesteri hivatalban.

A megjelenteket Simonffy Márta alpolgármester köszöntötte, aki méltatta a fórum jelentőségét és emlékeztetett arra, hogy Terézváros önkormányzata 2013-ban alkotta meg Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP), amelyet azóta évről évre felülvizsgálnak, aktualizálnak. Vilics Csilla aljegyző a HEP fórum feladatairól adott tájékoztatást a kerületi intézmények vezetőinek, képviselőinek és az önkormányzat munkatársainak.

 

 

 

Arndorfer Teréz volt a terézvárosi szakemberek segítségére

 

Ezt követően Arndorfer Teréz esélyegyenlőségi referens, HEP-mentor a programok szempontrendszeréről, jelentőségéről beszélt a hallgatóságnak, majd a terézvárosi HEP elnöke, Horváth Zoltánné ismertette a 2013–2017-es évekre szóló program intézkedési tervében foglalt feladatok teljesítését.

 

Az esélyegyenlőségi programban az önkormányzat azt kérte az intézményektől és partnereiktől, hogy vizsgálják meg és érvényesítsék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségeiket, a konkrét feladatokról pedig akciótervek és évenként cselekvési ütemtervek készüljenek.

 

Az esélyegyenlőségi program célcsoportjába tartoznak a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők. Mint azt a fórum résztvevői megtudták, az érintettek számára Terézvárosban folyamatosan elérhető a segélyek és támogatások legszélesebb köre, amivel a rászorulók rendszeresen élnek is. Működik a közfoglalkoztatás, ami a munkanélküliek helyzetén segít. Egyre több intézményben került sor a teljes körű akadálymentesítésre, ahol még nem sikerült végrehajtani, ott általában az adott épület adottságai, építészeti megoldásai nem adtak módot erre.

 

 
A HEP fórumon a szociális, egészségügyi, oktatási intézmények képviselői is részt vettek

 

Folyamatos az óvodai, iskola gyümölcsprogram, amelyben az önkormányzat biztosítja a gyerekek egészséges táplálkozásához szükséges vitaminforrások beszerzését.

 

A megkésett beszédfejlődéssel érintett gyerekek felzárkóztatása is biztosított, több intézményben logopédus segíti a munkát. A tanulmányi ösztöndíjat igénybe vevő diákok száma az utóbbi két évben megduplázódott.

 

Működik a kerületben az időseket érintő jelzőrendszeres és a házi segítségnyújtás. Az önkormányzat és az egészségügyi szolgálat évente több alkalommal szervez ingyenes szűrőnapokat, emellett biztosított a fogyatékkal élők nappali ellátása is.

 

Az eredmények felsorolását követően a fórum tagjai elfogadták a beszámolót, majd megszavazták a 2019–2023-as év feladatairól szóló tervezetet.