Április 10-én nyílik meg a KRÉTA rendszer

A 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

 

Amennyiben nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét a szülő/törvényes képviselő, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató VI. kerületi iskolákban reggel 8 óra és 16 óra között előzetes telefonos egyeztetéssel, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

 

2021. április 23-ig az igazgatók döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat a szülő/ törvényes képviselőnek.

 

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül a szülőnek/ törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskoláink fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik - így, aki eléri ezt a kort automatikusan iskolaérett lesz. A beiratkozáshoz természetesen kötelező bemutatni a gyermek személyi azonosító és lakcím igazolványát. Aki óvodában marad, kérjük a szülőket, hogy azt jelezzék a körzetes iskolának.  Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.