Terápia: a zene az elfogadást is segíti

Közös zeneterápiás foglalkozást tartottak május 15-én a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és a Terézvárosi Gondozószolgálat (Tegosz) ellátottjai. A házigazda szerepét ez alkalommal a Terézéno látta el, viszonozva az idősek klubjának tavaly őszi gesztusát, amikor is közös egészség- és sportnapon látták vendégül az intézmény gondozottjait.

 

Kecskés Andrea, a Terézéno vezetője hangsúlyozta: az elmúlt esztendő vége felé nagy örömmel fogadták az integrált foglalkozás megtartásának ötletét, még nagyobb boldogságot jelentett, amikor kiderült, hogy az nem egyetlen alkalomra szólt.

Mint mondta: az őszi sportnap, olyan nagy egyetértésben és jó hangulatban zajlott, hogy szinte azonnal megszületett az elhatározás, hogy a közös programokat folytatni fogják. Így került sor a mostani találkozóra, amelynek középpontjába ezúttal nem a mozgást, hanem az együtt zenélést állították. A zene terápiás, személyiségfejlesztő, élményt teremtő erejét könyvtárnyi szakirodalom taglalja. De ami a legfontosabb, hogy ez az erő nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is létezik. Egy didaktikailag átgondolt, jól megtervezett foglalkozás felszámolja a gátlásokat, lebontja az egymástól elválasztó falakat, érzelmeket szabadít fel.

Turáni Csongor gitárkíséretével csendültek fel a népszerű dallamok

Schmolczné Havas Pálma, a Tegosz vezetője a közös programról szólva elmondta, a terézvárosi szociális intézményeket példaértékűen jó együttműködés jellemzi, ezért nem találja rendkívülinek azt, hogy a Tegosz szépkorújai és a Terézéno gondozottjai egymásra találtak.

Álláspontja szerint az együtt töltött idő mindkét csoport számára számos előnnyel jár. Mások, például a fogyatékkal élők elfogadása nemcsak sérült embertársainkhoz visz közelebb, hanem önmagunk elfogadásához is. Az évek múlása, az időskor nagyon sok olyan tünettel jár, amit nemhogy elfogadni, de tudomásul venni is nehéz. Nagy kihívást jelent, hogy az ember kellő derűvel tekintsen azokra a korlátokra, melyeket a múló idő állít elé, s talán még nagyobb feladat, hogy felülemelkedve rajtuk, örömteli foglalatosságokkal töltse meg napjait.

A két részből álló programot Turáni Csongor, a M.É.Z. együttes alapítója a skót és a magyar népzene avatott képviselője vezette, aki a Terézénóban 2018 januárjától rendszeresen tart zeneterápiás foglalkozásokat. A mostani eseményre népdalokkal és az idősebb korosztály körében ismert és szeretett slágerekkel készült. Választása telitalálatnak bizonyult, a Terézéno és a Tegosz alkalmi kórusának tagjai széles mosollyal az arcukon éppoly örömmel énekelték Vangelis és Kovács Kati slágereit, mint az Omega együttes legendás Gyöngyhajú lány című dalát.